Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

10 min lästid

Q4: Återhämtningens kvartal

Den stora frågan som präglat marknaderna under det gångna året har varit huruvida centralbankernas kamp mot inflationen har kunnat genomföras utan att försätta världens ekonomier i recession. En sylskarp balansgång som marknaderna under det fjärde kvartalet unisont menade att man lyckats med. Mjuklandningen blev något av ett faktum och börsåret som väntar oss kommer sannolikt präglas av fallande räntor.

Nämnda börssentiment bidrog till att aktiemarknaderna steg kraftigt under fjärde kvartalet, med sjunkande räntor i USA och en minskad marknadsoro för en hård landning. Med noggrant och konträrt aktieurval som själva grunden i vår aktiva förvaltning, bidrog ändå den generella kursändringen på aktiemarknaden positivt till fondernas helårsresultat för 2023. 

SKAGEN Global 

Vår globalfond SKAGEN Global presterade bättre än sitt jämförelseindex MSCI AC World under fjärde kvartalet, med en utveckling på 3,80% jämfört med index på 3,00%. Marknaden fick upp ögonen för flera av fondens innehav som är påtagligt undervärderade, och fonden hade en stark avslutningen på året. De tre bästa bidragsgivare mätt i absoluta tal var Microsoft, Moody's och Dollar General (DG). Förstnämnda har haft ett enastående år på börsen och aktien har varit en av fondens största positioner under året. Kreditvärderingsgiganten Moody's levererade också imponerande resultat och gynnades av uppfattningen i marknaden att räntorna tycks ha nått toppen. DG gjorde solida framsteg under kvartalet under ledning av VD Todd Vasos.

De sämsta bidragsgivarna var DSV, Marsh & McLennan och Estee Lauder. DSV drabbades av ”nyheten” om VD:s pensionering under 2024 och ett oväntad joint venture i Saudiarabien. I Marsh & McLennan såg man stora vinsthemtagningar efter en stark aktieuppgång. Kosmetikagiganten Estee Lauder har varit en stor besvikelse under året.

För 2023 som helhet var fondens tre största bidragsgivare Microsoft, Alphabet (Google) och Moody's, medan de tre största negativa bidragsgivarna var Dollar General, Estee Lauder och Nasdaq. Inga nya innehav noterades under fjärde kvartalen, men förvaltarna sålde innehavet i Adobe efter en total avkastning på 77% under året.

Sammanfattningsvis är SKAGEN Globals portfölj fortfarande attraktivt värderad, och utsikterna för att leverera fortsatt solid avkastning på 3-5 års sikt anses fortfarande stark. De senaste fem åren har SKAGEN Global gett en avkastning på över 92%.

För året som helhet är SKAGEN Global upp 14% i SEK efter kostnader, jämfört med index som slutade året på 18,19%.

SKAGEN Kon-Tiki

2023 var ett framgångsrikt år för SKAGEN Kon-Tiki, trots utmaningar mot slutet av året. Fonden backade -3,72% under årets sista kvartal, jämfört med index som var upp 0,06%. Under året som helhet presterade MSCI EM-indexet sämre än den breda aktiemarknaden, fortsatt i en trend där USA varit den starkaste regionen under fem av de sex senaste åren, och MSCI EM den svagaste under fyra av de fem senaste åren. Efter FED:s signaler om ett slut på räntehöjningarna kan tillväxtmarknader nu vara redo för en återhämtning. Om prognoserna om toppade räntor, en svagare dollar och långsammare tillväxt i USA jämfört med EM håller, kan en ökning av tillväxtmarknadsaktier vara motiverad från dagens låga nivåer.

Flera stora centralbanker på tillväxtmarknaderna har redan svängt före USA, och värderingarna är attraktiva både relativt och historiskt. EM-marknader tenderar att prestera bra när dollarn försvagas, när ränteutsikterna är positiva och den globala ekonomin växer.

Kina var en besvikelse under året, påverkad av fastighetskris, regulatorisk osäkerhet och geopolitiska spänningar. President Xi betonade vikten av ekonomisk återhämtning och långsiktig utveckling. Ökat förtroende för Kina blir avgörande framöver. Kon-Tiki drabbades av Kina-relaterad svaghet, särskilt i Prosus och Naspers på grund av Tencent-innehav. En överraskande regleringsändring i spelindustrin ledde till en tillfällig nedgång, men en återhämtning följde kort därefter.

Under året bidrog Indien och Taiwan mest positivt till EM-indexet, medan Kina och Sydkorea visade svaghetstecken. Detta står i kontrast till Kon-Tikis positiva bidragsgivare; kinesiska CNOOC och Foxconn Industrial Internet, liksom sydkoreanska Samsung Electronics och Hyundai Motor. Starka resultat från brasilianska innehav som Banco do Brasil, Suzano och Raizen, trots undervikt i högpresterande marknader som Indien och Taiwan på grund av höga priser, ledde till att Kon-Tiki avslutade året väl före indexet.

Kon-Tiki sålde av colombianska Exito efter ett bud från GPA och avyttrade sitt innehav i Ghana Commercial. Innehavet i Ivanhoe såldes också vid mindre attraktiva risk/reward-nivåer.

Kon-Tiki har en aktivt förvaltad portfölj av attraktivt värderade bolag, vilket ger exponering mot starka trender och teman på flera viktiga tillväxtmarknader. Fonden som helhet handlas till nästan 50% rabatt jämfört med det breda MSCI EM-indexet. Portföljen är väl diversifierad och anpassad för att prestera bra i olika makroekonomiska scenarier.

För året som helhet är SKAGEN Kon-Tiki upp 8,47% i SEK efter kostnader, jämfört med index på 6,23%. 

SKAGEN Focus 

Vår globalfond inriktad primärt mot små och mellanstora bolag, SKAGEN Focus, hade ett starkt avslutande kvartal för året. Uppgången drevs av flera bolagsspecifika händelser, och förvaltarna har levererat stark avkastning i både absoluta och relativa tal under kvartalet och året som helhet. Fondens relativa prestation under 2023 blir speciellt imponerande när man tar i betraktning den dramatiska uppgången i indextunga amerikanska teknikjättar. Denna AI-hypen har enligt förvaltarna skapat en sällan skådad koncentrationsrisk i passiva och semi-passiva investeringsstrategier.

Bland de positiva bidragsgivarna under kvartalet hittar vi brittiska husbyggaren Persimmon och italienska cementproducenten Cementir. Mindre positiva bidragsgivare till fonden var tyska Norma och filippinska Nickel Asia, vars utveckling påverkades av lägre nickelpriser.

Fondens resultat stärktes ytterligare av tre uppköpserbjudanden. Det amerikanska containerleasingföretaget Textainer mottog ett budpremie på 46% från en infrastrukturfond. Vitesco Technologies, en tysk drivlinjeproducent, köptes ut av sin huvudägare Schaeffler med en 20% premie. Japanska bemanningsföretaget Pasona sålde sin andel i Benefit One efter en budgivning och steg över 70% i november.

Japanska regionalbanken Shiga Bank och koreanska halvledarbolaget Eugene Technology har nått förvaltarnas prismål, och man avslutade också investeringen i den amerikanska biografoperatören Marcus Corp, i brist på flera ”triggers” i aktien.

Förvaltarna ökade positionen i italienska lastbilstillverkaren Iveco, som har vuxit till en av fondens tio största innehav, och man stärkte positionen ytterligare i bolag som kiselproducenten Siltronicsom och den amerikanska producerar regionalbanken First Horizon.

Nya investeringar gjordes i den kraftigt undervärderade koreanska maskintillverkaren Doosan Bobcat och den amerikanska jordbruksmaskintillverkaren CNH Industrial. Förvaltarna la även till den filippinska konglomeratet GT Capital i portföljen, och etablerade en ny position i japanska återvinningsbolaget Takuma.

Inför 2024 har fonden nu 48 positioner, med en koncentration på 34% i de tio största innehaven. Viktat mot prismålet ser förvaltarna en uppsida på 69% och portföljen har en attraktiv värdering på flera nyckelparametrar. Det rådande värderingsgapet mellan stora och små och medelstora bolag på världens börser är rekordstort, vilket erbjuder unika investeringsmöjligheter. Fokus för förvaltarna ligger alltjämt på undervärderade och ignorerade sektorer och bolag, och fonden utnyttjar effektivt marknadens ineffektivitet och cykliska svängningar.

För året som helhet är SKAGEN Focus upp 19,14% i SEK efter kostnader, jämfört med index på 18,19%. 

SKAGEN m2 

SKAGEN m2 levererade en solid avkastning till sina andelsägare under 2023 och slog sitt globala jämförelseindex. Det var ett tufft år för den globala fastighetsmarknaden med stramare politik från centralbankerna, vilket resulterade i utmaningar på finansieringssidan och lägre försäljnings- och transaktionsvolymer. Trots detta tycks inflation och räntor nu ha stabiliserats något, vilket har gett en mer gynnsam miljö för fastighetsbolag inför 2024.

De starkaste geografiska marknaderna var Tyskland och Japan, medan Kina och Hongkong var de svagaste. Fondens toppresterare var Catena, American Tower och Castellum. Catena, den svenska stjärnan inom logistikfastigheter -och utveckling, rapporterade starka resultat för det tredje kvartalet och utmärkte sig med god balansräkning och stark utvecklingspipeline. I American Tower, ägare och operatör av kommunikationstorn, fick vi se en omvärdering av bolagets aktie men gynnades av den förbättrade räntemiljön under fjärde kvartalet.

Fondens sämsta bidragsgivare under fjärde kvartalet var Marcus Corporation, en amerikansk biograf- och hotelloperatör, och Digital Bridge, en förvaltare inom digital infrastruktur. Digital Bridge hade en fin kursutveckling under resten av året, men bromsade upp under sista kvartalet. Bolaget meddelade att Thomas Mayrhofer skulle bli ny CFO, vilket ses som positivt för bolagets fortsatta utveckling. CK Asset Holdings, ett fastighetsbolag i Hongkong, påverkades negativt av en svag bostadsmarknad och ett generellt negativt sektorsentiment.

Sammanfattningsvis presterade SKAGEN m2 väl trots utmaningar på den globala fastighetsmarknaden under 2023. Fonden drog nytta av starka bidrag från bolag som Catena, American Tower och Prologis, medan den påverkades negativt av svagare prestationer från bolag som Marcus Corporation och CK Asset Holdings.

SKAGEN m2:s strategi inför 2024 fortsätter att vara fokuserad på motståndskraftiga bolag inom trenddrivna och felprissatta subsegment.

För året som helhet är SKAGEN m2 upp 9,07% i SEK efter kostnader, jämfört med index på 4,81%.

SKAGEN Vekst

Vår Norden-globala aktiefond, SKAGEN Vekst, levererade en solid absolut avkastning i december, även om norska och svenska investerare inte såg det så tydligt på grund av förstärkningar i valutorna. Fonden överträffade jämförelseindex under december månad, drivet av starka prestationer från flera av fondens stora innehav. Trots solid absolut avkastning för både fjärde kvartalet och 2023 som helhet, hamnade avkastningen efter fondens jämförelseindex för båda perioderna, främst på grund av fondens lägre viktning av stora amerikanska IT- och techbolag.

Bonheur var den största positiva bidragsgivaren till fondens absoluta avkastning i december. Vindkraftssektorn hade det tufft under 2023 på grund av ökade kostnader och paus i flera stora vindkraftinstallationer, men trenden vände i december. Politiskt stöd för vindkraft och positiva analytikeruppdateringar hjälpte till att driva aktiekursen uppåt. Amerikanska Broadcom var en annan stark bidragsgivare, och förvaltarna ser fortfarande en stor uppsida i aktien.

Den danska transport- och logistikleverantören DSV utvecklades också bra under årets sista månad. Förvaltarna träffade bolaget under månaden för att klargöra frågor kring deras nya joint venture i Saudiarabien. Danska Novo Nordisk var den största negativa bidragsgivaren till SKAGEN Veksts absoluta avkastning under månaden, men förvaltarna ser fortfarande en betydande uppsida i aktien.

Koreanska Reinsurance hade en svår månad på grund av fallande räntor. Trots detta fortsätter bolaget att dra nytta av högre priser på både internationella och inhemska marknader. Svenska Essity var också en negativ bidragsgivare i december, men där ser förvaltarna positivt på bolagets försäljning av sin kinesiska verksamhet Vinda.

Energibolaget Eneti hade en stark utveckling i december när fusionen med Cadeler godkändes. Förvaltarna ser dock mer uppsida i aktien. Av avyttringar i portföljen har förvaltarna sålt innehavet i det kanadensiska gruvbolaget Ivanhoe Mines, efter att aktien nu har nått prismålet för investeringen.

Generellt ser förvaltarna fortfarande attraktivt prissatta bolag inom sektorer som finans, industri och energi. Detta är även sektorer där förväntningar på intäkter och värderingar inte kommer att skadas orimligt mycket i en miljö där inflationen trots allt inte återgår till de ovanligt låga nivåer vi såg efter pandemin.

Efter den senaste tidens kraftiga uppgång ser förvaltarna nu en betydande nedsidesrisk i flera högt värderade tillväxtbolag, särskilt på den amerikanska aktiemarknaden. Om den nuvarande konsensusen om kraftigt fallande inflation och räntor visar sig vara korrekt förväntar vi oss att fonden kommer att ligga något efter den generella marknaden, men ändå ge en anständig absolut avkastning under 2024. Om inflationen däremot inte sjunker så snabbt som alla förväntar sig, bör fonden erbjuda ett betydligt bättre nedsideskydd än sitt jämförelseindex – likt det vi såg 2022.

För året som helhet är SKAGEN Vekst upp 13,81% i SEK efter kostnader, jämfört med index på 17,02%. 

Börsen

SKAGEN Global: Tålamod och långsiktighet

Vår globala aktiefond, SKAGEN Global, ligger efter det tekniktunga globala indexet i år men är väl ... Läs artikeln nu arrow_right_alt

Mer om Börsen

Maj: Uppgång på de globala marknaderna

AI drev upp de globala aktiemarknaderna i maj, även på tillväxtmarknaderna. Debatten om ...

April: Marknadens tålamod sattes på prov

Det blev en sättning i marknaden i april efter ett starkt första kvartal. Globala marknader sjönk i ...

Alexandra Morris: Tappar marknaden fart?

Aktiemarknaderna runt om i världen satte rekord under det första kvartalet, men det finns ...

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som bland annat beror på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar och valutakursförändringar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie- och räntemarknaderna. Även konjunktur-, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. Fonderna är denominerade i NOK och innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. SKAGEN AS förvaltar fonderna enligt ett avtal med Storebrand Asset Management. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up