Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

6 min lästid

Trump eller Biden – Spelar det roll för aktiemarknaden vem som vinner?

Generellt rekommenderar vi att inte titta på tidigare resultat, men uppgifter från de senaste sju valen tyder på att investerare kanske borde rösta på Donald Trump. Aktiemarknaden steg med i genomsnitt 15,3 procent under de 12 månaderna efter en republikansk seger, jämfört med 7,6 procent för en demokratisk seger. Analyser av aktievärderingar och ekonomisk hälsa vid tidigare val visar att dessa faktorer kan vara viktigare för aktiemarknadens resultat än vem som väljs till posten.

Demokratiska segrar under de senaste tre decennierna (blå prickar, nedan) har sammanfallit med blygsamma värderingar (Clinton 1992; Obama 2008 och 2012), men den ekonomiska tillväxten var ofta mycket hög (1992, 1996). Var och en följdes av en period med multipelexpansion och stadiga aktiemarknadsvinster. Omvänt inträffade republikanska vinster (röda prickar, nedan) mot bakgrund av skyhöga värderingar 2000 när Bush valdes (och ekonomin därefter föll kraftigt), eller multiplar över genomsnittet men trög ekonomisk tillväxt när Trump kom till makten 2016.

SP-Almo.jpg

Dagens marknad är högt värderad, men döljs av den enorma polariseringen mellan aktier, och den genomsnittliga multipeln är snedställd av en handfull mängd stora och dyra teknikföretag. Att investera utanför FAANGM-bolagen, som tillsammans utgör cirka en fjärdedel av det amerikanska börsvärdet med ett viktat P/B på 16.5x[1], borde ge de bästa utsikterna för värderingsexpansion, även om de ekonomiska utsikterna är svaga och förblir grumlade av Covid-pandemin.

Politiska löften

Eftersom aktiemarknaden värderar bolag baserat på deras resultat, spelar även politiken som påverkar företagens lönsamhet roll. Att använda penningpolitik för att sänka räntorna genom kvantitativ minskning som exempel, kommer att öka företagens vinster och aktiekursen borde följa. Än mer så blir det för tillväxtföretag, vars snabbväxande framtida vinst blir mer värdefull idag. Finanspolitiken är även viktig, med skattesänkningar som ökar företags nedre gräns och statliga utgifter som ökar kraven överlag men särskilt i industri-, materiell- och byggsektorerna där skapande av jobb in sin tur skulle öka konsumtionen.

Biden har sagt att han ska reducera några av de skattesänkningarna för företag som Trump infört och öka skatteutgifterna. Trump har inte varit särskilt tydlig men utifrån vad vi vet från hans första period, kommer han att göra vad som helst för att aktiemarknaden ska stiga.

Under det första året efter det att Clinton och Obama valdes, överträffade material-, industri- och sällanköpsvaror S&P 500 - medan sjukvård och konsumentvaror underpresterade. Det här kan vara indikatorer på relativa vinnare och förlorare efter en seger för Biden.

Investerare är även oroliga över regeringens möjlighet att förverkliga politiska beslut via Kongressen. Följande diagram visar sammansättningen i Representanthuset och Senaten under tidigare demokratiska och republikanska administrationer.

Average S&P return 1950-2019.jpg

Historisk avkastning tyder på att att det sämsta scenariot för aktiemarknaden vore om Trump vinner valet och Republikanerna får majoritet i Kongressen. Det bästa har tidigare varit en demokratisk ledning med republikansk kontroll i Kongressen. En splittring i Kongressen skulle riskera totalstopp vilket leder mig till den sista punkten.

Rädsla för det okända

Marknaden gillar inte osäkerhet. Aldrig tidigare har temperaturen och polariseringen varit så hög inför ett val, vilket har lett till febrila konfrontationer kring en rad huvudsakliga problem:

1. Rasism, våld och vapenkontroll

Mobilrevolutionen har gett oss dystra bilder och bevis på systematisk rasism rakt in i våra vardagsrum, vilket gör det mycket svårare att förneka. Masskjutningen i El Paso och Michigan förra året utlöste även en ny debatt om rätten att äga och bära vapen.

2. Ojämlikhet och sjukvårdskostnader

10 procent av de rikaste amerikanerna äger 87 procent av aktiemarknaden, medan tillgången till välbetalda jobb och sjukvårdskostnader utgör ojämlikheter som har blivit ännu tydligare för amerikanerna under pandemin.

3.     Klimatförändringar

USA:s tillbakadragande från Parisavtalet och avregleringen av miljölagstiftningen har sammanfallit med ett växande antal orkaner och fasansfulla skogsbränder.

4.     Högsta domstolens domare

Domare i Högsta domstolen utses på livstid och Ruth Bader Gingsbergs död har väckt kontroverser kring utnämningen av en ny domare. Högsta domstolen kan förbli splittrad politiskt eller gå i en tydligt mer konservativ riktning.

Den kandidat som har mest trovärdighet för att hantera dessa frågor på längre sikt kommer att ge större säkerhet för aktiemarknadens långsiktiga hälsa.

Vad tror investerare kommer att hända?

Enligt de senaste undersökningarna ligger Biden före och Senaten ser ut att vara jämn. Många marknadsaktörer oroar sig för att den senare förblir republikansk och att en lamslagen Kongress kan sätta hinder för den gryende återhämtningen. Enligt en Hartford Funds-enkät bland nästan 1000 investerare förra månaden, svarade 46 procent att republikansk majoritet i Vita huset och Senaten skulle vara det bästa för marknaderna. Rallyt sedan mars trots att Biden leder, tyder dock på att den bredare marknaden tänker annorlunda.

Bloombergs analys av de senaste sju valen visar att varje tremånadersperiod med negativ avkastning innan ett val, resulterat i en förlust för den sittande presidenten. Sett från den 30  september skulle detta indikera ett nederlag för president Trump. Men med Trumps insjuknande i Covid 19, kan resultate se annorlunda ut på valdagen.

Under tiden visar Real Clear Politics mätningar på nagelbitande svängningar de senaste månaderna:

Polling averages.jpg

Avslutningsvis, även om historiska data inte ger ett tydligt svar på vår fråga om vilken kandidat som skulle gynna aktieinvesterare mest, påminner det oss om att aktiemarknaden vanligtvis hittar ett sätt att fortsätta upp oavsett vem som vinner.

Sedan 1926 har två av tre år i genomsnitt slutat högre, och S&P 500-indexet har gett drygt 10 procent per år. Det har varit positivt med både demokratiska och republikanska presidenter, men republikanerna har i genomsnitt gett dubbelt så hög avkastning. Även om en tvåsiffrig ökning kan vara utmanande i den rådande lågräntemiljön, skulle jag inte satsa mot att marknaden fortsätter sin opartiska höjning.

I SKAGEN kommer vi fortsätta att fokusera på bolagen. Vi kommer att följa det amerikanska politiska landskapet nära, men försöker skilja valbuller från konkreta effekter på våra portföljinnehav. Ökad volatilitet kan också innebära kortsiktiga möjligheter, men jag är övertygad om att vårt långsiktiga tillvägagångssätt att välja starka men undervärderade bolag kommer att fortsätta att maximera våra kunders avkastning över olika ekonomiska och politiska cykler.[1] Källa: Bloomberg, FAANGM: Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google (Alphabet), Microsoft

Börsen

SKAGEN Global: Tålamod och långsiktighet

Vår globala aktiefond, SKAGEN Global, ligger efter det tekniktunga globala indexet i år men är väl ... Läs artikeln nu arrow_right_alt

Mer om Börsen

Maj: Uppgång på de globala marknaderna

AI drev upp de globala aktiemarknaderna i maj, även på tillväxtmarknaderna. Debatten om ...

April: Marknadens tålamod sattes på prov

Det blev en sättning i marknaden i april efter ett starkt första kvartal. Globala marknader sjönk i ...

Alexandra Morris: Tappar marknaden fart?

Aktiemarknaderna runt om i världen satte rekord under det första kvartalet, men det finns ...

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som bland annat beror på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar och valutakursförändringar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie- och räntemarknaderna. Även konjunktur-, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. Fonderna är denominerade i NOK och innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. SKAGEN AS förvaltar fonderna enligt ett avtal med Storebrand Asset Management. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up