Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

6 min lästid

Vad bör du tänka på i tider med inflation och oro?

Trots att jag tillbringade den första delen av mitt liv med en typ av krishantering som officer i den brittiska armén, kan jag inte minnas en period när vi stod inför så många varierande utmaningar som nu. De främsta utmaningarna är spänningarna mellan stormakterna och klimatförändringarnas utbredning och alltmer direkta effekt.

Politikerna i stormakterna är satta under hård press. Den berömda makroinvesteraren Ray Dalio i Bridgewater noterar att hans konfliktmätare, som mäter risken för konflikt mellan stormakter, har stigit till en nivå som inte skådats sedan Kalla krigets dagar[1]. 1983 var orsaken till de höga konfliktnivåerna en feltolkning av syftet bakom ett antal Natoövningar[2], dock kunde detta lyckligtvis räddas upp av några kloka huvuden. Vi är nu i en annan situation, med Nato som vapenleverantör till ett Ukraina i krig med Ryssland, samtidigt som Kina bedriver en hånfull strid med Taiwan. Hittills har både kloka huvuden och mindre kloka huvuden förhindrat större konflikter. Låt oss hoppas att det förblir så.

Denna sommar har klimatkriserna förvärrat konsekvenserna av vinterstormar och översvämningar med svår torka. För vissa får detta livshotande konsekvenser medan försörjningen är i fara för andra. Till och med i Norge har ogynnsamma väderhändelser avslöjat svagheten i den nuvarande energipolitiken som bedrivits av flera regeringar. För mig som engelsman i Norge känns detta som en outnyttjad möjlighet, med tanke på Norges många möjligheter. Kommande höst/vinter då temperaturen sjunker ser ut att bli svår i flera delar av Europa med tanke på att den ryska gasen är sprängstoff.

Varje utmaning innebär en möjlighet

Dessa externa utmaningar är inte nya för en fondförvaltare som SKAGEN. De fortsätter att utgöra en del av investeringsprocessens överväganden, och för varje utmaning finns det alltid en motsvarande möjlighet. Sanningen är att det som vi alla redan vet, finns nästan alltid redan inkluderat i ett bolags börsvärde. Utmaningen är snarare att utvärdera sannolikheten för vad som kan inträffa, samt dess sannolika framtida inverkan på aktiekursen. När denna osäkerhet är svår att förstå är fördelarna med en väldiversifierad investeringsportfölj självklara. Om vi tar Kina-Taiwan som ett exempel, tyder vår analys och vår tillgång på information på en mer nyanserad bild av formella och informella nätverk än den som ges av media. Risktillgångarna är för närvarande inte prissatta för en Kina-Taiwan-konflikt, så den absoluta nedåtgående risken kvarstår på de globala kapitalmarknaderna. Med tanke på de nuvarande relativa värderingarna, kan man hävda att kinesiska risktillgångar återspeglar en högre sannolikhet för att något går fel. Dock finns det även andra faktorer som spelar in: pandemin, fastighetsmarknaden och den kommande partikongressen. Sättet som Kina har agerat i Stilla havet har skickat en dubbel signal. Den ena, med missiler och militärövningar, riktar sig mot nationalistiska internetanvändare och har för avsikt att förmedla en tydlig och tydlig signal, utan att ytterligare eskalera konflikten med USA. Den andra signalen, som skickas genom mer traditionella kanaler, syftar till att styra opinionen i riktning mot en mindre radikal och mer balanserad synvinkel. Sammantaget visar det tydligt behovet för det kinesiska kommunistpartiet att säkerställa en framgångsrik partikongress i höst.

I skrivande stund är SKAGENs fond underviktad i Kina, i förhållande till deras respektive index. Det finns betydande möjligheter i de händelser som nu utspelar sig. Samsung, som varit en del av portföljen länge, blir en ännu viktigare partner tack vare bolagets produktion av halvledare. Koncernen är redan störst på minneskretsar och är mycket mindre beroende av kinesisk produktion än andra konkurrenter. Dessutom har Samsung blivit en strategisk leverantör till den taiwanesiska halvledartillverkaren TSMC:s kunder, som naturligtvis vill diversifiera sig. Men det är viktigt att vara medveten om att tidshorisont är en viktig faktor i analysarbetet.

Är inflation här för att stanna?

I slutet av 2021 talade jag om inflationen, och då fanns det många frågor och mycket spekulation kring hur lång och hög inflationen skulle bli. Det kanske finns färre frågor och spekulation nu. Historien tyder på att den höga inflationen som vi nu upplever inte kommer att avta så snabbt. De senaste uppmuntrande tecknen på den globala handelns motståndskraft tyder dock på att det kommer hjälpa till att driva ned pristrycket på utbudssidan. Få människor i arbetsför ålder har idag levt genom en period av ihållande inflation, och ännu färre av politikerna har styrt under sådana perioder. Jag fick en deltidsanställning 1980 inom jordbruket, och inflationen i Storbritannien var runt 18 procent. Det tog en del tid att få ner den siffran till det målet om 2 procent och hålla kvar den där. Räntorna låg långt över 10 procent och var kvar där under en längre period. Kombinationen av strukturella och tillfälliga påfrestningar som stärker de nuvarande kriserna är betydande, så det är eventuellt klokt att förbereda sig på att vägen tillbaka är längre än vad vissa nu påstår.

Vi investerar i kunderna

Vad gör vi så för att stötta våra kunder och säkerställa att våra portföljer är optimalt positionerade mot denna utmanande bakgrund? Efter pandemins restriktioner släppt lägger nu portföljförvaltarna mycket tid på att följa upp investeringar och idéer ansikte mot ansikte med bolagen. I skrivande stund har vi ett portföljteam på plats i Sydkorea för att bedöma både befintliga och möjliga nya positioner. Några av våra bästa investeringar har gjorts i tider som dessa.

Ur ett kundperspektiv ser vi att perioder med betydande utmaningar kan skapa osäkerhet. Att prata med en rådgivare kan därför ge både vägledning och sinnesro. Det är därför vi har utökat vårt rådgivningsteam för att möta kundernas behov, och vi ser fram emot att höra från dig! Rådgivarna har använt sommaren för att uppdatera sig om marknadsutsikterna och de ser fram emot att diskutera möjligheterna de ser. Vi kommer också att fortsätta att dela vårt syn på marknaden genom både nyhetsbrev, artiklar och webinarier med förvaltarna. Det har sällan funnits en bättre tid att se över sina investeringar.

Referenser:

[1] https://www.worldtopinvestors.com/ray-dalio-warns-conflict-gauge/
[2] https://historynewsnetwork.org/article/151950

Investeringsfilosofi

Alexandra Morris: De som är bäst på att anpassa sig vinner

Början av året är tiden för att bli aktiv både fysiskt och ekonomiskt. Bra aktieurval säkerställer ... Läs artikeln nu arrow_right_alt

Mer om Investeringsfilosofi

Att hitta värde i tider av osäkerhet

Vi tittar närmare på fördelarna med en aktiv, prisdriven, konträr och långsiktig investeringsstrateg ...

Konsten att se ljuset i mörkret

Det är dystra tider på börserna, men ser man långsiktigt så ser möjligheterna helt annorlunda ut.

Så hanterar SKAGEN Kon-Tiki Ukrainakrisen

Portföljförvaltaren Fredrik Bjelland i SKAGEN Kon-Tiki följer situationen noga och arbetar för att ...

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som bland annat beror på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar och valutakursförändringar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie- och räntemarknaderna. Även konjunktur-, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. Fonderna är denominerade i NOK och innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. SKAGEN AS förvaltar fonderna enligt ett avtal med Storebrand Asset Management. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up