Till innehåll på sidan
Placera i fonder chevron_right
Om oss chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakta oss chevron_right

SKAGEN Insight stängs

SKAGEN har beslutat att lägga ner den globala skuggaktivistfonden SKAGEN Insight från och med den 23 januari ...

Utdelning i SKAGEN Tellus

Nu får du som är andelsägare i räntefonden SKAGEN Tellus utdelning i form av fler andelar.

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.