Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

7 min lästid

Oktober: Räntor och inflation igen

Globala aktier sjönk i värde i oktober i de flesta valutor, med undantag för norska kronor, eftersom oro för konflikten i Mellanöstern dämpade den annars positiva utvecklingen i USA. Tillväxtmarknaderna halkade efter de utvecklade marknaderna, påverkade av geopolitisk osäkerhet och oro för räntenivåer i USA och möjligheten för en "hög för längre" ränteperiod, vilket skapade oklara framtidsutsikter för aktier.

Läs samtliga månadsrapporterna för oktober här.

SKAGEN Global

Globala aktier upplevde en tillbakagång i oktober på grund av ihållande marknadsbekymmer kopplade till inflation och räntenivåer. Ändå slog SKAGEN Global indexet under månaden med en avkastning på 2,07 procent, jämfört med indexets 1,83 procent.

Osäkerheten kring globala aktiers framtida utveckling är fortfarande hög. Den amerikanska 10-åriga statsobligationen nådde kortvarigt en ränta på fem procent för första gången på 16 år. På råvarumarknaden steg kakaofutures till den högsta nivån på 44 år på grund av extrema försörjningsproblem. Global geopolitisk spänning förstärktes efter terrororganisationen Hamas brutala angrepp på Israel och den efterföljande militära responsen.

Fondens tre mest framträdande aktier var mjukvarujätten Microsoft, den amerikanska lågpriskedjan Dollar General och Waste Management. Microsoft presenterade en stark kvartalsrapport som visade god tillväxt i bolagets molntjänster. Dollar General anställde en tidigare toppchef på nytt som hade lett företaget med stor framgång under många år. Waste Management har en defensiv affärsmodell som lockar investerare under perioder med låg riskvilja.

De tre aktierna som presterade sämst var det danska speditionsföretaget DSV, kosmetikföretaget Estee Lauder och indexleverantören MSCI. DSV informerade marknaden om att deras mycket respekterade VD kommer att gå i pension sent i 2024 efter 16 år vid rodret.

Läs månadsrapporten för SKAGEN Global här.

SKAGEN Kon-Tiki

Tillväxtmarknadsfonden SKAGEN Kon-Tiki steg 0,28 procent i oktober, jämfört med indexets 0,91 procent.

2023 har varit ett bra år för SKAGEN Kon-Tiki, som har presterat bra på en marknad som gynnar aktiva investerare.

Om den amerikanska ekonomin toppar sig och det blir mer rädsla för ekonomisk nedgång, kan det leda till ökat intresse för tillväxtmarknaderna, speciellt tack vare förväntningar om ekonomisk bättring i länder som Kina, Korea och Brasilien. Tillväxtmarknadernas centralbanker har ofta lyckats bättre med att bekämpa inflation än vad man åstadkommit på utvecklade marknader, vilket ställer dessa ekonomier starkare för att upprätthålla ekonomisk tillväxt.

Exito blev en av de bästa bidragsgivarna efter att ha fått ett köperbjudande 43 procent över marknadsvärdet. Korean Re och WH Group såg också uppgång, den sistnämnda med möjlighet för värdestegring genom omstrukturering eller avknoppning av deras amerikanska verksamhet.

Det indiska företaget UPL gjorde marknaden besviken med sitt svaga resultat på grund av globalt överskottslager och prispress, samtidigt som det brasilianska logistikföretaget Simpar och dess anknutna företag Vamos och Movida upplevde kortsiktiga utmaningar.

Trots ett bra år bakom sig har SKAGEN Kon-Tiki fortfarande en attraktiv uppsida. Portföljen består av prisvärda, diversifierade bolag som handlas till ett P/B - pris till bok värde - (bolagets nettotillgångar relativt gällande aktiekurs) på 0,8, som är nästan hälften av priset på MSCI Emerging Markets-indexet, trots portföljbolagens starka kvaliteter.

Läs hela månadsrapporten för SKAGEN Kon-Tiki här.

SKAGEN Focus

Vår globalfond för små och mellanstora bolag, SKAGEN Focus, föll något tillbaka under månaden med -0,21 procent, medan indexet steg 1,83 procent. Det kom positiva nyheter för fonden under månaden, med två uppköp; först i bildelsleverantören Vitesco och sedan i containeruthyrningsföretag, Textainer.

Vitesco, som tidigare var en avknoppning från Continental, fick ett bud från sin huvudägare Schaeffler som låg 20 procent över marknadspriset. Detta ledde till att aktierna steg med totalt 60 procent för året. Textainer följde efter som det sista börsnoterade bolaget inom containeruthyrning som togs av börsen, efter att vi fick ett kontanterbjudande från PE-bolaget Stonepeak. Kontantbudet representerade en premie på 46 procent. Båda buden speglade våra prisförväntningar för de respektive positionerna, och vi avvecklade därför båda innehaven under oktober.

Vi avslutade vår investering i den sydkoreanska tillverkaren av halvledarutrustning, Eugene Technology, efter en betydande värdeökning mot vårt kursmål under året. Vi ökade våra investeringar i den undervärderade waferproducenten Siltronic och i halvledartillverkaren STMicroelectronics, som båda handlas till en kraftig rabatt.

Den största negativa bidragsgivaren under månaden var det japanska konglomeratet Panasonic, som rapporterade svagare siffror som speglar ett försämrat makroekonomiskt klimat. Aktien handlas nu med en betydande rabatt jämfört med värdet på underliggande tillgångar. Våra kanadensiska trävaruproducenter, Canfor och Interfor, påverkade också resultatet i fonden negativt, med trävarupriser som fortfarande håller sig på låga nivåer. Båda aktierna handlas väl under vad vi anser vara deras normaliserade intjäningsförmåga och anses vara undervärderade.

Läs hela månadsrapporten för SKAGEN Focus här.

SKAGEN Vekst

Trots motvind för globala aktier hade åtminstone norska investerare en fördel med en svag norsk krona. Vår nordisk-globala aktiefond SKAGEN Vekst hamnade bakom sitt jämförelseindex i oktober med 0,12 procent avkastning jämfört med indexets 1,51 procent.

Det danska läkemedelsföretaget Novo Nordisk var återigen den största positiva bidragsgivaren till fondens absoluta avkastning. Företaget offentliggjorde preliminära siffror för tredje kvartalet som visade en betydligt högre inkomsttillväxt än vad marknaden hade förväntat sig. Företaget är fortfarande fondens största investering eftersom vi anser att marknaden inte fullt ut har tagit hänsyn till den enorma potentialen för behandling av fetma,  samt Novos förmåga att utnyttja detta.

Svenska Essity utmärkte sig också efter att ha presenterat ett starkt resultat som tydligt visade bolagets förmåga att upprätthålla högre priser ut mot kund, trots en period med sjunkande inköpspriser.

Liksom för SKAGEN Global var danska DSV ett sänke för SKAGEN Vekst under oktober. Som nämnt berodde detta på en kombination av svagare än förväntat resultat, nämnda direktörsbytet, och tillkännagivandet av ett nytt joint venture (JV) i Saudiarabien. Bonheur och Yara var också negativa bidragsgivare för fonden i oktober.

Läs hela månadsrapporten för SKAGEN Vekst här.

SKAGEN m2

Oktober avslutades negativt för fastighetsmarknaden, och fastighetsfonden SKAGEN m2 hamnade något efter sitt jämförelseindex. Fonden föll med -0,07 procent, medan index steg med 0,45 procent.

Den viktigaste orsaken till den negativa stämningen i oktober var att avkastningen på den amerikanska 10-åriga statsobligationen nådde fem procent för första gången sedan 2007. Detta påverkade aktiemarknaden generellt, och särskilt fastighetsmarknaden negativt. Kombinationen av att IMF varnade för ihållande inflation och att amerikanska FED antydde fortsatt höga räntor, bidrog till uppfattningen om en "högre för längre" räntemiljö som har lagt press på marknaderna. De senaste geopolitiska spänningarna under oktober bidrog inte heller positivt.

Den största bidragsgivaren till fonden på det positiva spektrat under månaden var American Tower, som kommunicerade starka och ökande prognoser. Kvartalsrapporten betonade robustheten och förutsägbarheten i torninfrastruktur generellt, och värdet av bolagets globala portfölj. American Tower arbetar också proaktivt med att stärka sin balansräkning, något både vi och marknaden gillar. Ett annat bolag som presterade väl inom "digitala fastigheter" var den amerikanska datacenteroperatören Equinix. Bolaget rapporterade starka kvartalssiffror, höjde utdelningen med 25 procent och bekräftade att intresset för artificiell intelligens är på uppgång.

Det svagaste bidraget i portföljen var också det ett tornföretag, nämligen spanska Cellnex. Den svaga utvecklingen berodde huvudsakligen på den fortsatta uppfattningen om en högre räntenivå under längre tid, som kan slå ut negativt vad gäller bolagets tillväxt- och skuldprofil.

Läs hela månadsrapporten för SKAGEN Focus här.

Aktiemarknaden

Globala megatrender sätter fastigheter i centrum

Fastigheter som investering blir allt viktigare i den globala ekonomin. Läs artikeln nu arrow_right_alt

Mer om Aktiemarknaden

Fyra anledningar till att du kan vara lugn trots oron på börsen

Det finns framför allt en anledning till att du som sparar i fonder kan ta oron på börsen och ...

Fondexpertens tips i orostider

- Det är under perioder som denna du kan lägga grunden för en god långsiktig avkastning, säger Pål ...

Bör investerare vara oroliga för Ryssland?

Det råder stor osäkerhet kring situationen mellan Ryssland och Ukraina och förhoppningarna om en ...

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som bland annat beror på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar och valutakursförändringar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie- och räntemarknaderna. Även konjunktur-, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. Fonderna är denominerade i NOK och innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. SKAGEN AS förvaltar fonderna enligt ett avtal med Storebrand Asset Management. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up