Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

7 min lästid

Januari: En berg-och-dalbana för de globala aktiemarknaderna

De globala aktiemarknaderna fick en tuff start på det nya året. Stigande energipriser, fortsatta flaskhalsar i leveranskedjorna och geopolitiska spänningar fick centralbanker och investerare att ifrågasätta om inflationen är så övergående som man tidigare trott. Detta fick centralbankerna att kommunicera en mer aggressiv trend mot åtstramningar än tidigare.

Råvarupriserna är fortsatt höga, särskilt inom energisektorn, vilket även speglar hur marknaden reagerar med de fortsatta spänningarna med Ryssland. Detta innbär dock att värdeaktier fortfarande har vind i seglen. Fyra av fem aktiefonder levererade bättre avkastning i januari än sina jämförelseindex, och tre av fem av SKAGENs aktiefonder visade rejäl styrka och stod emot börsfallen med en positiv absolut avkastning.

SKAGEN Global

Den globala aktiefonden SKAGEN Global fick en tuff start på året med ett negativt resultat på -6,2 procent, mot jämförelseindex på -2,0 procent. Bilden blir betydligt bättre om vi ser till avkastningen sedan start, där SKAGEN Global har gett fondens andelsägare 14,8 procent i årlig genomsnittlig avkastning, mot index på 6,8 procent. Bilden är den samma med tydlig meravkastning även på 12 månader, samt tre- och fem års sikt.

Men trots god fundamenta i portföljbolagen som hittills levererat sina kvartalssiffror så hamnade alltså SKAGEN Global efter sitt jämförelseindex under förra månaden med 4,2 procentenheter.

Den bästa bidragsgivaren i absoluta tal var Mastercard, där pandemin har påskyndat övergången från kontanter till digitala betalningar. Bolaget har kämpat i en del motvind på grund av reserestriktioner som begränsar lukrativa betalningsflöden över gränserna. En stark kvartalsrapport, kombinerat med allt fler tecken på att pandemin är på väg att tryckas tillbaka, skickade upp aktien.

Det största negativa bidraget kom från Edwards Lifescience, som bland annat tillverkar konstgjorda hjärtklaffar. Nedstängningarna orsakade av omikron har försenat ett antal medicinska ingrepp. Förvaltarna är dock av uppfattningen att en liten förändring av antalet ingrepp från ett kvartal till ett annat är oväsentligt för den långsiktiga utvecklingen, som fortfarande ser stark ut för bolaget.

Läs hela månadsrapporten för SKAGEN Global här.

SKAGEN Focus

SKAGEN Focus visade styrka under januari och slutade upp 1,5 procent. Fondens jämförelseindex backade under samma period med 2 procent, vilket gav en meravkastning för månaden på 3,5 procentenheter. Sedan starten har SKAGEN Focus gett andelsägarna 8,5 procent i årlig genomsnittlig avkastning mot indexets 11,3 procent. De senaste 12 månaderna har fonden gett 31,4 procent i avkastning, mot index på 25,9 procent.

Fondens bästa bidragsgivare för månaden var tyska Commerzbank, som har genomgått en omstruktureringsprocess med målet att öka lönsamheten på medellång sikt. Vi såg också under månaden som gick en stark uppvärdering av China Communications Services och fastighetsförsäkringsbolaget Korean Re.

På den andra sidan hittar vi det kanadensiska förpackningsföretaget Cascades. Bolaget upplevde ett tillfälligt kostnadspress och meddelade samtidigt en rejäl prishöjning för wellpapp senare i år. Elektrodtillverkaren GrafTechs aktier sjönk också, men förvaltarna ser positivt på bolagets intjäningsförmåga och strategiska positionering på medellång sikt och använde därför den svaga kursutvecklingen för att öka positionen.

Fonden reducerade sin position i japanska Aichi Bank eftersom aktien närmat sig sitt kursmål. Den italienska fordonstillverkaren Iveco är ett nytt innehav i SKAGEN Focus, och bolaget handlas med en betydande rabatt vad gäller intjäningsförmåga och värdet av balansräkningen på medellång sikt.

Läs hela månadsrapporten för SKAGEN Focus här.

SKAGEN Kon-Tiki

Tillväxtmarknadsfonden SKAGEN Kon-Tiki levererade en bättre avkastning än sitt jämförelseindex i januari med 0,5 procentenheter, och slutade upp 1,7 procent för januari månad. Ser vi på fondens resultat sedan start är bilden vad gäller meravkastning den samma, med 11,7 procent i årlig genomsnittlig avkastning för fonden mot 8,4 procent för index. Under den senaste 12-månadersperioden har fonden gett 1,4 procent i avkastning, mot index på 3,6 procent.

Den kinesiska aktiemarknaden blev den starkaste under januari, vilket är positivt då förvaltarna i SKAGEN Kon-Tiki ökade fondens exponering mot Kina under förra året. CNOOC fortsätter att dra nytta av höga oljepriser, och China Mobile tillkännagav ett möjligt återköpsprogram av aktierna noterade i Hong KOng efter en framgångsrik börsintroduktion i Shanghai. Ping An steg efter att rädslan för bolagets exponering mot den kinesiska fastighetsmarknaden avtagit, liksom stigande förväntningar om en stabilare verksamhet under 2022.

Bland de största negativa bidragsgivarna hittar vi LG Electronics. Aktien backade på grund av ett svag kvartalsrapport för fjärde kvartalet. Samsung Electronics resultat var dock i linje med förväntningarna, men aktien föll ändå på grund av en generellt svag koreansk marknad.

Läs hela månadsrapporten för SKAGEN Kon-Tiki här.

SKAGEN Vekst

Den nordisk-globala fonden SKAGEN Vekst var en av våra tre aktiefonder som levererade en positiv avkastning i januari. Fonden slutade upp 0,2 procent mot sitt jämförelseindex som backade -4,5 procent. Sedan fonden etablerades har den gett andelsägarna en årlig genomsnittlig avkastning på 13,3 procent, något som är Det var fortfarande långt före indexet som slutade på -6,4 procent i månaden. Sedan starten har fonden gett 13,6 procent i årlig genomsnittlig avkastning, mot sitt jämförelseindex som gett 10,5 procent. Senaste 12 månaderna har fonden gett en avkastning på 32,9 procent, som innebär är en meravkasning mot index på 9,9 procentenheter.

SKAGEN Vekst påverkades naturligtvis också av utvecklingen på de globala aktiemarknaderna. På grund av de ökande olje- och gaspriserna var energibolagen som Shell och CNOOC månadens bästa bidragsgivare i fonden. Förutom det höga oljepriset gav CNOOC besked om fler aktieägarvänliga åtgärder, något som innebar ett lyft för aktien.

Sämst bidragsgivare var det danska läkemedelsföretaget Novo Nordisk, som trots att det inte hade några större nyheter att rapportera hade det tufft under årets första månad.

SKAGEN Veksts förvaltare har länge hävdat att värderingen av tillväxt- och kvalitetsaktier speglar en tro på permanent låga räntor. SKAGEN Veksts jämförbara utveckling under januari visar hur sårbara dessa aktier är för signaler om högre räntor. Förvaltarna är därför mycket bekväma med exponeringen mot bolag som gör det bra i en miljö med högre inflation och högre räntor, såsom exempelvis finans- och energirelaterade företag.

Läs hela månadsrapporten för SKAGEN Vekst här.

SKAGEN m2

Den globala fastighetsfonden SKAGEN m2 avslutade månaden i negativ terräng, men bättre än sitt jämförelseindex. Fonden slutade månaden på -2,0 procent medan index var ner -3,1 procent. Sedan starten har SKAGEN m2 gett 10,0 procent i årlig genomsnittlig avkastning, mot index på 9,6 procent. De senaste tre åren har fonden gett en merkavkastning på 3,5 procentenheter, och på fem år en meravkastning på 4 procentenheter.

Det har varit en berg-och-dalbana för globala aktier under årets första månad, och den globala fastighetsmarknaden har inte varit något undantag. Högre räntor höll investerare uppe om nätterna denna månad, främst drivet av en hökaktig amerikansk centralbank. Detta ledde till högre obligationsräntor och en ytterligare rotation från tillväxt- till värdeaktier. Inflation är fortfarande ett ämne som historiskt sett varit gynnsamt för fastigheter, som i del flesta fall opererar med inflationsjusterade hyror. Geopolitiska spänningar och omikron bidrog också till en viss tröghet på marknader. Förra årets "laggers" på den globala fastighetsmarknaden, Europa och Asien, utvecklades bäst under januari månad.

Den bästa bidragsgivaren för fonden under årets första månad blev den brasilianska logistikoperatören LOG. Efter makroturbulensen förra året klev den brasilianska fastighetssektorn fram som en vinnare i januari. Den näst bästa bidragsgivaren var det japanska konglomeratet Mitsui Fudosan.

På den negativa sidan hittar vi den amerikanska färdighusproducenten UMH Propterties.

Under korrektionen på marknaden köpte SKAGEN m2 in sig i amerikanska Sun Communities, som producerar och äger hela bostadssamhällen. Samtidigt sålde fonden ur sig helt i Healthcare Trust of America.

SKAGEN m2 fortsätter att fokusera på investeringar i robusta men felaktigt värderade bolag. Detta gör man speciellt i mer trenddrivna undersegment, som kommer att dra nytta av ekonomisk återhämtning eller som är väl positionerade i förhållande till ökad inflation.

Läs hela månadsrapporten för SKAGEN m2 här.

Börsen

Februari: Marknaderna fortsatte att överraska

De globala aktiemarknaderna ångar på med oförminskad styrka. Starka resultatrapporter och fortsatt ... Läs artikeln nu arrow_right_alt

Mer om Börsen

Januari: Globala marknader fortsatte uppgången

Marknadsoptimismen är fortfarande hög och har drivit de globala aktierna uppåt i januari. För ...

Alexandra Morris: Detta blir viktigt i 2024

Vad bör man som investerare tänka på -och vad kommer att prägla marknaderna under 2024? Det är ...

Q4: Återhämtningens kvartal

Inflationsbekämpningens år är nu bakom oss, med centralbanker som höjt sina styrräntor i sällan ...

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som bland annat beror på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar och valutakursförändringar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie- och räntemarknaderna. Även konjunktur-, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. Fonderna är denominerade i NOK och innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. SKAGEN AS förvaltar fonderna enligt ett avtal med Storebrand Asset Management. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up