Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

6 min lästid

SKAGEN Global: En fond för alla väder

Efter flera år med relativt gynnsamma aktiemarknadsförhållanden blev Covid-19-krisen ett hårt test för investerare. Liksom de flesta fonder upplevde SKAGEN Global en berg-och dalbana under några månader när coronaviruset tvingade världen till nedstängning, men har visat sig mer motståndskraftig när fokus är på återhämtning.

SKAGEN Global är utformad för att "göra sina kunder rika, långsamt" vilket har hjälpt fonden att stå emot marknadsoron. Dess långsiktiga investeringshorisont (aktier innehas vanligtvis i 3–5 år) innebär att fondförvaltarna kan undvika att bli distraherade av kortvariga marknadsrörelser. Global har en koncentrerad portfölj med 35 aktier som förvaltarna är starkt övertygade om (och det innebär också färre bolag att hålla koll på) och det globala mandatet ger maximal flexibilitet att hitta de bästa idéerna.

Huvudförvaltaren Knut Gezelius, förklarar:

- Enastående är ett överanvänt ord men sedan mars har vi sett VIX volatilitetsindex sätta ett nytt rekord och S&P 500 har haft den snabbaste björnmarknaden någonsin, följt av dess snabbaste återhämtning - så det ordet passar ganska bra. Marknaderna har till stor del varit sentimentdrivna. Vi lyckades dock stänga ute bruset och hålla fast vid vår investeringsprocess. Vi försöker inte tima marknaden utan håller oss till våra investeringar och har siktet inställt på det långsiktiga.

Överavkastning

SKAGEN Global ligger drygt en procentenhet före MSCI All Country World Index hittills i år och har slagit index på tre och fem års sikt [1]. Avkastningen har uppnåtts både i stigande och fallande marknader och under perioder med hög och låg volatilitet. Oberoende analys av Morningstar (se figur 1) rankar fonden i den första kvartilen över ett, två, tre och fem år, och i den andra över fem och tio års horisont.

SKAGEN Global relative to peers April 2020.jpg

I år har fonden stärkts av sin undervikt (för närvarande noll) i energisektorn, som har fallit 38 procent på svagare oljepriser[2]. Att fonden varit överviktad i teknik (25 procent mot 21 procent för indexet) har också bidragit - sektorn är upp 14 procent sedan världens beroende av IT blev än tydligare under coronanedstängningen [3]. Långsiktiga innehav såsom Microsoft och Adobe hör till fondens tre bästa bidragsgivare. SKAGEN Globals geografiska exponering har också gett medvind. Fonden är 79% investerad i USA [4] som har levererat positivt resultat hittills, medan fonden inte har några innehav i Brasilien (-30 procent) eller Spanien (-26 procent), som har varit bland de svagaste marknaderna för investerare [5].

Som alltid har stock picking drivit avkastningen. Den stora spridningen i avkastning mellan aktier i år har gynnat aktiva förvaltare, något man kan se av klyftan mellan de bästa (Top Glove Corporation; + 435 procent) och de sämsta (IRB Brasil Resseguros; -83 procent). [6] Det blir troligen att ännu viktigare att välja rätt bolag till rätt prise under den kommande perioden, när värderingarna i stort sett är i linje med 25-årsgenomsnittet trots stora coronarisker [7].

Motståndskraftig portfölj

Fonden byggs bottom up och portföljen är ett resultat av de enskilda utvalda aktierna, men vissa teman har också uppstått med innehav som delar gemensamma drivkrafter för aktieägaravkastning:

SKAGEN Global portfolio July 2020.jpg

Portföljen är utformad för att överprestera i en mängd olika makro- och marknadsscenarier.

- I de flesta fall anser vi att våra innehav inte bara ska kunna rida ut en storm utan komma igenom den starkare och dra nytta av konkurrenternas relativa svaghet, säger Knut Gezelius.

Tröskeln för att tas in i portföljen är mycket hög och flera bolag har sålts ut i år, däribland Unilever, Hiscox, Schindler Medtronic och Pernod Ricard, för att ge plats för mer attraktiva långsiktiga idéer som Aon, ASML, Intuitive Surgical och Verisk.

Givet det osäkra ekonomiska läget bör detta ge fonden en konkurrensfördel. Bank of America Merrill Lynchs Fund Manager Survey visade nyligen att de flesta av de tillfrågade (44 procent) förväntar sig en U-formad återhämtning, medan andra investerare antingen tror på en en W-formad (30 procent), V-formad (14 procent) eller annan (12 procent) utveckling [8]. Världsbanken [9] räknar med att den globala BNP kommer att minska med 5,2 procent i år, följt av 4,2 procents expansion 2021. Knut Gezelius är positiv till de långsiktiga utsikterna för aktiemarknaden:

- Värderingarna ser generellt attraktiva ut och aktier bör gynnad av statliga stimulanser och kvantitativa lättnader, förutsatt att ekonomierna klara sig hyfsat. Vi är övertygade om att våra innehav ser undervärderade ut under ett antal olika scenarier, säger han.

Beprövad investeringsfilosofi

Vi ser flera förhållanden som stödjer detta, när vi ser närmare på portföljen med hjälp av de investeringskriterier som har lagt grunden till fondens goda resultat den senaste tiden (se figur 3). Portföljbolagens konkurrensfördelar illustreras av en genomsnittlig rörelsemarginal på 21,1 procent, vilket är mer än dubbelt så högt som indexet (9,6 procent). Deras avkastning på eget kapital också är mycket högre: 14,4 procent mot 8,7 procent för index. De starka balansräkningarna, som sannolikt kommer att vara en avgörande faktor för företagets framgång under den ekonomiska återhämtningen, är också överlägsen. SKAGEN Globals portfölj handlas till ett förhållande mellan nettoskuld/EBITDA på 1,5 mot 2,1 för indexet, medan räntetäckningsgraden är mer än dubbelt så hög (13,9 mot 6,8).

SKAGEN Global investment framework.jpg

I detta sammanhang ser portföljen betydligt undervärderad ut. De 35 innehaven har en vikt på 34 procent, baserat på nuvarande kursmål över en tvåårsperiod. Som jämförelse handlas världsindex MSCI All Country World Index för närvarande till 47 procent och 28 procent över sitt 15-årsgenomsnitt, trots nedsidesriskerna med en ekonomisk återhämtning [10]. Portföljförvaltarna har en pragmatisk inställning till värde och anser att vissa bolag - som kan se billiga ut baserat på föråldrade värderingsmått - är mindre anpassade till en värld som alltmer drivs av immateriella tillgångar, såsom Knut Gezelius har beskrivit tidigare.

När vi nu går in i andra halvåret 2020, har SKAGEN Global en diversifierad portfölj med ledande bolag baserat på en rad finansiella, operativa och hållbarhetsmätningar (fonden har tilldelats fem glober och ett högt hållbarhetsbetyg av Morningstar, rankad i topp-3-percentilen av 1 000 fonder). Förhoppningsvis kommer resten av 2020 att bli lugnare, men fonden är beredd och rustad för fortsatt stark utveckling, vad som än kommer.

NB: Alla siffror är per 31 juli 2020 om inget annat anges.

Läs mer aktiefonden om SKAGEN Global

Noter:

[1] Per 31 juli 2020, beräknat efter avgifter.

[2] MSCI World Energy Index in USD, per 31 juli 2020.
[3] MSCI Information Technology Index i USD, per 31 juli 2020.

 [4] Portföljens underliggande intäktsexponering mot USA är cirka 55%.
[5] Baserat på MSCI Brasilien och Spanien index i USD, per 31 juli 2020.

 [6] Stock performance based TSR i USD, MSCI AC World Index, jan-jul 2020, Källa: SKAGEN 
[7] MSCI All Country World Index värdering.
[8] Juli 2020, Källa: Bank of America Merrill Lynch.
[9] Källa: World Bank, Pandemic, Recession: The Global Economy in Crisis, juni 2020.
[10] 1-yr forward P/E: 19.2x (15-year average forward P/E: 13.1x); 1-yr forward P/B: 2.3x (15-year average forward P/B: 1.8x)

Börsen

Alexandra Morris: Var på vakt för vad som döljer sig under den stigande aktiemarknaden

Globala aktier fortsatte uppgången under andra kvartalet, men färre aktier står för avkastningen. ... Läs artikeln nu arrow_right_alt

Mer om Börsen

Trött på val? Fokusera på långsiktiga fundamentala förhållanden

Trots att nyhetsrubrikerna domineras av val globalt, är påverkan på de sammanlagda investeringsavkas ...

USA-Kina-dilemmat

Hur har omvändningen av kapitalflöden sedan pandemin påverkat aktiemarknaderna och vilka ...

Andra kvartalet: Utmanande investeringsklimat med ljusglimtar

Efter en stark maj månad på den globala aktiemarknaden blev juni mer utmanande. Osäkerhet präglar ...

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som bland annat beror på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar och valutakursförändringar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie- och räntemarknaderna. Även konjunktur-, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. Fonderna är denominerade i NOK och innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. SKAGEN AS förvaltar fonderna enligt ett avtal med Storebrand Asset Management. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up