Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

4 min lästid

SKAGEN Global: Tålamod och långsiktighet

Efter ett oroligt april, då investerare fick skjuta upp hoppet om fallande räntor, återhämtade sig globala aktier igen i maj och slutade månaden med en uppgång på 13,6% i SEK för året. Marknadssentimentet, särskilt intresset för AI-relaterade aktier, är fortsatt starkt trots fortsatt inflation och höga bolagsvärderingar.

SKAGEN Global har levererat en stadig start på året, med en avkastning på +8,1% i SEK men som ligger efter MSCI All Country World-indexet, främst på grund av bolag som inte finns i portföljen, snarare än de som den äger.

- Världens sex största bolag - Microsoft, Apple, Nvidia, Amazon, Meta och Alphabet - har i genomsnitt växt med över en tredjedel under 2024, förklarar portföljförvaltare Knut Gezelius. Detta har gjort det svårt för aktiva fonder att hålla jämna steg med amerikanska och globala referensindex hittills i år.

Efter att ha minskat sin stora position i Microsoft på grund av hög värdering under första kvartalet är bara Alphabet ett av de sex namnen i Globals topp tio. Google-moderbolaget är upp cirka 25% hittills i år och har endast överträffats av Brown & Brown bland fondens bästa bidragsgivare under 2024. Den amerikanska försäkringsmäklaren rapporterar stark tillväxt, väl hjälpt av stigande försäkringspriser.

SKAGEN Globals portfölj presterar generellt sett fortfarande bra med de senaste resultaten i linje med fondförvaltarnas förväntningar. Tyvärr har marknaden i vissa fall haft en annan uppfattning, och de få innehaven som har underpresterat i förhållande till förväntningarna har nedjusterats.

Fondens soliditet innebär att det inte har varit några betydande förluster bland de 30 innehaven, och portföljförvaltarna har utnyttjat kursnedgångar för att öka i flera positioner. De största negativa bidragsgivarna under 2024 har varit Accenture, som har överskuggats av konkurrenter med närmare band till AI, logistikföretaget DSV som har påverkats av minskad ekonomisk aktivitet, och Nike som har haft svårt att återhämta sig efter pandemin, även om varumärket förblir starkt.

Övervärderad marknad

Trots Globals kortsiktiga relativa underavkastning kommer fonden på lång sikt att gynnas av att undvika teknikbubblan som många kommentatorer och marknadsaktörer anser håller på att bildas. I USA representerar de sju största aktierna nu nästan en tredjedel av S&P 500 totala kapitalisering. Över hälften (51 procent) av respondenterna i Bank of Americas senaste månatliga globala fondförvaltarenkät ansåg att handeln i dessa aktier var de mest överfulla.

Gezelius instämmer:

- Efter De Magnifika Sju har vi sett liknande akronymer dyka upp för aktier i Japan, Europa och till och med Pakistan. Detta är förmodligen en indikation på att den här delen av marknaden blir överhypad och riskerna att förlora pengar är nu mycket större än att missa möjligheter.

En annan parallell med dotcom-bubblan vid millennieskiftet är att bolagen som driver AI-revolutionen idag, inte alla kommer att vara långsiktiga vinnare.

- På samma sätt som de som sålde hackor och spadar tjänade mer pengar än grävarna under guldrushen, tillhandahåller vårt innehav ASML maskinerna som producerar de chips som behövs för att få AI att fungera och kommer att triumfera oavsett vem som vinner loppet, säger Gezelius.

- Vi äger också bolag som RELX, som har en generativ juridisk AI-plattform, och Intuitive, en ledare inom kirurgisk robotik, som kan bli bland de största vinnarna när AI utvecklas och användningen ökar, säger han.

Attraktivt ingångsläge

SKAGEN Globals portfölj är attraktivt värderad med en uppskattad uppsida på 47% över en 2–3-års investeringshorisont, upp från 39% i slutet av första kvartalet. Det finns särskild potential i fondens två största innehav, Canadian Pacific och DSV.

- Fraktbolag tenderar att vara ganska cykliska och har nyligen mött trög marknadsdynamik, men vi förväntar oss att den här delen av portföljen ska prestera bättre när den globala ekonomiska tillväxten börjar accelerera. Vårt mål är att alltid ha en portfölj som är byggd för olika scenarier, vilket innebär att vissa innehav kommer att prestera bättre vid olika stadier av ekonomiska cykler och under olika marknadsförhållanden, förklarar Gezelius.

image93l5o.png

Liknande försiktighet tillämpas för att skydda portföljen på nedsidan, särskilt i en miljö som den vi har för närvarande med höga värderingar och en osäker ekonomisk utsikt.

- Det bästa skyddet kommer från att välja starka bolag när det gäller affärsmodeller, konkurrensfördelar och särskilt balansräkningar, förklarar Gezelius. Vårt obegränsade mandat innebär också att vi kan undvika länder där vi anser att de geopolitiska riskerna sannolikt inte kommer att ge belöning. Vi har till exempel inte ägt något i Ryssland eller Turkiet på flera år.

 

All information per den 31/05/2024.

Aktiefonder

Alexandra Morris: Var på vakt för vad som döljer sig under den stigande aktiemarknaden

Globala aktier fortsatte uppgången under andra kvartalet, men färre aktier står för avkastningen. ... Läs artikeln nu arrow_right_alt

Mer om Aktiefonder

SKAGEN Global med ännu en topplacering

Det tyska finansmagasinet Das Investment har utsett SKAGEN Global till den bästa fonden i sin ...

SKAGEN Global: Flera vägar till framgång

I en alltmer konsoliderad marknad är konsten att satsa på rätt bolag avgörande för framgång.

SKAGEN Vekst vinner pris för bästa globalfond i Belgien

SKAGEN Vekst har vunnit priset Sicav de Cristal - Kristallenfondsen LA LIBRE Belgique - De ...

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som bland annat beror på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar och valutakursförändringar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie- och räntemarknaderna. Även konjunktur-, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. Fonderna är denominerade i NOK och innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. SKAGEN AS förvaltar fonderna enligt ett avtal med Storebrand Asset Management. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up