Till innehåll på sidan
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

4 min lästid

Tillväxtmarknader fortsätter driva tillväxten

Hittills i år har tillväxtmarknaderna stigit med 12,6 procent jämfört med cirka 0,9 procent för globala marknader (per 31 augusti). Några av de starkaste marknaderna är Turkiet, Kina och Sydkorea, medan Ryssland, Brasilien och Sydafrika har haft egna problem att hantera och underpresterat.

Varför investera i tillväxtmarknader

Under sommaren har ekonomiska data visat att de starka globala trenderna har fortsatt. Tillväxtmarknaderna driver den globala tillväxten och tillväxtgapet till utvecklade marknader kommer att fortsätta öka under 2017-2018 enligt Internationella Valutafonden IMF:s senaste förutsägelser.

Tillväxtmarknadernas rekord är enastående: under mer än tio år har dessa länder under varje enskilt kvartal bidragit med över 50 procent av den sammanlagda globala tillväxten. Det finns liten korrelation mellan ett lands BNP-tillväxt och aktieavkastning på kort sikt, men på lång sikt och på aggregerad nivå är det en annan historia.

Om vi jämför med företagsvinster sedan 1980, är den årliga EPS-tillväxten (vinst per aktie) på nästan 9,5 procent för tillväxtmarknaderna likaså mycket högre än omkring 5,5 procent för utvecklade marknader under samma period (räknat i dollar), enligt en rapport från Credit Suisse.

Överlägsen demografi och urbanisering

Tillväxtmarknadernas utveckling kommer sannolikt att stödjas av två stora och långsiktiga trender. Den första är överlägsen demografi. Enligt FN är det sannolikt att 97 procent av befolkningstillväxten mellan idag och 2050 kommer att äga rum i tillväxtländerna.

Andelen personer i arbetsför ålder kommer att vara högre än i utvecklade marknader framöver, med ett betydligt lättare beroendeförhållande för den tidigare. Baserat på FN:s statistik kommer det under samma period att finnas ytterligare 2,3 miljarder potentiella konsumenter och arbetstagare i tillväxtmarknaderna jämfört med mindre än 100 miljoner i utvecklade länder.

En annan långsiktig trend är urbaniseringen, som fortfarande inte är helt utvecklad med omkring 50 procents urbanisering i tillväxtmarknaderna, jämfört med över 80 procent i utvecklade marknader.

På bolagsnivå är en del av orsaken till tillväxtmarknadsaktiers svaga utveckling under de senaste åren nedskrivningar de senaste sex åren. Trenden har emellertid vänt under 2017 med starka resultat som fortsatt den senaste rapportsäsongen. Under 2017 har EPS-prognoserna ökat från cirka 15 procent till över 20 procents förväntad tillväxt för 2017.

Den goda nyheten är att resultaten har drivits av att marginalerna åter stiger från nästan rekordlåga nivåer. Marginalökningen verkar i sin tur bottna i ökad produktivitet, vilket också är positivt för tillväxtmarknaderna.

I bättre ekonomisk form

En annan anledning till varför vi är positiva till tillväxtmarknaderna generellt, är att bolagens fundamenta förbättrats markant både jämfört med historiska nivåer och med utvecklade marknader. Kollektivt sett ser dessutom tillväxtländernas valutor billiga ut baserat på köpkraft. Det borde därför finnas grund för valutaomvärdering eftersom tillväxtmarknadernas ekonomiska produktion per capita sammanfaller med utvecklade marknaders.

När det gäller politisk risk har denna ökat globalt de senaste åren, men i förhållande till utvecklade marknader har läget varit stabilt eller förbättrats i tillväxtmarknaderna. Med hänsyn till den nuvarande globala situationen är det rimligt att fråga sig om risken på kort sikt faktiskt inte är högre i utvecklade marknader. Vi kan hävda att tillväxtmarknadsländer åtminstone är vana att hantera politisk risk och att det redan återspeglas i värderingarna.

Bra miljö för globala aktier

Sammanfattningsvis skapar kombinationen av en stark och ökande global tillväxt och låg inflation (som har fallit markant under de senaste månaderna i tillväxtmarknaderna) en god miljö för globala aktier.

Avkastningen på eget kapital i tillväxtmarknaderna har återhämtat sig och ligger över nivån i utvecklade marknader. Tillväxtmarknaderna handlas fortfarande med över 25 procents P/BV-rabatt mot utvecklade marknader.

På absolut nivå verkar värderingarna, som ligger något under det historiska genomsnittet på P/B-multiplarna men något över P/E, rimliga. Jämfört med utvecklade marknader, ser det lika starkt ut som i början av året på grund av starka fundamenta i tillväxtmarknaderna.

Se också:

Tillväxtmarknadsfonden SKAGEN Kon-Tiki

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning beror bland annat på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie-, valuta-, och räntemarknaderna. Även konjunkturen, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. På grund av fondernas sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder, kan fonder med riskklass 6-7 både minska och öka kraftigt i värde. Fonderna är denominerade i NOK. Avkastningen kan öka eller minska på grund av valutakursförändringar. Innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up