Till innehåll på sidan
Placera i fonder chevron_right
Om oss chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakta oss chevron_right
2 min lästid

SKAGEN stödjer viktigt hållbarhetsinitiativ

TPI tillhandahåller data från världens största börsnoterade bolag om koldioxidutsläpp och klimatstyrning. TPI:s webbaserade verktyg, som är speciellt utvecklat för investerare, kan bidra till effektivare och mer välgrundande beslut i investeringsprocessen och researchfasen. Det är också ett stöd för påverkansarbete i bolagen och för att kunna fatta beslut vid röstning.

Vi behöver påverka de bolag vi är investerade i och börja mäta och rapportera framsteg nu.

- TPI blir ett stöd för SKAGENs arbete med att ytterligare integrera och hantera klimatrelaterade risker och möjligheter i våra investeringar. Vi kommer att använda TPI-verktyget som en utgångspunkt för att samarbeta med bolag inom de områden de behöver förändra för att bli en del av en hållbar framtid, säger investeringsdirektör Alexandra Morris

Med data från TPI kommer SKAGEN att kunna följa och mäta framsteg i övergången till ett lågfossilt samhälle. 

"TPI-verktyget kommer att vara centralt för våra engagemang med utsläppstunga bolag. Vi ser att magnituden och de förändringar som behöver göras är enorma, och det är viktigt att inte vänta med att agera. Vi behöver påverka de bolag vi är investerade i och börja mäta och rapportera framsteg nu, betonar Sondre Myge Haugland, som är SKAGENs hållbarhetsspecialist.

En rapport som TPI publicerat nyligen* visar att närmare 40% av bolagen saknar plan för övergången till ett lågfossilt samhälle. I samma rapport framkommer att över 80% inte kommer att kunna leva upp till målen i Parisavatalet om att begränsa den globala uppvärmningen till väl under två grader.

Läs mer om TPI här (på eng).

*Rapporten kan laddas ner här.

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.