Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

5 min lästid

Ljus i slutet av tunneln?

1. Mer förmögenheter har blivit förstörda under 2022 än under den finansiella krisen och It-bubblan. Kommer det bli värre innan det blir bättre, som flera marknadsaktörer hävdar?

Det är sant att aktiemarknaden har tappat 20–30% globalt och obligationer har haft ett av sina värsta år någonsin. En traditionell 60/40 portfölj är ner mer än någonsin tidigare under det senaste århundradet.

Med det sagt, nedgången känns mycket mer som en del av en normal cykel än de mer förödande strukturella problem som vi upplevt i tidigare kriser. Det finns till exempel ingen större brist på likviditet på aktiemarknaden – även bland mindre populära aktier – vilket var ett av kännetecknen under finanskrisen, när investerare tvingades till stora försäljningar för att täcka sina portföljförluster.

Dagens investeringsklimat liknar den åtstramningen av den ekonomiska cykeln som vi har sett många gånger tidigare och kommer se igen i framtiden. Den globala ekonomin har överhettats till följd av återhämtning av Covid, och räntorna kommer öka tills efterfrågan faller tillräckligt för att bromsa inflationen. Aktie- och obligationsmarknaderna har reagerat negativt på snabbheten och takten i penningpolitikens åtstramning, men detta är det normala mönstret i nedgång och uppgång i investeringscykler – oberoende av hur smärtsamt det är för stunden.

2. När kommer vi befinna oss i återhämtningsfasen?

Normalt krävs det en ökning i antalet konkurser och högre arbetslöshet för att kyla ner ekonomin och återhämtningen kan ta fart. Vi är inte där riktigt än, men jag förväntar mig att vi kommer att se fler indikationer på fallande inflation under de kommande två kvartalen.

Det finns flera optimistiska tecken på att den globala inflationen toppar på grund av att ingångspriserna lugnar ner sig och vi kommer se mer gynnsamma baseffekter. De senaste inflationstalen från USA tyder på att inflationen i oktober har avtagit något, till den lägsta nivån sedan januari, vilket är klart positivt.

De goda nyheterna är att aktiemarknaderna tenderar att flytta fram sina positioner tidigare än den ekonomiska datan – både nedåt och uppåt – och vi kan enkelt se några likheter till den våldsamma rekylen som vi bevittnade 2003 (26%) och 2009 (23%)[1].

3. Är timingen bra för att investera nu, eller kan aktiemarknaderna falla ytterligare?

Ingen kan veta när marknadens botten är nådd och investerare måste värdera sina egna risktoleranser eller ta kontakt med sin rådgivare.

Om du tar ett steg tillbaka och kollar på marknaderna enbart genom belöning-för-risk-förhållande (risk/reward), så har många av de största hoten, som Ukrainas spannmålsexport, politisk kalabalik i Storbritannien, kongressvalet i USA och presidentvalet i Brasilien, i stora drag navigerats framgångsrikt.

Det finns givetvis fortfarande geopolitiska osäkerheter, inte minst vad gäller Ryssland och Kina, men risk är alltid en del av investeringar på aktiemarknaden och är helt nödvändigt för att skapa positiv avkastning.

4. Var ser SKAGEN Fonder mest värde just nu?

Tillväxtmarknader har kämpat i motvind de senaste åren och värderingar har fallit till nivåer associerade med en väldigt negativ syn och liten ekonomisk tillväxt – P/B-talen liknar de låga nivåerna under finanskrisen, och P/E-talen är under den 25-åriga genomsnittliga nivån som även inkluderar andra kriser.

Många tillväxtmarknader agerade tidigt på att öka räntorna och det finns tecken på att åtstramningens livscykel går mot slutet. Långsiktigt har tillväxtmarknadernas ekonomiska tillväxtberättelse hållits intakt, speciellt när inkomstnivåerna tar fart. Omkring 75% av den kinesiska och indiska befolkningen kommer vara medelklass vid slutet av årtiondet – jämfört med 40% respektive 20% under 2020. Denna explosion bör särskilt ge fördel åt konsumentdrivande bolag som kommer ha en större andel välstående kunder.

Europeiska aktier är också väldigt billiga – det sammanlagda P/E-talet är en tredjedel lägre än 25-årsgenomsnittet – med väldigt låg förväntad vinsttillväxt under nästa år. Om en lösning kan hittas gällande kriget i Ukraina så kommer fabriker genom hela Europa behövas för att återuppbygga landet och områden som konstruktion, material, teknik, byggmaterial och bankverksamhet kommer att se en avsevärd ökad efterfrågan.

5. Tror du vi kommer gå tillbaka till ett investeringsklimat med låg inflation och låga räntor?

Det är viktigt att komma ihåg att det senaste decenniet efter finanskrisen med låg inflation och nästintill nollräntor, har varit undantaget snarare än regeln.

FED är tydligt fast beslutna att göra vad som helst för att få ned inflationen vilket oundvikligen innebär fler räntehöjningar, men kanske mindre aggressivt än tidigare väntat. Det är en liknande situation i Europa, även om räntehöjningarna troligen kommer vara långsammare och i slutändan lägre med tanke på den ekonomiska press regionen nu upplever.

Det kommer ta lång tid innan inflation kommer ner till nivåerna runt 2%, men marknaden kommer reagera positivt om vi ser en period av prisstabilitet. Vi kommer också behöver vänja oss vid högre räntenivåer i framtiden, men det behöver inte nödvändigtvis vara något dåligt – pengar borde ha en kostnad. Det hjälper att förbättra kapitalallokering genom att omdirigera finansiering från förlustbringande bolag till de som gör genuina vinster, genom att använda materiella tillgångar – vilket är positivt för en värdeinvesterare som SKAGEN.

 

Källa:
[1] S&P 500 return figures.

Börsen

SKAGEN Global: Tålamod och långsiktighet

Vår globala aktiefond, SKAGEN Global, ligger efter det tekniktunga globala indexet i år men är väl ... Läs artikeln nu arrow_right_alt

Mer om Börsen

Maj: Uppgång på de globala marknaderna

AI drev upp de globala aktiemarknaderna i maj, även på tillväxtmarknaderna. Debatten om ...

April: Marknadens tålamod sattes på prov

Det blev en sättning i marknaden i april efter ett starkt första kvartal. Globala marknader sjönk i ...

Alexandra Morris: Tappar marknaden fart?

Aktiemarknaderna runt om i världen satte rekord under det första kvartalet, men det finns ...

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som bland annat beror på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar och valutakursförändringar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie- och räntemarknaderna. Även konjunktur-, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. Fonderna är denominerade i NOK och innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. SKAGEN AS förvaltar fonderna enligt ett avtal med Storebrand Asset Management. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up