Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

5 min lästid

SKAGEN Global: ESG är en viktig del av pusslet

Anledningen är enkel: ett bolag kommer sannolikt att leverera aktieägarvärde i årtionden om, och endast om, de bedriver sin verksamhet på ett sätt som gynnar alla intressenter i ekosystemet. Vi stöter ofta på bolag som endast genererar vinter till vissa aktörer i ekosystemet, ibland avsevärda sådana, men som i stort sett utesluter andra aktörer. På kort sikt kan dessa bolag eventuellt hålla sina metoder bortom marknads sökljus och ändå se en stigande aktiekurs. Så småningom kommer verkligheten ikapp dem, och då ställs de inför en brutal verklighet.
 
Det är därför som SKAGEN Global strävar efter att belysa sina portföljbolag från olika ESG-vinklar, för att tidigt upptäcka eventuella sprickor i fasaden. Med tanke på hur sällsynt det är att identifiera bolag med de önskade egenskaperna, är det då inte rimligt att ge en premie till de få som verkligen sticker ut från mängden?

Avfallshantering: solid ESG-kreditvärdighet

En av våra investeringar som över tid har visat sig vara en solid ESG-aktör är Waste Management (WM), Nordamerikas största leverantör av omfattande avfallshantering och miljötjänster. WM, vars rötter går tillbaka till 1968, har nu ett börsvärde på strax över 60 miljarder dollar och 45 000 anställda som betjänar över 20 miljoner kunder. Affärsmodellen för insamling, återvinning och avfallshantering är tydlig, men aktiebolaget har också flera ESG-aspekter som enligt vår mening är undervärderade. En av dem är deponier.
 
WM är den största aktören i branschen med 263 aktiva deponier för fast avfall. Att hantera deponier under miljömässigt säkra förhållanden kan vid första anblick verka som en oglamorös och otacksam uppgift som endast innebär risker. Vi håller inte med om detta. Tvärtom anser vi att det är ett värdefullt bidrag till samhället att driva deponier med strikta miljöprotokoll. Det kan också vara en bra affärsmodell som vilar på strikta bestämmelser. Omdömmesrisken är absolut närvarande, men måste ändå alltid sättas i perspektiv. Det är lika viktigt att kommunicera hur deponier förhåller sig till hållbarhet. Ett exempel är förnybar energi där WM:s deponier har flera kontaktpunkter med befintlig och ny teknik.

Deponering av vindturbinblad: en viktig roll

Utbyggnaden av vindkraftverk globalt har ökat lavinartat de senaste åren. Många delar av ett vindkraftverk kan lätt återvinnas när verket har nått slutet av sin livslängd på cirka 25 år – men inte bladen. De gigantiska turbinbladen är tillverkade av glasfiber och kan vara upp till 100 meter långa. Teknik för återvinning av bladen håller på att utvecklas men är ännu inte ekonomiskt lönsam i stor skala, så den faktiska lösningen idag är helt enkelt att hugga upp och gräva ner de gamla bladen. WM är därför den sista integrerade delen av värdekedjan för vindkraft, eftersom dess deponier blir den sista viloplatsen för slitna och gamla blad. Denna roll är mycket viktig eftersom den sammanlagda volymen av avvecklade rotorblad i Europa och USA redan överstiger 10 000 per år, en siffra som sannolikt kommer att öka avsevärt under de kommande åren med tanke på den massiva utbyggnaden av vindkraft.

Gas från deponier: en förnybar energikälla

För det andra kan deponigaser utvinnas för produktion av el och förnybar naturgas (RNG). Organiskt material i deponin bryts ner och genererar metan som sedan samlas upp genom brunnar i marken och leds till en anläggning för bearbetning av RNG. Denna biogas klassificeras av den amerikanska miljöskyddsbyrån som en förnybar energiresurs. Den har den unika fördelen att den förser elsystemet med grundläggande kapacitet eftersom det inte varierar med vind- eller solförhållanden. WM:s insamlingsbilar använder allt oftare RNG i stället för diesel som bränsle för att skapa ett slutet kretslopp. Jämfört med utgångsläget 2010 har WM minskat utsläppen från sin fordonspark med 36 procent och för närvarande drivs cirka 30 procent fordonsparken som är i rullning med RNG.
 
WM har nyligen tillkännagivit en plan för att investera över 800 miljoner dollar fram till 2026 för att utöka sitt utbud av RNG-anläggningar, vilket ytterligare understryker potentialen hos denna energikälla. Det är värt att notera att WM har börjat testa en elektrisk insamlingsbil där viktnivåerna hittills har överskridit den befintliga batteriteknikens kapacitet. När det gäller den el som genereras från deponierna är WM den största gas-till-energioperatören i USA och genererar fem gånger mer ren el än vad bolaget använder för intern konsumtion. Den överblivna elen används för att driva mer än 460 000 hushåll i lokala samhällen.

Ett föredmömligt tankesätt

Vi är medvetna om att dessa ESG-initiativ utgör en liten del av WM:s totala intäkter (mer än 15 miljarder dollar per år) men de visar ändå på ett tankesätt som vi gillar. Det är absolut nödvändigt att bolagen kommunicerar ESG-initiativ utan att försköna sina handlingar. Under VD Jim Fishs ledning har WM hittat en bra balans, inte bara när det gäller att kommunicera den övergripande strategin, utan också när det gäller att driva verksamheten på ett kommersiellt ansvarsfullt sätt så att värde skapas i flera olika dimensioner samtidigt som avfallshantering förblir en viktig del av verksamheten.

Hållbarhet

Hållbarhetsrapport 2023: Investeringar för ekonomisk vinst och hållbarhet

Även om vi inte påstår att vi kan bromsa klimatförändringarna kan vi med säkerhet säga att när vi ... Läs artikeln nu arrow_right_alt

Mer om Hållbarhet

SFDR: Vad är det och hur kommer det att påverka mig som kund?

Du kanske redan har hört talas om det, EU:s nya hållbarhetsförordning som håller på att införas på ...

Det är så vi engagerar oss i hållbarhet i bolagen

En viktig del i arbetet som aktiv förvaltare är att granska bolagen grundligt och driva dem i en ...

Vykort från Brasilien, Del III: Raízen och bioenergi

SKAGEN Kon-Tikis portföljbolag Raízens cirkulära syn på energiproduktionen belyser Brasiliens ...

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som bland annat beror på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar och valutakursförändringar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie- och räntemarknaderna. Även konjunktur-, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. Fonderna är denominerade i NOK och innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. SKAGEN AS förvaltar fonderna enligt ett avtal med Storebrand Asset Management. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up