Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

4 min lästid

Knockout för aktiemarknaderna

När historien om börsåret 2020 ska skrivas, kommer februari vara en månad med skarpa kontraster. I början av året rådde optimism, handelskriget avtog och det verkade som om året skulle bli lika bra som 2019. Det var tills coronaviruset spreds utanför Kina och nådde fler näraliggande områden. Under några hektiska dagar i februari föll börserna lika brant som under finanskrisen. Detta återspeglas också i fondernas resultat. Samtidigt öppnar korrigeringar som denna också möjligheter för en aktiv förvaltare som SKAGEN. Flera av portföljförvaltarna har tagit tillfället i akt att köpa fler aktier eller att gå in i kvalitetsbolag till rimliga priser.

SKAGEN Global: Teknik och börs

Aktiefonden SKAGEN Global upplevde det snabbaste börsfallet i USA sedan finanskrisen på mer än ett sätt. Osäkerheter i den amerikanska politikern kan också ha bidragit.

En av fondens bästa bidragsgivare var mjukvaru- och teknikbolaget Adobe. Företagets motståndskraft mot svängningarna kan bland annat tillskrivas kassaflödet och en stark tillväxt.

På den negativa sidan finner vi bland annat börsoperatören Intercontinental Exchange (ICE). Aktien föll i februari efter rykten i media om att ICE överväger att köpa e-handelsjätten eBay. Senare uppgav ICE-ledningen att de inte längre undersöker möjligheterna att samarbeta med eBay.

Förvaltarna sålde inte av några innehav under månaden utan började köpa ett nytt bolag vars namn kommer att publiceras senare. SKAGEN Global föll nästan 10 procent i februari, i linje med jämförelseindex.

SKAGEN Kon-Tiki: Energi och batteri

Tillväxtmarknadsfonden SKAGEN Kon-Tiki påverkades särskilt av nedgången i energiaktier. Shell rapporterade nedslående årsresultat för 2019 och kommer förmodligen att köpa tillbaka färre aktier än förväntat. Fiskodlingsinnovatören Atlantic Sapphire råkade ut för en olycka vid anläggningen i Danmark, med för höga halter av kvävesulfid i en av tankarna. Detta påverkade investerarnas positiva intresse i företaget, men det ändrar inte det långsiktiga investeringscaset.

Batteritillverkarna Samsung SDI och LG Chem hade vind seglen med större förtroende för intäkter och lönsamhet på medellång sikt. Golar LNG kan också stå inför ljusare tider när sjöfartsdivisionen blir en mindre del av bolaget och den brasilianska kraftdivisionen får ökade tillväxtmöjligheter.

SKAGEN Kon-Tiki föll med 7,58 procent i februari medan index föll med 4,83 procent.

SKAGEN m2: Kontor och logistik

Även för den globala fastighetsfonden SKAGEN m2 var februari en krävande månad. Fonden föll med 8,46 procent, 0,95 procentenheter mer än jämförelseindex. Den spanska kontorsoperatören Arima levererade en solid vinstrapport och var fondens bästa bidragsgivare i februari. Det svenska logistikbolaget Catena var en av de bästa bidragsgivarna 2019 men var en av de sämre i februari denna månad. Utsikterna för fastighetssektorn är fortfarande positiva trots korrektionen. Detta gäller särskilt för de delar av sektorn som inte drabbas lika hårt av marknadsoron, till exempel datacenter. Hotell och gallerior kan å andra sidan få motvind i framtiden.

SKAGEN Vekst: Ökad energi och telekom

Den nordisk-globala aktiefonden SKAGEN Vekst använde oron på marknaderna till att köpa in sig i bolag som de tror kan ge solid direktavkastning i kombination med ett starkt förankringsvärde - som Equinor, SK Telecom och Millicom. Förvaltarna sålde också ut Lundin Petroleum efter att bolaget gett solid avkastning. Dessutom sålde de danska Maersk och FLSmidth.

SKAGEN Vekst föll med 9,25 procent i februari, 0,83 procentenhet mer än jämförelseindex.

SKAGEN Focus: Mat och finans

Den koncentrerade globalfonden SKAGEN Focus undgick inte heller marknadsoron. I virusdrabbade Sydkorea valde förvaltarna att öka positionen i finansbolaget KB Financial till ett gynnsamt pris. Månadens bästa bidragsgivare var den amerikanska dagligvarukedjan Kroger, efter att invetseraren Warren Buffetts Berkshire Hathaway köpt in sig i bolaget. SKAGEN Focus hade för övrigt köpt aktier i Kroger redan innan Warren Buffett gjorde det.

SKAGEN Focus föll med 11,18 procent i februari medan index föll med 9,54 procent.

Hur påverkas fonderna av coronaviruset?

Även om det vore oklokt att underskatta det potentiella hotet från coronaviruset och den allvarliga påverkan på de drabbade, är den nuvarande marknadsreaktionen förväntad.

Läs mer arrow_right_alt
Börsen

Februari: Marknaderna fortsatte att överraska

De globala aktiemarknaderna ångar på med oförminskad styrka. Starka resultatrapporter och fortsatt ... Läs artikeln nu arrow_right_alt

Mer om Börsen

Januari: Globala marknader fortsatte uppgången

Marknadsoptimismen är fortfarande hög och har drivit de globala aktierna uppåt i januari. För ...

Alexandra Morris: Detta blir viktigt i 2024

Vad bör man som investerare tänka på -och vad kommer att prägla marknaderna under 2024? Det är ...

Q4: Återhämtningens kvartal

Inflationsbekämpningens år är nu bakom oss, med centralbanker som höjt sina styrräntor i sällan ...

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som bland annat beror på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar och valutakursförändringar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie- och räntemarknaderna. Även konjunktur-, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. Fonderna är denominerade i NOK och innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. SKAGEN AS förvaltar fonderna enligt ett avtal med Storebrand Asset Management. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up