Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

6 min lästid

Vilka företag är bäst att investera i för en hållbar framtid?

Omställningen till en hållbar värld kommer att ske gradvis under de närmaste årtionden och kommer att innebära stora och revolutionära ingrepp, såsom strandade tillgångar (t.ex. nedskrivning av oljereserver), betydande tekniska framsteg och strängare regler. Vi kan säga att liknande omvälvningar redan finns på marknaden idag med innovativa företag som utmanar mer etablerade företag med nya lösningar och tekniker som aktivt bidrar till att uppnå hållbarhetsmål. Dynamiken mellan dessa olika företag kan jämföras med den välkända fabeln om haren och sköldpaddan.

I dessa dagar deltar alla företag på ett eller annat sätt i ett lopp för att uppnå och säkerställa den nödvändiga omställningen som krävs för att säkerställa ett hållbart samhälle. Om vi ​​tittar på detta lopp från ett investerarperspektiv kan vi dela upp företag i två grova hållbarhetsprofiler - harar och sköldpaddor. Dessa kategorier erbjuder intressanta observationer för en aktiv och värdebaserad kapitalförvaltare som SKAGEN.

Viktigt att bedöma hållbarhet i investeringsprocessen

Skillnaderna mellan hare- och sköldpaddsföretag är relativt intuitiva. Harar levererar eller hoppas kunna leverera, produkter och lösningar som världen behöver idag för att jobba mot mer hållbara samhällen. På andra sidan har vi sköldpaddorna - företag som ofta uppfattas som långsamma eller kanske till och med ovilliga att ta itu med framtidens krav (till exempel att minska utsläpp). Samtidigt är det ofta sköldpaddor, som av olika skäl behöver tid för att gradvis nå framtida krav för sitt existensberättigande.

Energibolagsdata från Transition Pathway Initiative (TPI) ger en övergripande och enkel illustration av dynamiken mellan harar och sköldpaddor.  TPI synar 1) ledningens medvetenhet och den strategiska vikten av att hantera klimatrisker och -möjligheter i bolaget, och kopplat till det, 2) företagets utsläppsintensitet (mätt enligt relevanta sektorindikatorer för koldioxidintensitet) [1].

carbon performance utilities TPI.jpg

 

Som figur 1 visar mäts företagets koldioxidintensitet i förhållande till tre olika klimatscenarier. De streckade linjerna visar hur målen för de olika företagen är i linje med och bidrar till kraven för att uppnå temperaturmålen [2].

Som figuren visar är Ørsted och Iberdrola tydliga exempel på "hållbara harar". Båda företagen anses vara bland de ledande när det gäller att sätta tydliga klimatmål för att hålla temperaturen väl under 2 grader. Båda företagen har en koldioxidintensitet som redan är nära, om inte på, det tvågradiga målet. Längre upp i kurvan hittar vi företag som vi kan kalla 'sköldpaddor' - företag som Engie, Dominion och Enel, som verkar någonstans mellan Parisavtalet och det tvågradiga scenariet.

Harar och sköldpaddor: varför spelar det roll för investerare?

För SKAGEN är det nödvändigt att införliva och analysera företagens hållbarhetsfaktorer som en del av vår investeringsprocess, förstås i vidast möjliga mening och inte uteslutande fokusera på "harar". Harar är naturligtvis viktiga av flera skäl; de utmanar och stör etablerade företag med ny och innovativ teknik, vilket i sin tur pressar sköldpaddorna. Dessutom kan harar attrahera välbehövlig finansiering på marknaden för att skala ytterligare. Sköldpaddor, som behöver mer tid att vända på (till exempel på grund av storlek och etablerade investeringar), kan dock använda sin räckvidd, storlek och nätverkseffekter för att leverera bättre, mer innovativa och hållbara lösningar och produkter över tiden.

Även om sköldpaddor ser mindre attraktiva ut jämfört med harar, kan grundläggande analys och aktivt ägande vara viktiga verktyg för att hitta företag med en hållbarhetsprofil med outnyttjad potential.

Även om hållbara harar ger ett tydligt bidrag till ett hållbart samhälle betyder det inte nödvändigtvis att de är otvetydigt goda investeringar för alla. För det första kan de kräva ett pris idag för framtida intäkter som inte återspeglar deras värde (nuvärdet för framtida intäkter täcker inte kapitalkostnader). Detta kan vara svårt att acceptera för värdeinvesterare och i grundläggande analyser. Nikola, ett amerikanskt företag som utvecklar flera koncept för utsläppsfria fordon, är ett exempel på varför en omfattande bedömning av företag är lika viktig för hållbara harar.  Nikola anklagades nyligen för att vilseleda investerare om de faktiskt har den teknik och de produkter de själva säger sig ha. Som ett resultat har företagets grundare sagt upp vd, vilket har lett till en utredning av de amerikanska myndigheterna och ett dramatiskt fall i aktiekursen. Det kan också finnas andra frågor inom hållbarhet utöver de utmaningar de själva bidrar till att lösa; till exempel betydande problem med hållbarhet i leveranskedjan, arbetsförhållanden och mänskliga rättigheter.

Viktiga sköldpaddor

I SKAGEN tror vi att sköldpaddor kan vara en viktig del av den bredare övergången. Sköldpaddorna förbises ofta när det gäller de bidrag de kan ge till hållbar utveckling. Även om sköldpaddor ser mindre attraktiva ut jämfört med harar, kan grundläggande analys och aktivt ägande vara viktiga verktyg för att hitta företag med en hållbarhetsprofil med outnyttjad potential.

Vårt mål är att säkerställa bästa möjliga riskjusterade avkastning för våra kunder och vi disciplinerar oss till investeringsfilosofin för att hitta de bästa investeringarna. I jakten på sådana företag kan vi hitta både harar och sköldpaddor; gemensamt är att de har en identifierbar trigger för varför vi ska investera i bolaget.

Långsamt men säkert vinner loppet i slutänden?

Hållbarhet, i sin bredaste och kanske enklaste form, kan bäst sammanfattas med det välkända citatet från Brundtlandrapporten:

"[Hållbar utveckling är] utveckling som uppfyller dagens behov utan att förstöra möjligheterna för framtida generationer att få sina behov tillgodosedda"

Läs också: Vad är hållbarhet och hållbar utveckling?

Många aktörer har inlett ett antal åtgärder för att möta detta behov - stater, välgörenhetsorganisationer, företag och investerare arbetar för att nå FN:s hållbarhetsmål. Samhällen med låga utsläpp kommer att vara viktiga, men också social rörlighet, säkra och bra jobb och goda utbildningsmöjligheter

Övergången till en hållbar planet kommer att ske gradvis under de kommande årtiondena och kommer att innebära stora och revolutionära ingrepp - men också gradvis skalning och implementering. Även om marknaden fokuserar och tror ​​att harar är de som kommer att hjälpa oss att uppnå 2050-målen, tror vi att sköldpaddor också spelar en viktig roll och att de också kommer att genomgå en betydande omstrukturering under de kommande årtiondena. Vi är därför övertygade om att det finns många felprissatta harar och översedda sköldpaddor framöver. Om resultatet blir som i fabeln, kommer tiden att visa.

Läs också vår hållbarhetsrapport för tredje kvartalet

[1] https://www.transitionpathwayinitiative.org/
[2] https://www.transitionpathwayinitiative.org/sectors/electricity-utilities

 

Hållbarhet

SFDR: Vad är det och hur kommer det att påverka mig som kund?

Du kanske redan har hört talas om det, EU:s nya hållbarhetsförordning som håller på att införas på ... Läs artikeln nu arrow_right_alt

Mer om Hållbarhet

Det är så vi engagerar oss i hållbarhet i bolagen

En viktig del i arbetet som aktiv förvaltare är att granska bolagen grundligt och driva dem i en ...

Vykort från Brasilien, Del III: Raízen och bioenergi

SKAGEN Kon-Tikis portföljbolag Raízens cirkulära syn på energiproduktionen belyser Brasiliens ...

Hållbarhetsrapport ESG: Hållbara investeringar förändras

Vad är egentligen hållbara investeringar nuförtiden? Att navigera sig i ett ständigt föränderligt ...

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som bland annat beror på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar och valutakursförändringar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie- och räntemarknaderna. Även konjunktur-, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. Fonderna är denominerade i NOK och innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. SKAGEN AS förvaltar fonderna enligt ett avtal med Storebrand Asset Management. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up