Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

5 min lästid

SKAGEN Focus: Tittar under radarn för att hitta framtida ledare inom ESG

Listan över bolag som toppar ESG-rankningarna från leverantörer som MSCI eller Sustainalytics innehåller få överraskningar. De flesta är välkända namn och alla tillhör de största börsnoterade bolagen i världen. Men innebär detta att de blev störst genom att vara de grönaste, eller är det bara en slump att de mest värdefulla bolagen också rankas som de mest ansvarsfulla?

Sanningen är att varken det ena eller det andra stämmer. En nyligen genomförd studie visade att ESG-rankningar inte är korrelerade med ett bolags faktiska miljöprestanda. CO2-utsläpp, energianvändning samt vatten- och avfallsproduktion ökar proportionellt med bolagets storlek[1].

Många av de påstådda ESG-ledarna är teknikbolag som är kapitalintensiva, men där mindre synliga utsläpp från saker som datacenter, servrar och elektroniskt avfall sätter sektorns totala miljöpåverkan på samma nivå som flygindustrin. När dessa bolag har vuxit sig allt tyngre på globala aktiemarknader (tekniksektorn representerar nu en fjärdedel av MSCI ACWI-indexet), har koldioxidintensitetsmåtten minskat medan verkliga utsläpp – som tyvärr inte kan outsourcas eller skickas vidare i leveranskedjan –förblivit oförändrade.

imageuiioy.png

ESG-rankningar missgynnar mindre bolag

Det finns andra skäl till att ESG-rankningar gynnar större bolag. Poängen bestäms till stor del av upplysningar och policys, och större bolag har bättre resurser och personal för att tillhandahålla dessa. En rapport från förra året visade att börsnoterade bolag i genomsnitt spenderar mellan 220 000 och 480 000 USD årligen på ESG-relaterade utgifter – en betydande kostnad för mindre bolag som också belastas oproportionerligt av växande hållbarhetsregler.

ESG-ratingbyråer förlitar sig på investerare för intäkter, och eftersom det finns högre efterfrågan på att bedöma storbolag, snedvrider detta deras täckningsbeslut. Detta upprätthåller inte bara en tilltagande bias, utan innebär också att mindre bolag, särskilt de med ett marknadsvärde under 500 miljoner USD, ofta hamnar utanför ratingbolagens radar.

För bolag med hållbara affärsmodeller kan detta vara frustrerande, men också en möjlighet. ESG-poäng baseras typiskt på uppfattade ESG-risker eller egenskaper, och en positiv omvärdering kan driva en aktieomvärdering på samma sätt som förbättringar av bolagsstyrning historiskt sett har triggat gynnsamma aktiekursreaktioner. Den senaste tillväxten av hållbara investeringar, där tematiska fonder tilldelar kapital huvudsakligen baserat på bolags ESG-rankningar, kan driva ytterligare positiv momentum.

Denna möjlighet sträcker sig även till investerare som är beredda att göra egna analyser av ett bolags ESG-riskprofil och utveckling, på samma sätt som en brist på analys från säljarsidan kan utnyttjas. Rankningsavvikelser är vanliga i den mindre delen av marknaden, där leverantörer ofta är långsamma med att erkänna ESG-initiativ och förändrade företagsdynamiker.

Potential för små och medelstora bolag

Den första dimensionen av denna möjlighet är att identifiera aktier där en bättre uppskattning av deras starka underliggande ESG-egenskaper också kan leda till en omvärdering. Många bolag som erbjuder innovativa lösningar för att hantera de största hållbarhetsutmaningarna, såsom klimatförändringar, är små och medelstora bolag. Stora bolag är ofta beroende av dessa mindre bolag för att minska leveranskedjans eller scope 3-utsläpp för att nå sina egna netto-nollmål.

Ett bra exempel från vår egen fond är Cascades, ett cirkulärt förpackningsföretag värt 0,8 miljarder USD som utgör 2,5% av portföljen. Det kanadensiska bolaget, som rankas bland de 20 mest hållbara bolagen i världen enligt Corporate Knights, använder cirka 80% återvunnet material i de behållare och vävnader som det producerar för bolags- och privatkunder internationellt.

En annan källa till ESG-relaterad alfa kan komma från småbolag i traditionella industrier där innovation kan medföra betydande minskningar av verkliga utsläpp. Cementir, ett 2,1% innehav i SKAGEN Focus, illustrerar denna potential. Den italienska cementproducenten på 1,6 miljarder USD har oundvikligen ett stort koldioxidavtryck, men har åtagit sig att minska CO2-utsläppen med 30% per ton cement till 2030 tack vare sin innovativa teknik med kalksten och kalcinerad lera, som avlägsnar energikrävande klinker i produktionsprocessen. Cementir förväntar sig att den låga koldioxidcementen, som redan har använts för att bygga två broar i Danmark, ska nå 50% av försäljningen till 2030, vilket innebär att bolaget kan ha en helt annan ESG- och aktiebetyg i framtiden.

Engagemang

Det finns en annan dimension: möjligheten att engagera sig i småbolag för att hjälpa dem att bedriva och bättre kommunicera sina ESG-planer och framsteg. Förra året besökte vi Fortuna Silver Mines, en 2,0% position i fonden, för att diskutera bolagets klimatrelaterade mål och se den positiva påverkan av dess Séguéla-verksamhet på det lokala samhället i Elfenbenskusten.

Vi har även nyligen haft en dialog med DGB Financial Group som en del av SKAGENs långvariga engagemang för bolagsstyrning i Korea, med syftet att förbättra bolagsstyrelsens sammansättning och skyddet av minoritetsaktieägare. I januari skrev vi till bolaget, som utgjorde 2,1% av vår portfölj, för att stödja Align Partners, en aktivistisk investerare som uppmanat sju av landets finansbolag att förbättra sin utdelningspolicy.

Investerare som är villiga att göra extra ansträngningar kommer ofta att hitta små och medelstora bolag som har låg eller obefintlig ESG-ranking, men som gör mycket mer för att hantera ESG-risker och drar nytta av möjligheter än sina större motsvarigheter. Detta gäller särskilt familjeägda bolag, som vanligtvis har en mer långsiktig syn på hållbarhet.

Detta skapar enorma möjligheter, eftersom förändringar i ESG-faktorer kan vara kraftfulla aktietriggers, särskilt när hållbara investeringar blir mer populära. Genom att hitta rätt bolag till rätt pris med en stark ESG-historia och sedan engagera sig för att främja deras insatser, kan mindre bolag och deras investerare bli de stora vinnarna i den gröna omställningen.

 

[1] Bedömningar av globala bolags miljöprestanda måste ta hänsyn till bolagets storlek, Mastrandrea et al, januari 2024.

Hållbarhet

Hållbarhetsrapport 2023: Investeringar för ekonomisk vinst och hållbarhet

Även om vi inte påstår att vi kan bromsa klimatförändringarna kan vi med säkerhet säga att när vi ... Läs artikeln nu arrow_right_alt

Mer om Hållbarhet

SFDR: Vad är det och hur kommer det att påverka mig som kund?

Du kanske redan har hört talas om det, EU:s nya hållbarhetsförordning som håller på att införas på ...

Det är så vi engagerar oss i hållbarhet i bolagen

En viktig del i arbetet som aktiv förvaltare är att granska bolagen grundligt och driva dem i en ...

Vykort från Brasilien, Del III: Raízen och bioenergi

SKAGEN Kon-Tikis portföljbolag Raízens cirkulära syn på energiproduktionen belyser Brasiliens ...

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som bland annat beror på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar och valutakursförändringar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie- och räntemarknaderna. Även konjunktur-, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. Fonderna är denominerade i NOK och innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. SKAGEN AS förvaltar fonderna enligt ett avtal med Storebrand Asset Management. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up