Till innehåll på sidan
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

4 min lästid

Tre dagar om hållbara investeringar

Under tre dagar i september samlades runt 1700 medlemmar i den FN-stödda organisationen Principles for Responsible Investments, PRI, för att nätverka, lära sig mer om hållbara investeringar och hitta nya samarbetsformer.  

– Klimatkrisen var allestädes närvarande liksom det akuta behovet av radikal förändring. Storleken på konferensen visar klart och tydligt hur viktigt hållbarhet och samhällsansvar har blivit för finansbranchen, säger SKAGENs hållbarhetsspecialist Sondre Myge Haugland.

Möjligheter för investerare att påverka

Ett återkommande motiv i år var frågan om aktivt ägarskap och investerares möjlighet att göra skillnad genom att föra en dialog med bolag för att påverka i en mer hållbar riktning.

Flera talare underströk vikten av att engagera sig och att ta ansvar för så kallade externaliteter, kostnader som bolag orsakar, men själva inte tar hand om. Den japanska statliga pensionsfonden ­– världens största pensionsfond med motsvarande 1,6 biljoner dollar under förvaltning, var en av dem som lyfte frågan:

– Även om vi minskar koldioxiden i vår egen portfölj så kommer inte resten av världen att påverkas nämnvärt. Jag är emot att exkludera och sälja av aktieinnehav av den orsaken, det är bara ett sätt att skjuta problemen vidare till de som inte bryr sig, sa Hiromichi Mizuno, fondens investeringsdirektör.

Sondre Myge Haugland ser en allt större inriktning på positiv påverkan genom investeringar:

– Att exkludera bolag och att upprätta exkluderingslistor är fortsatt viktigt och centralt men den gängse filosofin som går ut på att undvika kontroversiella sektorer pressas nu. Det finns ett stadigt ökande fokus och förväntningar på att kunna visa hur investeringar är med och bidrar till förändringar, säger han.

PRI-Anna-Sondre-600.jpg

Anna och Sondre från SKAGEN deltog vid den globala hållbarhetskonferensen i Paris.

Det finns ett stadigt ökande fokus och förväntningar på att kunna visa hur investeringar är med och bidrar till förändringar.

Investeringar i framtiden

Flera seminarier handlade om behovet av fler investeringar i tillväxtmarknader för att främja en hållbar utveckling. En annan aspekt var tillväxtmarknadernas viktiga roll i den globala livsmedelsförsörjningen.

På plats i Paris var också Frankrikes finansminister Bruno Le Maire som betonade finansbranschens viktiga roll i omställningen till en hållbar ekonomi och om behovet av en ”Green New Deal”.

– Vi kan vara den sista generation som har möjlighet att åstadkomma en förändring. Senare kan det vara för sent. Vi behöver en ny, hållbar kapitalism för det 21:a århundradet, med minskade klyftor inom och mellan länder. Inte minst för att stävja den stigande populismen, sa Bruno Lemaire under sin presentation.

I ett specialinspelat videoinlägg betonade president Emmanuel Macron brådskan i att ställa om till en hållbar ekonomi och att uppfylla klimatmålen i Parisavtalet. Se President Macrons hälsning till PRI-konferensen här.

 

PRI-Macron-600.jpg

Frankrikes president Emmanuel Macron skickade med en hälsning till deltagarna på den globala hållbarhetskonferensen PRI in Person 2019.

Gemensamma verktyg och regler

I fokus för diskussionerna var också nya regleringar och behovet av harmoniserade verktyg för att lösa klimatkrisen, så att både investerare och kunder ska kunna fatta långsiktigt hållbara beslut. Kapitalflöden behöver ställas om mot hållbara investeringar för att uppnå en hållbar och inkluderande tillväxt. EU:s klassificeringssystem, den så kallade taxonomin, som kommer att ge harmoniserade kriterier för att avgöra om en ekonomisk aktivitet ska klassas som miljömässigt hållbar var på agendan.

Avslutningen på konferensen var stark: två överlevare vittnade om sina erfarenheter som offer för modernt slaveri och trafficking, och betonade finansbranschens roll för en hållbar samhällsutveckling.

Läs också:

Fonder - vad ska man tänka på?

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning beror bland annat på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie-, valuta-, och räntemarknaderna. Även konjunkturen, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. På grund av fondernas sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder, kan fonder med riskklass 6-7 både minska och öka kraftigt i värde. Fonderna är denominerade i NOK. Avkastningen kan öka eller minska på grund av valutakursförändringar. Innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up