Till innehåll på sidan

Turkisk turbulens

Av: Nick Henderson

Våra portföljförvaltare reste nyligen till Istanbul för en uppdatering om fondernas turkiska innehav och ...

Förnyad osäkerhet i maj

Vårens spirande optimism på aktiemarknaderna fick en knäck i slutet av maj när riskerna för handelskrig, ...

Konfliktfyllt tredje kvartal

Geopolitisk oro och hot om atomkrig påverkade inte de globala aktiemarknaderna nämnvärt under kvartalet. Än ...

Fokus på Korea

Av: Alexandra Morris

Hittills under 2017 har de största politiska hoten kommit från Nordkorea. Det nuvarande avbrottet i Kim ...

Dollarns fall präglade juli

Under sommaren försvagades dollarn och bidrog till ytterligare medvind för tillväxtmarknaderna. Detta ...

Ett stabilt första halvår

Tillväxtmarknaderna fortsatte att utöka ledningen framför de utvecklade marknaderna under årets första hälft, ...

Ödmjuk stjärnförvaltare

Medier beskriver Øyvind Fjell som en stjärna och han rankas som en av Nordens bästa förvaltare av nordiska ...

Nya toner i musikbranschen

Efter en lång tids nedgång bidrar streamingtjänsternas utbredning nu till förnyad tillväxt för skivbolagen.

Siktet inställt på företagen

Efter en rad viktiga händelser under sommaren har den ekonomiska osäkerheten på de globala finansmarknaderna ...

En historisk månad

Vi använde oss av turbulensen efter Storbritanniens folkomröstning för att öka exponeringen mot utvalda bolag.

Brexit skapar vågor

Av: Trygve Meyer

Storbritannien röstade igår för att lämna EU – ett resultat som var oväntat för de flesta. SKAGENs fonder har ...

Stark månad

Av: Mark Houben

Det blev en bra maj månad för SKAGENs största aktiefonder och för företagsobligationsfonden SKAGEN Credit. 

Matnyttiga affärer

Vi har följt jordbrukssektorn med intresse de senaste åren, bland annat eftersom denna gynnas av en attraktiv ...

Långsiktiga fördelar

Att göra fel är en oundviklig del av livet som en investerare. Och så måste det också vara, då företagens ...

Passar på att köpa i fallet

De allra flesta aktiemarknaderna i världen, både utvecklade marknader och tillväxtmarknader, föll i januari. ...

Tuff start på året i Kina

Den kinesiska aktiemarknaden har inlett 2016 med en dramatisk nedgång, vilket lett till att handeln på den ...

Hedgefondernas enfant terrible

Den skotske hedgefondförvaltaren Hugh Hendry har specialiserat sig på att generera positiv avkastning både i ...

Legendarens tips inför 2016

Var bör investerare leta för att finna avkastning 2016? Vi har frågat den legendariske investeraren Jim ...

Framtiden finns inte

Framtidsforskaren Magnus Lindkvist gör upp med den traditionella synen på framtiden. Vid Nyårskonferensen i ...

Signalspanare

Av: Parisa Kate Lemaire

Ekonomiska signaler finns överallt, enligt Dr Philippa Malmgren. Och genom att vara uppmärksam på dessa kan ...

Riskmedveten

Vi har bett den amerikanske statsvetaren Ian Bremmer, ledande expert på globala politiska risker, att besvara ...

Tidig julklapp från Samsung

SKAGENs preferensaktier i Samsung Electronics har ökat med 18 procent efter bolagets glada budskap om återköp ...

Ökar i USA

Under ett år då det amerikanska aktietåget har stannat av, har aktiefonden SKAGEN Global ökat sin amerikanska ...

Samsungs aktie rekordstiger

Den sydkoreanska IT-jätten har just levererat ett utmärkt kvartalsresultat, som skickade aktien rekordhögt ...

Kursfall ger hopp om ljusning

Står vi inför en ny långvarig kris eller är de senaste månadernas kursfall bara en bra tid att jaga efter ...

SKAGEN Focus portfölj

Den högkoncentrerade, globala aktiefonden SKAGEN Focus lanserades den 26 maj 2015. Vid utgången av juli hade ...

Mysteriet Kina

Av: Trygve Meyer

Att aktiemarknaderna inte följer ett lands ekonomiska tillväxt har aldrig varit mer sant än i fallet Kina ...

Lönar sig aktiv förvaltning?

Det pågår för närvarande en diskussion i flera europeiska länder om aktiv och passiv fondförvaltning och ...

Bolagen kan överraska

Analytikernas prognoser över företagens globala vinstutveckling har justerats ned rejält, men vi har fortsatt ...

Ökad risk i amerikanska aktier

Till följd av en relativt stark ekonomisk återhämtning i USA efter finanskrisen har investerare återvänt till ...

Jakten på direktavkastning

Jakten på företag som ger hög utdelning och statsobligationer med höga räntor, i den mån det finns sådana, ...

Kapar olönsamma svansar

Under arbetet med att koncentrera SKAGEN Globals portfölj har fondens förvaltare sålt av många mindre, ...

Mannen med spåkulan

Hedgefondförvaltaren Kyle Bass hör till den lilla klick investerare som förutspådde bolånekrisen. Men det som ...

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.