Till innehåll på sidan
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

2 min lästid

Goda nyheter för fastigheter

Den nya sektorindelningen kommer att få fler analytiker och medier att bevaka fastighetsbolag och skapa mer transparens. För den som sparar i till exempel en fastighetsfond kommer fördelarna att märkas på sikt:

– Påverkan på avkastningen kommer troligen att vara liten till en början. Effekterna kommer långsiktigt. Detta kommer att rikta ljuskäglan på fördelarna med att investera i fastigheter, och att dessa är en grundläggande del i välbalanserad portfölj. Vi ser det här som något mycket positivt, säger Michael Gobitschek, förvaltare av den globala fastighetsfonden SKAGEN m2.

Till fördelarna med att investera i fastigheter hör generellt långsiktig värdeökning och stabil avkastning till en förhållandevis låg risk.

Boom för fastigheter

Tidigare ingick fastigheter i finanssektorn i den så kallade GICS-klassificeringen, och för första gången skapas nu en ny sektor.

De största jämförelseindexen kommer nu att lägga till fastigheter som en elfte sektor. MSCI har redan genomfört ändringen medan S&P Dow Jones kommer att följa den 16 september efter börsens stängning.

Vissa bedömare räknar med att investerare kommer att flytta upp till 100 miljarder dollar till noterade fastighetsaktier.

Stark utveckling för fastigheter

Fastighetsaktier har satt kursrekord på börsen under de senaste månaderna och fastighetsbolag har haft bland den starkaste utvecklingen på en redan stark börs.

Den globala fastighetsfonden SKAGEN m2 har stigit 15,3 procent hittills i år (per 31 augusti), medan jämförelseindex stigit 13,0 procent. Till fondens största positiva bidragsgivare hör fastighetsbolag som svenska D Carnegie, argentinska IRSA och norska Olav Thon.

Se också:

Stark sommar för fastighetsfonderna (till Privata Affärer)

Fastighetsfonden SKAGEN m2:s senaste statusrapport

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning beror bland annat på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie-, valuta-, och räntemarknaderna. Även konjunkturen, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. På grund av fondernas sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder, kan fonder med riskklass 6-7 både minska och öka kraftigt i värde. Fonderna är denominerade i NOK. Avkastningen kan öka eller minska på grund av valutakursförändringar. Innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up