Till innehåll på sidan
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

2 min lästid

SKAGEN stödjer viktigt hållbarhetsinitiativ

TPI tillhandahåller data från världens största börsnoterade bolag om koldioxidutsläpp och klimatstyrning. TPI:s webbaserade verktyg, som är speciellt utvecklat för investerare, kan bidra till effektivare och mer välgrundande beslut i investeringsprocessen och researchfasen. Det är också ett stöd för påverkansarbete i bolagen och för att kunna fatta beslut vid röstning.

Vi behöver påverka de bolag vi är investerade i och börja mäta och rapportera framsteg nu.

- TPI blir ett stöd för SKAGENs arbete med att ytterligare integrera och hantera klimatrelaterade risker och möjligheter i våra investeringar. Vi kommer att använda TPI-verktyget som en utgångspunkt för att samarbeta med bolag inom de områden de behöver förändra för att bli en del av en hållbar framtid, säger investeringsdirektör Alexandra Morris

Med data från TPI kommer SKAGEN att kunna följa och mäta framsteg i övergången till ett lågfossilt samhälle. 

"TPI-verktyget kommer att vara centralt för våra engagemang med utsläppstunga bolag. Vi ser att magnituden och de förändringar som behöver göras är enorma, och det är viktigt att inte vänta med att agera. Vi behöver påverka de bolag vi är investerade i och börja mäta och rapportera framsteg nu, betonar Sondre Myge Haugland, som är SKAGENs hållbarhetsspecialist.

En rapport som TPI publicerat nyligen* visar att närmare 40% av bolagen saknar plan för övergången till ett lågfossilt samhälle. I samma rapport framkommer att över 80% inte kommer att kunna leva upp till målen i Parisavatalet om att begränsa den globala uppvärmningen till väl under två grader.

Läs mer om TPI här (på eng).

*Rapporten kan laddas ner här.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning beror bland annat på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie-, valuta-, och räntemarknaderna. Även konjunkturen, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. På grund av fondernas sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder, kan fonder med riskklass 6-7 både minska och öka kraftigt i värde. Fonderna är denominerade i NOK. Avkastningen kan öka eller minska på grund av valutakursförändringar. Innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up