Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

3 min lästid

Sköldpaddan, haren och bolagen som bidrar till en hållbar framtid

I vår senaste hållbarhetsrapport belyser vd Tim Warrington den dubbla miljökrisen världen står inför, där både biodiversitet och klimat är hotade. Han berättar också om hur SKAGEN agerar och vilka möjligheter som finns att påverka – som företag och i synnerhet genom våra fonders aktiva ägande. Läs mer på sid 2 i rapporten!

Minns du fabeln om sköldpaddan och haren? De flesta bolag kan sägas delta i en tävling, på ett eller annat sätt, i den nödvändiga omställningen mot en hållbar utveckling. Vissa aktörer ligger i framkant med nya, omvälvande produkter och lösningar. Andra kan behöva mer tid på sig. Ur ett investerarperspektiv kan SKAGENs tillnärmning liknas vid den berömda fabeln, där vi kategoriserar investeringar som 'sköldpaddor' och 'harar'. Den förra typen av bolag kan ibland vara undervärderade när det kommer till deras hållbarhetsarbete och väl så viktiga för att nå målet om en hållbar framtid. Läs mer på sid 7 i rapporten!

I rapporten kan du också läsa om hur SKAGENs fonder röstade på bolagsstämmor och om portföljförvaltarnas aktiva engagemang i bolagen under kvartalet. Vi förväntar oss inte att våra innehav helt ska kunna undgå kontroverser, men väl att de ska ha en hög medvetenhet om potentiella fallgropar och agera bestämt när så behövs. Vi ser att det ofta är bolagens respons som leder till engagemang och fördjupad dialog.

Utveckling sker också i vårt hållbarhetsarbete som företag, i egenskap av arbetsgivare, beställare och samhällsaktör. SKAGEN slöt nyligen avtal med hållbarhetskonsulten Cemasys, och tillsammans har vi påbörjat en omfattande klimatrevision för att mäta våra koldioxidutsläpp. Allt ifrån energiförbrukning på våra kontor till tjänsteresor och avfall tas med i revisionen, för att vi tydligare ska kunna se hur vi kan minska vår påverkan som företag. Läs mer på sid 9 i rapporten!

Läs också: Hållbarhet i SKAGEN som företag

SKAGEN arbetar också aktivt med mångfald och inkludering, liksom med medarbetarnöjdhet, utvecklingsmöjligheter och arbetsmiljö i stort.  De anställdas välbefinnande och den fysiska miljön har varit än mer i fokus under de senaste månaderna, då de flesta har arbetat hemifrån som en konsekvens av pandemin. 

En stor och viktig nyhet för SKAGENs kunder är vår nya gruppgemensamma klimatpolicy, som ska intensifiera åtgärderna mot global uppvärmning och accelerera övergången till en grönare ekonomi. Storebrandgruppen, där SKAGEN ingår, åtar sig att ha klimatneutrala investeringsportföljer med netto noll utsläpp av växthusgaser senast 2050. Vi kommer att använda vår ägarposition för att stimulera klimatpraxis hos portföljbolag. Vi tror att just engagemang är ett av de bästa sätten att få till stånd förändringar, och vi kommer att försöka bygga en positiv dialog med företag och stödja deras övergång till lägre koldioxidavtryck och klimatvänliga aktiviteter, både individuellt och genom investerarinitiativ som PRI och Climate Action 100+. Den nya policyn skärper dessutom restriktionerna mot bolag som i hög grad bidrar till klimatförändringar. Till exempel kommer bolag som bedriver lobbying mot Parisavtalets mål att uteslutas från vårt investeringsunivers. Läs mer på sid 10 i rapporten!

Ännu en god nyhet är att den FN-stödda, oberoende organisationen Principles for Responsible Investing, PRI, ger SKAGEN höga betyg för fondernas arbete med hållbarhet.

Mer om detta och en hel del matnyttigt för dig som är intresserad av samhällsfrågor, fonder, investeringar och framtiden hittar du i vår Hållbarhetsrapport för tredje kvartalet 2020.

Trevlig läsning!

Här hittar du Hållbarhetsrapporten för tredje kvartalet (pdf, på eng).

Hållbarhet i fonderna

Vi tror att bolag som förstår och integrerar hållbarhet i sin affärsstrategi kommer att överträffa sina konkurrenter över tid. Att investera hållbart är viktigt för att kunna uppnå bästa möjliga riskjusterade avkastning för våra kunder.

Läs mer arrow_right_alt
Hållbarhet

SFDR: Vad är det och hur kommer det att påverka mig som kund?

Du kanske redan har hört talas om det, EU:s nya hållbarhetsförordning som håller på att införas på ... Läs artikeln nu arrow_right_alt

Mer om Hållbarhet

Det är så vi engagerar oss i hållbarhet i bolagen

En viktig del i arbetet som aktiv förvaltare är att granska bolagen grundligt och driva dem i en ...

Vykort från Brasilien, Del III: Raízen och bioenergi

SKAGEN Kon-Tikis portföljbolag Raízens cirkulära syn på energiproduktionen belyser Brasiliens ...

Hållbarhetsrapport ESG: Hållbara investeringar förändras

Vad är egentligen hållbara investeringar nuförtiden? Att navigera sig i ett ständigt föränderligt ...

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som bland annat beror på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar och valutakursförändringar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie- och räntemarknaderna. Även konjunktur-, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. Fonderna är denominerade i NOK och innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. SKAGEN AS förvaltar fonderna enligt ett avtal med Storebrand Asset Management. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up