Till innehåll på sidan
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

4 min lästid

Hur gick det för fonderna i november?

Det blev ännu en händelserik månad på de globala aktiemarknaderna och tillväxtmarknaderna. Särskilt energi- och industrisektorerna bidrog till uppgången i de globala marknaderna, medan politisk oro präglade tillväxtmarknaderna. Trots svaga makroutsikter under andra halvåret 2019, har tillväxtbolag nått nya höjder. I denna omgivning levererade SKAGENs aktiefonder tvåsiffrig avkastning hittills i år, och SKAGEN Global utmärker sig med dryga 35 procents avkastning efter avgifter en månad före årsskiftet.

Energi och industri steg

För de globala marknaderna var det i synnerhet energi- och industrisektorerna som bidrog till uppgången under november. Under denna månad hamnade SKAGEN Global något efter jämförelseindex, men ligger fortfarande före sett hittills i år. Fondens tre främsta bidragsgivare var det danska fraktbolaget DSV samt de två teknikföretagen Adobe och Microsoft, som fortsätter befästa sin position inom molntjänstsegmentet. Adobe fick en uppskjuts efter att ha presenterat stabila siffror under sin kapitalmarknadsdag.

På den negativa sidan finns de två specialistförsäkringsbolagen Beazley och Hiscox. Marknaden är orolig över lönsamheten på den amerikanska marknaden samt över ökade förluster under de tre senaste åren till följd av naturkatastrofer.

Politisk oro i tillväxtmarknader

För den globala tillväxtmarknadsfonden SKAGEN Kon-Tiki var november en utmanande månad med politiska demonstrationer på ett flertal marknader. Under månaden sålde förvaltarna sig helt ur Borr Drilling. Företaget har inte uppfyllt förväntningarna och såldes ut baserat på en bedömning av marknadsutsikterna.

Till fondens bästa bidragsgivare hör State Bank of India som fick ett efterlängtat uppsving. Lundin Mining steg efter sin investerardag, där planerna inför kommande år presenterades. Laxproduktionsbolaget Atlantic Sapphire fortsätter generera intresse för sina landbaserade anläggningar, och steg under månaden. 

Medvind från vindkraftverk

Med sitt nordiskt-globala mandat fortsatte också SKAGEN Vekst att stiga i november. Det var särskilt portföljens nordiska innehav som bidrog till den positiva avkastningen. Den danska vindkraftsproducenten Vestas hade en rekordstor orderläggning och också en solid orderreserv. Det danska frakt- och logistikbolaget DSV Panalpina nådde rekordhög kurs efter att infasningen av dess förvärv fått bättre än förväntat.

På listan med negativa bidragsgivare finns danska ISS som gjort investerare besvikna med sämre utsikter än förväntat och sämre lönsamhet. Sparbanken Vest togs in i portföljen under månaden på grund av måttlig värdering och god lönsamhet.

Fastigheter fortsatt starka

November var en bra månad för den globala fastighetsfonden SKAGEN m2, både relativt och absolut. Politisk oro i exempelvis Hongkong och Storbritannien skapar både frustration och möjligheter.

Svenska Catena, som verkar inom logistikfastigheter, toppar listan över positiva bidragsgivare denna månad. Kontorsoperatören CA Immo levererade också stabil tillväxt i november. Den största negativa bidragsgivaren var US Colony Capital. Detta efter att bolaget rapoorterat siffror under förväntan.

Fastigheter är ett fortsatt attraktivt tillgångsslag med stabila inkomster och solitt kassaflöde.

Stor i Japan 

Medan den amerikanska aktiemarknaden fortsatte uppåt, valde den koncentrerade globalfonden SKAGEN Focus att hitta värdeskapande bolag på annat håll. 25 procent av portföljen är fortsatt investerad i Japan där flera av bolagen har levererat god avkastning hittills i år, däribland Hitatchi, Toyota Industries, JapEx och Pasona.

Under året har förvaltarna etablerat en position i den brasilianska socker- och etanolproducenten Sao Martinho. Bolaget fick ett uppsving i november då investerare fick upp ögonen för dess kassaflöde och solida balansräkning.

På minussidan finns China Unicom som föll i samband med den försvagade Hongkong-marknaden. Förvaltarna köpte in sig i Unicredit då aktien fortfarande handlas på rimliga nivåer trots förväntningar om stigande utdelningar och kapitalavkastning.

Tålmodiga skuggaktivister

För skuggaktivistfonden SKAGEN Insight var november en tuff månad. Fondens största innehav ThyssenKrupp fortsatte att dra ned avkastningen. Processen med att sälja hissdivisionen fortgår och ett möjligt förtydligande av köparen förväntas under de kommande månaderna. Bland de positiva bidragsgivarna är General Electric och italienska Banco Popolare di Sondrio, efter goda intjäningssiffror.

SKAGEN Insights portfölj består av starkt undervärderade bolag där aktivister är katalysatorer för positiv förändring.

Se också:

Under Rapporter hittar du mer information om aktiefondernas och även obligationsfonden SKAGEN Tellus utveckling under månaden.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning beror bland annat på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie-, valuta-, och räntemarknaderna. Även konjunkturen, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. På grund av fondernas sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder, kan fonder med riskklass 6-7 både minska och öka kraftigt i värde. Fonderna är denominerade i NOK. Avkastningen kan öka eller minska på grund av valutakursförändringar. Innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up