Till innehåll på sidan

Våra värderingar

SKAGENs medarbetare vägleds av ett antal enkla kärnvärden som genomsyrar hela organisationen.

SKAGENs historia

Med specialisering på globala aktie- och räntefonder har SKAGEN Fonder på bara några decennier vuxit till att bli ett av Skandinaviens ledande fondbolag. Men början var blygsam.

Milstolpar

Följ vår väg från starten i Stavanger den 1 december 1993 fram till idag, via några av våra viktigaste händelser.

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.