Till innehåll på sidan
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakta oss chevron_right
2 min lästid

5 goda orsaker att investera i en global fastighetsfond

1. Ta del av den ekonomiska tillväxten över hela världen

Genom att investera i en global fastighetsfond blir du delaktig i några av den globala ekonomins allra starkaste drivkrafter: urbanisering, teknikutveckling, digitalisering, ökat välstånd och hållbarhet.

Alla dessa strömningar leder till att städer och fastigheter blir än mer betydelsefulla i den globala ekonomin.

2. Sprider riskerna i ditt sparande

Fastighetsaktier ger generellt goda möjligheter till diversifiering (valuta, längd på hyreskontrakt, städer, olika fastighetssegment).

Att dessutom spara i en global fastighetsfond kan ge en diversifierad avkastning både från värdeökning av fastigheten över tiden och utdelning från löpande hyresintäkter. Ur ett riskperspektiv är det mycket klokt att investera globalt, särskilt i fastigheter eftersom denna värdeutveckling främst drivs av lokala faktorer.

De senaste årens turbulens på de globala aktiemarknaderna har ökat investerarnas intresse för andra slags investeringar. Genom sina specifika egenskaper är fastigheter långsiktigt ett komplement till aktie- och räntefonder.

3. Transparens och likviditet

Fastighetsaktier (till skillnad från investeringar i fastigheter direkt) erbjuder transparens och likviditet.

Välj dock rätt fastighetsfond! Kolla att den fastighetsfond du sparar i har daglig likviditet och inte har sitt ägande direkt i fastigheter. I lägen när börsen faller till exempel, är det tryggare med en fastighetsfond som investerar i likvida bolag.

4. Hittar värde i olika delar av världen

Fastigheter är ett av få tillgångsslag som primärt prissätts lokalt och inte globalt. En global fastighetsfond som exempelvis aktiefonden SKAGEN m², kan investera i hela den globala fastighetsmarknaden.

På så sätt kan den kan hitta felprissättningar eller värde i olika delar av världen.

5. Möjligheter oavsett ränteläge

Låga räntor brukar gynna fastighetsaktier eftersom fastighetsbolag är belånade, och då kan låna till låga marknadsräntor. Man brukar säga att det kan bli dyrt den dagen bolagen ska refinansiera sina lån.

Men högre räntor kommer ofta som en konsekvens av en starkare ekonomi, vilket i sin tur gynnar fastighetsmarknaden. På sikt leder det till högre hyror och högre efterfrågan på till exempel kontorslokaler.

 

Se också: Fastigheter som investering blir allt viktigare i den globala ekonomin.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up