Till innehåll på sidan
Placera i fonder chevron_right
Om oss chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Ta ut pengarna smartare

Få regelbundna utbetalningar istället för att ta ut hela beloppet på en gång. På så sätt kan dina pengar som finns kvar i fonden fortsätta att växa och ge avkastning.

  • Sprider uttagen över tiden och minskar osäkerheten över att lyckas pricka rätt tidpunkt för att sälja dina fondandelar.
  • Du får avkastning på dina resterande fondandelar.
  • Du bestämmer själv när och hur ofta utbetalningarna ska ske. Du kan när som helst ändra eller avsluta uttagsavtalet.
  • Automatiska utbetalningar till ditt bankkonto, du behöver inte göra något efter att avtalet upprättats.

 

Man med laptop.
Michael Ancher, Helene Christensen and Anna Ancher in Brøndum's old garden. Painting by Peder Severin Krøyer, one of the Skagen painters, oil on wood 1885. The painting has been manipulated and belongs to the Skagen Art Museums.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.

Procentuellt uttagsavtal - långvarig utbetalning från aktiefond


För dig som önskar en långvarig utbetalning från aktiefond. Det ger en god balans mellan konsumtion och sparande. Formen passar därför också för yngre personer, som exempelvis mottagit ett arv.

Fast antal andelar - utbetalning över en bestämd tidsperiod


För dig som vill sälja hela portföljen över en given tidsrymd, till exempel tio år. Denna typ av avtal kan du ingå för både aktie- och räntefonder.

Fast belopp - förutsägbart uttagsbelopp från räntefond


Passar dig som önskar ett förutsägbart belopp exempelvis varje månad. Om du sparar i aktiefond kan du i början av utbetalningsperioden flytta en del av ditt sparande till räntefond, och därifrån upprätta uttagsavtalet.
keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.