Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

5 min lästid

Hur kan jag spara hållbart? 5 handfasta tips

Allt fler vill spara i linje med sina personliga värderingar och söker efter hållbara fonder. Men hur kan man skilja agnarna från vetet?

Vad är egentligen hållbarhet?

Naturligt nog är klimatförändringar och frågor som till exempel minskad plastkonsumtion det många tänker på när de hör ordet ’hållbarhet’. Men genom ditt sparande i fonder blir du indirekt delägare i bolag eller obligationer över hela världen, och hållbart fondsparande handlar också om goda arbetsvillkor, en positiv samhällsutveckling, stopp för korruption och väl fungerande bolagsledningar.

Hållbarhet handlar helt enkelt om att tänka långsiktigt och inte enbart på vinster här och nu.

1. Välj vilket slags fond du vill spara i

Eftersom hållbarhet har blivit ett växande samhällsfenomen, har många olika slags produkter och fonder dykt upp på senare år. När det kommer till hållbarhetsaspekter finns det olika slags fonder:

  • de som helt utesluter bolag som inte lever upp till de utsatta hållbarhetskraven,
  • de som investerar i bolag som ännu inte helt lever upp till kraven men försöker påverka bolagen i en positiv riktning,
  • de som kombinerar punkt 1 och 2
  • de som enbart väljer bolag med en tydlig positiv påverkan.

För den senare kategorin har det förekommit fall då de har investerat i samma bolag som fonder i de andra kategorierna, så ta alltid en extra titt på fondens innehav innan du bestämmer dig.

2. Kolla hållbarhetspolicyn

För den som vill spara hållbart är kanske det allra viktigaste att fonderna har tydliga regler och riktlinjer för vilka bolag, branscher eller länder de kan investera i.

Det är oerhört svårt att garantera att de bolag man investerar i inte kommer att ha någon som helst negativ påverkan på exempelvis klimatet. Däremot kan ett fondbolag ha tydliga rutiner och verktyg för att fånga upp all tillgänglig information som finns så att man kan vara så säker det bara går att vara, både innan en investering görs och under den tid som bolaget finns i fondens portfölj. 

Gå in på fondbolagets hemsida, och granska vad de skriver i sin hållbarhetspolicy. Idag är det en självklarhet för de flesta att inte investera i bolag som tillverkar klusterbomber eller bryter mot mänskliga rättigheter, men hur ser det ut med kol, oljesand, palmolja och tobak?

3. Här kan du se om fonden menar allvar

Jämförelsesiten Hållbarhetsprofilen ger en samlad översikt över de flesta valbara fonder och hur de arbetar med miljö-, samhälls- och bolagsstyrningsaspekter. Där kan du också jämföra och filtrera utifrån olika hållbarhetsparametrar – användbart för dig som vill spara hållbart i allmänhet eller sortera bort fonder som investerar i tobak, spelbolag, kol, med mera.

Hållbarhet är än så länge ingen exakt vetenskap, men mycket tyder på att det bästa är när en fond kombinerar att vara en aktiv ägare och därmed försöka påverka bolag i en positiv riktning, med att undvika vissa bolag som inte arbetar med hållbarhet.

Ofta kan du också ta årsredovisningen eller den separata hållbarhetsredovisningen till hjälp. Där kan du se om fondbolag som påstår sig vara en aktiv ägare verkligen är det. Mäter och följer de upp sitt engagemang och sina dialoger med bolagen? Hur ofta röstar de på bolagsstämmor? I vilka frågor har de röstat? Går de samman med andra investerare för att påverka?

4. Välj mål som du brinner för

Det kan vara svårt att veta hur man som individ kan bidra till en bättre framtid, men ett sätt är att titta på de 17 globala mål som FN:s medlemsländer har satt upp. Planen är att fram till 2030 avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor, främja fred och rättvisa och lösa klimatkrisen. 

Vilka mål är allra viktigast för dig – är det till exempel att minska orättvisor och ojämlikhet i världen eller kanske att lösa klimatkrisen? Eller både och?

Sök information på ditt fondbolags webbplats och på Hållbarhetsprofilen, undersök vad olika fonder har för inriktning och hur de genererar avkastning. Se vilka bolag, branscher eller länder de investerar i och vilka specifika hållbarhetsmål (om några) de riktar in sig på.

5. Glöm inte avkastningen

De flesta studier tyder på att hållbarhet oftast bidrar till lägre risk och en god avkastning, eller i alla fall inte ger sämre avkastning än om man väljer att inte ta hänsyn till hållbarhet i investeringarna. Däremot är det för tidigt att uttala sig om huruvida hållbarhet genererar överavkastning, det vill säga bättre resultat än genomsnittet.

Om du dessutom väljer en fond som är en riktigt aktiv ägare får du en stor fördel. Aktivt ägarskap och tät dialog med bolagen som fonden investerar i, innebär att hållbarhet kan lyftas som en möjlighet till förbättring, vilket i förlängningen leder till att ett bolag kan få ett högre värde på marknaden. Därmed genereras avkastning till fondens andelsägare.

Å andra sidan kan en fond som enbart inriktar sig på att utesluta vissa bolag, branscher eller regioner, ge lägre avkastning i kronor och ören, men du kan känna tillfredsställelse i att dina sparpengar riktas mot hållbara verksamheter.

Hållbarhet - en historik
Intresset för klimatfrågor och hållbart sparande växer sig allt starkare. Men hur startade det?
Läs mer arrow_right_alt
Så arbetar SKAGENs fonder med hållbarhet
Vi intensifierar bland annat kampen mot avskogning och ser glädjande resultat av vårt påverkansarbete.
Läs mer arrow_right_alt
Hållbarhet

Hur arbetar SKAGEN med hållbarhet?

Undrar du hur ett fondbolag kan bidra till hållbar utveckling? Här berättar vi om samhällsansvar, ... Läs artikeln nu arrow_right_alt

Mer om Hållbarhet

Vad är hållbarhet och hållbar utveckling?

Ordet hållbarhet är på allas läppar - men vad menas egentligen och hur ser det ut i sammanhanget ...

Hållbarhet - en historik

Intresset för klimatfrågor och hållbart sparande växer sig allt starkare. Men hur startade det? Här ...

Hållbar utveckling genom aktivt ägarskap

SKAGEN är en aktiv stock picker och vi engagerar oss regelbundet i de bolag vi investerar i. På så ...

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som bland annat beror på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar och valutakursförändringar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie- och räntemarknaderna. Även konjunktur-, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. Fonderna är denominerade i NOK och innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. SKAGEN AS förvaltar fonderna enligt ett avtal med Storebrand Asset Management. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up