Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

5 min lästid

Globalt börsnoterade fastigheter: Har det äntligen vänt?

Efter ett av de sämsta åren någonsin för globala börsnoterade fastigheter där index tappade en femtedel av sitt värde[1], har 2023 börjat relativt ljust. De globala fastighetsmarknaderna gick in i juni 1,4 procent lägre än i början av året, men mer betydande så har institutionella investerare börjat allokera kapital i Europa och Norden – två av förra årets svagast presterande fastighetsregioner.

Investerarsentimentet har starkt påverkats av makrofaktorer, särskilt inflationen och de förväntade konsekvenserna av ihållande högre priser och nivån på framtida räntor. Detta kan ses i förra årets breda försäljning över alla amerikanska fastighetssegment, av vilka många ofta är svagt korrelerade. Årets återhämtning har varit lika utbredd, med undantag för kontorsfastigheter där oron över ekonomins styrka och fallande efterfrågan efter pandemin fortsätter att tynga resultaten.

SKAGEN m2 ligger före sitt globala index med 2,2 procent 2023, tack vara bra aktieurval och särskilt stark prestanda från datacenter som vi köpte innan AI-hypen startade. Portföljen fortsätter att utvecklas väl med de flesta av våra 32 innehav som rapporterar starka resultat och vi har försiktigt börjat öka fondens riskprofil i takt med att vi blir mer positiva till fastighetsutsikterna jämfört med nuvarande värderingar.

Årtiondets bästa möjlighet

Ett växande antal aktieägare verkar dela vår syn på situationen och det finns uppmuntrande tecken på att vi kan gå in i en positiv fas i investeringscykeln. Flera fastighetsfonder har nyligen samlat in miljarder dollar bland investerare som känner att kombinationen av låga fastighetsvärderingar och bättre ekonomiska förutsättningar kommer att båda gott för framtida avkastning.

I april drog Blackstone in över 30 miljarder dollar till den historiskt största fonden någonsin med fokus på nedgången på fastighetsmarknaden. Det understryker att Blackstone tidigare har gjort några av sina bästa investeringar just under perioder av "stor volatilitet och fel allokering" på marknaden.

Nyligen lockade NREP 4 miljarder dollar till Europas största "värdeskapande"-fond någonsin som kommer att fokusera på att förvärva nordiska hyreslägenheter, vårdhem, kontor och lager från säljare som står inför ekonomisk press. Många hyresvärdar byggde stora fastighetsportföljer när räntorna låg nära noll och står nu inför mycket högre kostnader för att refinansiera fastigheter som har fallit kraftigt i värde, särskilt i Sverige.

Samma dag offentliggjorde KKR sin första nordiska affär med förvärv av 1 200 bostäder i Finland och avsikten att göra ytterligare förvärv i Sverige. Den amerikanska private equity-jätten hävdade nyligen att "vi går in i en investeringsmöjlighet som vi bara ser en gång varje årtionde, nu när tillbakadragande kapitalmarknader skapar nya attraktiva investeringsmöjligheter."

Även om möjligheten att delta i insamlingar på flera miljarder dollar är bortom de flesta investerare, ser möjligheterna som finns på offentliga marknader ännu mer övertygande ut. Direkta fastighetsvärderingar är ofta inaktuella med tanke på eftersläpningen i anpassningen till marknadspriser, och omvänt har börsbolagen redan fallit till liknande nivåer från finanskrisen på vissa parametrar.

imagez836.png

Bristen på korrelation mellan prissättning på offentliga och privata fastighetsmarknader uppmuntrar vissa investerare att byta från de direkta till de börsnoterade tillväxtmotorerna och dra fördel av en mer attraktiv prissättning. Särskilt eftersom forskning visar att börsnoterade Real Estate Investment Trusts (REITs) historiskt sett har presterat bättre än privata fastigheter under lågkonjunkturer och även i efterföljande faser av konjunkturcykeln när ekonomin återhämtar sig[2]. Börsnoterade fastigheter är också mer benägna att dra nytta av M&A-aktiviteter till så billiga värderingar, eftersom våra innehav lockar till sig uppmärksamhet hos bolag som jagar förvärv. Det har i alla fall varit fallet flera gånger de senaste åren till fördel för investerarna i SKAGEN m2.

Möjligheter till vinster när marknaden kommer i kapp

Tyvärr är det nästan omöjligt att försöka tajma marknadsåterhämtningen och priserna kan falla ytterligare innan de förbättras. Den senaste fondförvaltarundersökningen från Bank of America visade att allokeringarna till kommersiella fastigheter har fallit till lägsta nivå sedan 2008, medan korta positioner mot svenska fastighetsbolag har stigit till sin högsta nivå på över ett decennium.

Vi närmar oss därför slutet av den nuvarande cykeln med stor säkerhet.

Baserat på substansvärden är globala fastigheter för närvarande prissatta omkring 20 procent under dess 30-åriga genomsnitt och förluster på amerikanska REITs ligger i linje med tidigare lågkonjunktursfaser. Historien visar också att börsnoterade fastigheter ger stark avkastning jämfört med konventionella aktier och direkt egendom när cykeln vänder.

image03jin.png

Det är också bra att komma ihåg att de långsiktiga strukturella faktorerna ligger till grund för fastighetstillgångarna förblir intakta. Marknadskorrigeringen innebär att investerare kan få exponering för attraktiva trender som åldrande befolkningar, urbanisering och hållbarhet till historiskt låga priser.

Cykeln vänder vanligtvis när investerarna är tillräckligt säkra på vad framtiden kan ge. De senaste kapitalanskaffningarna och hur medlen därefter har investerats är viktigt att ha i åtanke, då denna insikt kan bidra till framtida prissättning.

Även om vi ännu inte är ur skogen ekonomiskt, särskilt de mest hävstångsrika bolagen, är tålamod och att vara selektiv nyckeln för att uppnå bästa investeringsavkastningen. Genom att behålla vårt fokus på motståndskraftiga med undervärderade bolag med solida balansräkningar i trenddrivna segment har SKAGEN m2 goda fortsättningar att leverera dessa god avkastning.

OBS: All information per 21/05/2023 i EUR om inget annan anges

[1] MSCI ACWI IMI Real Estate Index i Euro (-20.6%)

[2] Källa: NAREIT

Fastigheter

SKAGEN m2: Finns det ljus i slutet av tunneln för globala börsnoterade fastigheter?

Nyckeltalen ser bättre och bättre ut, och de låga priserna kan betyda att bättre tider är att vänta ... Läs artikeln nu arrow_right_alt

Mer om Fastigheter

Self Storage Group boost för SKAGEN m2

Bud på topp tio-innehav i fonden med lockande premie som innebär betydande värdeökning för ...

SKAGEN m2 firar 10 år

I tio år har fastighetsfonden SKAGEN m2 navigerat på en snabbt föränderlig global fastighetsmarknad ...

Mörkt före gryningen: Vad är nästa steg för globala fastigheter?

Liksom de flesta risktillgångar har fastigheter haft det motigt hittills i år. Mer än vanligt har ...

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som bland annat beror på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar och valutakursförändringar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie- och räntemarknaderna. Även konjunktur-, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. Fonderna är denominerade i NOK och innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. SKAGEN AS förvaltar fonderna enligt ett avtal med Storebrand Asset Management. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up