Till innehåll på sidan
Goda nyheter från Samsung har fått preferensaktien att lyfta. Foto: Bloomberg

SKAGENs preferensaktier i Samsung Electronics har ökat med 18 procent efter bolagets glada budskap om återköp av aktier och ökade utdelningar.

Rabatten i preferensaktier jämfört med stamaktier i Samsung Electronics har minskat kraftigt, från 22 procent till under 19 procent. Vid toppen 1998 var rabatten 82 procent (se diagram).

Bolagets resultat för tredje kvartalet var bättre än marknadens förväntningar vilket bidragit till att lyfta Samsungaktien. En aktie som under många år har varit, och fortfarande är, en av de största posterna i SKAGENs aktiefonder.

Den tidiga julklappen från Samsung Electronics spillde även över till andra preferensaktier i Sydkorea där rabatten minskade kraftigt. För SKAGEN Kon-Tikis näst största innehav, Hyundai Motor, minskade rabatten från 34 till 26 procent.

Till slut har vi fått betalt för vår "aktivistroll" som aktieägare i sydkoreanska företag, där vi länge har tryckt på för att de ska vara mer aktieägarvänliga.

Prioriterad utdelning

Sedan Asienkrisen i slutet av 1990-talet, när SKAGEN köpte de första aktierna i Samsung Electronics, har vi mestadels köpt kraftigt rabatterade preferensaktier. Det är aktier som inte har rösträtt, men har prioritet i utdelning. Likviditeten i aktierna på börsen är dock sämre än för stamaktier.

I Sydkorea finns det fortfarande familjekontrollerade holdingbolagsstrukturer (chaebols) som genom sina nät av intressen styr de större börsnoterade bolagen. Med andra ord, de sitter med båda händerna på ratten. I en sådan situation har det inte varit speciellt fördelaktigt att sitta i baksätet som minoritetsägare med aktier utan rösträtt.

Samsung Electronics styrs av familjen Lee, där ett generationsskifte länge har pågått. Ledaren för Samsungkonglomeratet och Sydkoreas rikaste man, Lee Kun-hee, har länge varit allvarligt sjuk och är inlagd på sjukhus. Hans ende son, Lee Jae-jong, väntar dock fortfarande på att officiellt ta över stafettpinnen.

Förväntningarna på en mer aktieägarvänlig inställning har varit låga, vilket gjort att den tidiga julklappen med återköp av aktier och ökade utdelningar mottagits så väl av marknaden.

Tydliga exempel

I allmänhet har sydkoreanska aktier prissatts med en "bolagsstyrnings-rabatt". Ofta av goda skäl. Ett exempel på detta är Hyundai Motors köp av en prestigefylld fastighet i Seoul. Ett område stort som Aker Brygge i Oslo köptes 2014för en skyhög prislapp på nästan 10 miljarder amerikanska dollar.

Ett annat färskt exempel på svag bolagsstyrning var i somras, när Lee-familjen tvingade fram en fusion mellan bolagen Samsung C & T och Cheil Industries. Transaktionen resulterade i att familjen Lee stärkte sitt grepp om Samsung Electronics ytterligare.

Många menade att Cheil-aktierna var alltför högt värderade jämfört med Samsung C & T. Bland annat fick aktivisterna i hedgefonden Elliot Associates, som hade förvärvat så många aktier i Samsung C & T att de blivit bolagets tredje största aktieägare, se sig slagna av Lee-familjen.

Köparen föredrar preferensaktier

Centralt för Samsungs väntade återköpsprogram är att familjen Lee inte vill att deras aktieinnehav ska spädas ut. Det är glädjande för oss som äger preferensaktier då de kommer köpa relativt sett mer av dessa än stamaktierna.

Som Samsung Electronics självt säger i ett pressmeddelande: så länge premien för stamaktier är mer än tio procent, prioriterar de att köpa tillbaka billigare preferensaktier.

Kombinationen återköp av aktier och utdelning ska under perioden 2015-17 utgöra 30-50 procent av bolagets kassaflöde. På toppen av denna expansiva utbetalning till aktieägarna kommer det snart inledas ett återköpsprogram av aktier motsvarande tio miljarder dollar.

Baserat på en indikerad uppdelning mellan stamaktier och preferensaktier kommer återköpsprogrammet att utgöra fem procent av stamaktierna och 17 procent av preferensaktierna.

Efter dessa återköp kommer aktierna att makuleras. Företagets storlek kommer vara detsamma, men det är färre aktier att dela vinsten mellan.

Ökar resultatet – minskar risken

Tidpunkten för återköp av egna aktier förefaller nu betydligt mer aktieägarvänlig än vid tidigare större återköp under 2007. Då var aktierna relativt sett dyrare än idag.

Med tanke på att Samsung Electronics tar ur den egna lågt förräntade kassan på 59 miljarder dollar för köp av egna aktier får detta en direkt positiv effekt på vinst per aktie (EPS). Samtidigt minimeras risken att Samsung Electronics kommer att göra aktieägar-ovänliga förvärv. Vare sig det är förvärv av konkurrerande företag eller prestigefastigheter i Seoul.

Fortsatt uppsida

Efter flera kvartal med fallande intäkter och som en mindre starkt strålande stjärna på mobilhimmeln, var det många som hade börjat förlora tron på Samsung Electronics.

Inom lågprissegmentet, har företaget blivit attackerat av kinesiska lågprisspelare, medan bolaget i den dyra änden av smartphonemarknaden har fått se Apple ta en allt större del av kakan. I linje med minskande marknadsandel har även lönsamheten gått ner.

Det är därför glädjande att se att det tredje kvartalet visar att den mobila nedgången tycks ha avstannat och att marginalerna – efter en lagerrensning – är på bättringsvägen. En ny strategi för den mobila divisionen väntas fokusera på lönsamhet snarare än marknadsandelar.

Företagets division för minneskretsar fortsätter att visa stark utveckling och står nu för 50 procent av företagets vinster. Displayer och hemelektronik, som är Samsung Electronics tredje och mest konkurrensutsatta ben, och med lägst marginaler, börjar också bli ett ben att räkna med.

Trots den senaste tidens kraftiga prisökning för Samsung Electronics aktier är det fortfarande över 30 procent kvar till att Samsung-aktien når upp till SKAGEN Kon-Tikis riktpris på 1600 Won.

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.