Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

Michael Ancher, En akvarelmalerske, 1896. Bilden är manipulerad och tillhör Skagens Konstmuseer.

Köp i aktiefonder                      0 %
Byten mellan fonder *             0 %
Försäljning av fondandelar    0 %

* Det kan tillkomma kostnader från andra aktörer.

 

Årlig förvaltningsavgift SKAGEN Vekst A

Förvaltningsavgift andelsklass A:

Fast förvaltningsavgift 1 procent per år, beräknas dagligen , belastas fonden kvartalsvis (omfattar kostnader för förvaltning, administration, distribution, förvaringsinstitut med mera).

Rörlig förvaltningsavgift:

Bättre värdeutveckling än 6 procent per år, beräknat dagligen, delas 90/10 mellan andelsägare och förvaltningsbolaget. Avgiften debiteras årligen per 31/12. Debitering av den rörliga förvaltningsavgiften kan endast utföras om andelsvärdet per den 31 december är högre än andelsvärdet vid senaste debitering/avräkning av den rörliga förvaltningsavgiften (high-watermark).

Årlig förvaltningsavgift SKAGEN Global A

Fast årlig förvaltningsavgift:

1 procent. Beräknas dagligen, belastas fonden kvartalsvis (omfattar kostnader för förvaltning, administration, distribution, förvaringsinstitut med mera).

Rörlig förvaltningsavgift:

Bättre värdeutveckling för fondandelsvärdet jämfört med jämförelseindex delas 90/10 mellan andelsägarna och förvaltningsbolaget. Fonden kan därför belastas en rörlig förvaltningsavgift även om fondens avkastning har varit negativ, så länge fondandelsvärdet uppvisar en bättre utveckling än jämförelseindex. Omvänt kan fonden ha en positiv avkastning utan att belastas med en rörlig förvaltningsavgift, om fondandelsvärdet uppvisar en sämre utveckling än jämförelseindex. Rörlig förvaltningsavgift beräknas dagligen och belastas fonden årligen.

Årlig förvaltningsavgift SKAGEN Kon-Tiki A

Fast årlig förvaltningsavgift:

2 procent. Beräknas dagligen, belastas fonden kvartalsvis (omfattar kostnader för förvaltning, administration, distribution, förvaringsinstitut med mera).

Rörlig förvaltningsvgift:

Bättre värdeutveckling mätt i procent för fondandelsvärdet jämfört med jämförelseindex delas 90/10 mellan andelsägarna och förvaltningsbolaget. Den samlade förvaltningsavgift per år som belastas fonden får emellertid inte överstiga 4 % av fondens genomsnittliga årliga andelsvärde. Om fondandelsvärdet uppvisar en sämre utveckling, mätt i procent, än jämförelseindex, dras 10 % av den sämre värdeutvecklingen av från den fasta förvaltningsavgiften. Den samlade förvaltningsavgift per år som belastas fonden får emellertid inte understiga 1% av fondens genomsnittliga årliga andelsvärde. Den rörliga förvaltningsavgiften beräknas dagligen och belastas fonden årligen.

Årlig förvaltningsavgift SKAGEN m2 A

Fast årlig förvaltningsavgift:

1,5 procent. Beräknas dagligen, belastas fonden kvartalsvis (omfattar kostnader för förvaltning, administration, distribution, förvaringsinstitut med mera).

Rörlig förvaltningsavgift:

Bättre värdeutveckling mätt i procent för fondandelsvärdet jämfört med referensindex, delas 90/10 mellan andelsägarna och förvaltningsbolaget. Den samlade förvaltningsavgift per år som belastas fonden får emellertid inte överstiga 3 % av fondens genomsnittliga årliga andelsvärde. Om fondandelsvärdet uppvisar en sämre utveckling, mätt i procent, än referensindex, dras 10 % av den sämre värdeutvecklingen av från den fasta förvaltningsavgiften. Den samlade förvaltningsavgift per år som belastas fonden får emellertid inte understiga 0,75% av fondens genomsnittliga årliga andelsvärde. Den rörliga förvaltningsavgiften beräknas dagligen och belastas fonden årligen.

Årlig förvaltningsavgift SKAGEN m2 C

Fast årlig förvaltningsavgift:

1,5 procent. Beräknas dagligen, belastas fonden kvartalsvis (omfattar kostnader för förvaltning, administration, distribution, förvaringsinstitut med mera).

Rörlig förvaltningsavgift:

Bättre värdeutveckling mätt i procent för fondandelsvärdet jämfört med referensindex, delas 90/10 mellan andelsägarna och förvaltningsbolaget. Den samlade förvaltningsavgift per år som belastas fonden får emellertid inte överstiga 3 % av fondens genomsnittliga årliga andelsvärde. Andelsklassen har relativ high-water mark. Den rörliga förvaltningsavgiften beräknas dagligen och belastas fonden årligen.

 

Årlig förvaltningsavgift SKAGEN Focus A

Fast årlig förvaltningsavgift:

1,6 procent. Beräknas dagligen, belastas fonden kvartalsvis (omfattar kostnader för förvaltning, administration, distribution, förvaringsinstitut med mera).

Rörlig förvaltningsavgift:

Bättre värdeutveckling mätt i procent för fondandelsvärdet jämfört med jämförelseindex delas 90/10 mellan andelsägarna och förvaltningsbolaget. Den samlade förvaltningsavgift per år som belastas fonden får emellertid inte överstiga 3,2 % av fondens genomsnittliga årliga andelsvärde. Om fondandelsvärdet uppvisar en sämre utveckling, mätt i procent, än jämförelseindex, dras 10 % av den sämre värdeutvecklingen av från den fasta förvaltningsavgiften. Den samlade förvaltningsavgift per år som belastas fonden får emellertid inte understiga 0,8% av fondens genomsnittliga årliga andelsvärde. Den rörliga förvaltningsavgiften beräknas dagligen och belastas fonden årligen.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som bland annat beror på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar och valutakursförändringar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie- och räntemarknaderna. Även konjunktur-, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. Fonderna är denominerade i NOK och innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. SKAGEN AS förvaltar fonderna enligt ett avtal med Storebrand Asset Management. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up