Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

5 min lästid

Några aktiva förvaltare är mer aktiva än andra – lyckligtvis!

2010-talet var inte roligt för de aktiva förvaltarna. Här pekade pilen nedåt och i värsta fall direkt mot konkurs. Den tråkiga trenden vände äntligen 2022, och de aktiva förvaltarna upplevde totalt sett sitt bästa år sedan 2009. Den mindre goda nyheten var dock att mer än en tredjedel av de aktiva aktieurvalen ändå inte slog sina index[1], vilket avslöjar en fortsatt utmanande miljö för aktiva förvaltare globalt. Men 62 procent av de aktiva förvaltarna lyckades ändå slå sina index förra året, precis som en del av de aktiva förvaltarna har lyckats göra de föregående åren. Låt oss ta en titt på vad som kännetecknar dessa förvaltare. Precis som det – med miljoner av olika index är skillnad på passiva förvaltare - finns det också stor skillnad på aktiva förvaltare. Och särskilt på tre punkter skiljer de mest framgångsrika sig ut, de är nämligen kännetecknade av:

  • Hög aktiv andel (Active Share)
  • Långsiktig strategi
  • Stark tro på de bästa idéerna

Hög aktiv andel

Begreppet aktiv andel, eller "Active Share", introducerades första gången i en stor studie 2006 och beskriver den andel av en portfölj som avviker från indexet. Här undersökte en grupp forskare hur 2 740 amerikanska fonder hade presterat mellan 1989 och 2003. De kom fram till att även om den genomsnittliga aktivt förvaltade fonden hade underpresterat, utklassade de mest aktiva fonderna, dvs. de som avvek mest från indexet, ändå – även efter kostnader. Dessa aktiva avvikelser kännetecknades av att ha en Active Share på mer än 80 procent. Studien visade också att underprestationen bland de "mest passiva av de aktiva fonderna" ökade ju närmare de kom sitt index (och meravkastningen alltså åts upp av avgifter).

Slutsatserna från den ursprungliga studien har bekräftats flera gånger sedan dess – även i större studier. ESMA analyserade således 5 400 EU-baserade fonder som investerade i företag av alla storlekar mellan 2010 och 2018, varefter de kom fram till att "mindre aktiva fonder inte bara presterar sämre, de är också nästan lika dyra som de mycket aktiva fonderna."

Det gäller alltså att vara genuint aktiv, och i alla fall att undvika de fonder som kallar sig aktiva men snarare är indexnära fonder, där den aktiva andelen ligger mellan 20-60 procent. För de krossar mest av kundernas värde.

Långsiktig strategi

I försöket att förstå varför vissa slår indexet igen och igen har flera studier identifierat ett tydligt karaktärsdrag bland de bäst presterande aktiva förvaltarnas portföljer: De tänker långsiktigt. En tråkig konsekvens av den teknologiska utvecklingen är nämligen att marknadens deltagare alltmer investerar kortsiktigt. Algoritmbaserad passiv investering tog fart på 1960-talet och satte igång de mer frekventa handlarna. Som resultat föll den genomsnittliga ägandeperioden från åtta år då till mindre än sex månader nu.

Dessa kortare ägarperioder skapar möjlighet för arbitrage, för som långsiktig investerare kan man utnyttja felprissatta värdepapper genom att tålmodigt vänta på en korrigering – och samtidigt dra nytta av minskade handelskostnader. En studie från 2014 visar att de bästa avkastningarna bland Active Share-portföljer kommer när man har investerat i fonderna i mer än två år[2]. Forskarna tittade på 288 amerikanska fonder från 1990 till 2013 och visade att de mest aktiva och långsiktiga fonderna genererade 2,05 procent mer i avkastning årligen efter kostnader!

Tron på de bästa idéerna

Förutom att man naturligtvis ska vara beredd att behålla aktierna under längre tid, kan man också maximera värdet genom att äga aktierna som en del av en koncentrerad portfölj. Det är allmänt känt att man som förvaltare bör diversifiera sin portfölj för att minska riskerna, men konsekvensen kan bli att en fond hamnar för nära index och att de många köpen och försäljningarna får handelskostnaderna att stiga onödigt mycket.

Detta minskar potentialen för att leverera den bästa möjliga riskjusterade avkastningen. I en studie från 2005 visades ett samband mellan övertygelse och prestanda. Man undersökte 1 771 aktivt förvaltade amerikanska fonder mellan 1984 och 1999 och kunde konstatera att de med de mest koncentrerade portföljerna – dvs. de fonder där förvaltarna tydligt hade investerat med stor övertygelse - presterade 0,3 procent bättre årligen efter kostnader i genomsnitt[3].

Detta stöds av ännu en studie från 2021, som dyker ner i portföljförvaltarnas bästa idéer. Här fann man att förvaltarnas favoritaktier slog såväl marknaden som förvaltarnas övriga aktier med mellan 2,8 procent och 4,5 procent[4].

Oavsett vilket index det är, och oavsett var i världen det befinner sig, finns det med andra ord fortfarande plats för en skicklig aktiv förvaltare. Men i allt detta gäller det att vara observant. Om fonden har en hög aktiv andel, långsiktig strategi och stark tro på de bästa idéerna, kan den vara värd att överväga för ett långsiktiga sparande.

Ljusare tider

Genom att ha dessa tre aspekter av förvaltningen i åtanke och se kritiskt på ditt fondhus, samt givetvis se till att din förmögenhet inte förvaltas passivt har du – åtminstone historiskt – kunnat öka dina chanser till en solid avkastning.

Mycket tyder på att marknadsförhållandena kan förbättras för de aktiva förvaltarna. Du kan redan se det på de aktiva förvaltarnas prestationer 2022, och slutet på en period av stora kvantitativa lättnader och en ny era av en miljö med högre räntenivåer borde jämna ut skillnaderna ytterligare. Särskilt om den ihållande höga inflationen tvingar investerare mot en avkastning som kan slå, snarare än att bara härma indexet, i ett försök att skydda deras besparingar och köpkraft.

Du är varmt välkommen att kontakta din rådgivare om du har några frågor om hur SKAGEN gör.

 

Referenser:

[1] Strategas Securities
[2] Cremers and Pareek, Patient Capital Outperformance: The Investment Skill of High Active Share Managers Who Trade Infrequently, 2015
[3] Kacperczyk, Sialm, and Zheng,  "On the Industry Concentration of Actively Managed Equity Mutual Funds", 2005.
[4] Anton, Cohen and Polk, Best Ideas, 2021

Aktiv förvaltning

SKAGEN Kon-Tiki: Investerar mot strömmen för bättre avkastningsmöjligheter

Året 2023 har varit ytterligare ett utmanande år för tillväxtmarknaderna jämfört med utvecklade ... Läs artikeln nu arrow_right_alt

Mer om Aktiv förvaltning

Oktober: Räntor och inflation igen

Det var inflation och räntenivåer som skrämde investerarna i oktober och skickade globala aktier ...

Vitescolyft för SKAGEN Focus

Aktieägarna i den tyska fordonsleverantören Vitesco har mottagit ett attraktivt bud på sina aktier. ...

-Vi är tillbaka!

Aktieplockare och värdeaktier kan gå ljusare tider till mötes, säger investeringsdirektören ...

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som bland annat beror på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar och valutakursförändringar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie- och räntemarknaderna. Även konjunktur-, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. Fonderna är denominerade i NOK och innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. SKAGEN AS förvaltar fonderna enligt ett avtal med Storebrand Asset Management. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up