Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

4 min lästid

Juridiskt engagemang i portföljbolagen

När vår hållbarhetspolicy lanserades år 2002 stod redan då bolagsstyrning och uppförandekod helt centralt i vårt arbete. Vi investerar idag endast i bolag som har robusta system för att skydda minoritetsaktieägares intressen, eller de som tydligt visar att de förbättrar bolagsstyrningen för att skapa värde för sina aktieägare.

Alla investeringar innebär en risk, och det är portföljförvaltarnas jobb att hitta bolag som ger den bästa riskjusterade avkastningen. Risker mäts ofta med hjälp av finansiella mätvärden eller kreditbetyg, men dessa fokuserar ofta på skulder i balansräkningen och inte på övriga hot från en mängd olika interna och externa faktorer.

Vi samarbetar regelbundet med våra portföljbolag för att förstå vår egen riskexponering, samt för att uppmuntra bolagen att driva sin verksamhet på ett sätt som minimerar de hot de möter, eller själva påför exempelvis miljön. I SKAGEN förstärker vi vårt aktiva ägande genom att bland annat rösta aktivt på bolagsstämmor. Vi röstar emot bolagsledningen där vi inte är överens, och vi gör det för att påverka dem i en mer hållbar riktning.

Ibland agerar bolagsledningen oansvarigt, eller utifrån ett egenintresse snarare än aktieägarnas bästa. I sådana fall är vårt enda val som aktiv investerare att använda rättsväsendet, särskilt om ledningens agerande (eller brist på sådan) har orsakat förluster för oss och våra kunder. Lag om värdepappersmarknaden kräver att vi på bästa möjliga sätt säkrar våra andelsägares intressen och marknadens integritet.

Grupptalan

Det mesta av SKAGENs juridiska engagemang sker via grupptalan, där vi tillsammans med andra investerare genomför rättsliga förfaranden mot företag som har brutit mot lagen. Vi samarbetar med advokatbyrån KesslerTopazMetzlerCheck (KTMC), som övervakar värdepappersbedrägeri, dålig bolagsstyrning och förtroendebrott mot aktieägare. KTMC tar inget arvode för sina tjänster om inte fallet leder till seger i domstolen. Advokatfirman mottar en andel av ersättningsbeloppet som domstolen kommer fram till.

De olika grupptalan som SKAGEN deltar i kan delas in i två kategorier: Det första är fall som har lösts och där vi söker vår skäliga andel av ersättningsbeloppet för våra kunders räkning. I andra fall är SKAGEN den ledande målsäganden där det är vi som söker ersättning, för att så delas med andra investerare som är med i stämningen. Hittills har vi lyckats fått tillbaka närmare sju miljoner kronor åt våra kunder, och vi har flera stämningar på gång.

Rättsliga förfaranden för egen räkning

I vissa fall kommer SKAGEN att avstå från grupptalan för att kräva ersättning på egen hand. Vi brukar göra detta när vi anser att vi har ett starkt case, eller där den ekonomiska skadan är större.

2015 vann vi mot Petrobras, efter att värdet på det brasilianska statliga energibolaget sjönk efter anklagelser om korruption. Inte nog med att ledningen ignorerade röda flaggor internt, de hade också mottagit mutor i en av världens största korruptionsskandaler. SKAGEN fick en betydande kompensation och många direktörer och politiker dömdes. Petrobrasfallet rankas nu som den femte största grupptalan i energibranschens historia, med ett ersättningsbelopp som till slut landade på 3 000 miljoner dollar.

Incentiv för god bolagsstyrning

Det överhängande hotet om rättsliga åtgärder är användbart för att säkerställa att bolagen agerar i minoritetsaktieägarnas bästa intressen, samt följer koden för god bolagsstyrning. Styrelseledamöter kan nu hållas personligt ansvariga för brott mot sina skyldigheter som styrelseledamöter. Antalet rättegångar har ökat stadigt i takt med att finansieringen har blivit lättare tillgänglig och ersättningsbeloppen höga. Den genomsnittliga utbetalningen i USA var under 2020 hela 44 miljoner dollar.[1]

Lawful engagement.jpg

I SKAGEN kommer vi att genomföra noggranna riskbedömningar och strikt due diligence för alla nya investeringar för våra kunders räkning. Vi kommer också att arbeta med bolag, både individuellt och tillsammans med andra investerare, för att uppmuntra ledningen att upprätthålla bästa praxis och hållbart arbetssätt.

För bolag som agerar orimligt eller olagligt kan detaljerade analyser bara avslöja en del. Tvivelaktig redovisning, vilseledande information om framtida intäkter och brott mot regler kan vara svårt att avslöja. I sådana fall kommer vi att fortsätta att söka rättslig prövning. Ett arbete som görs parallellt med att vi kontinuerligt jobbar mot att öka standarden för god bolagsstyrning i samtliga bolag vi interagerar med.

 

[1] Källa: NERA Economic Consulting, 2020 Full-Year Review, januari 2021

 

Hållbarhet

Hållbarhetsrapport 2023: Investeringar för ekonomisk vinst och hållbarhet

Även om vi inte påstår att vi kan bromsa klimatförändringarna kan vi med säkerhet säga att när vi ... Läs artikeln nu arrow_right_alt

Mer om Hållbarhet

SFDR: Vad är det och hur kommer det att påverka mig som kund?

Du kanske redan har hört talas om det, EU:s nya hållbarhetsförordning som håller på att införas på ...

Det är så vi engagerar oss i hållbarhet i bolagen

En viktig del i arbetet som aktiv förvaltare är att granska bolagen grundligt och driva dem i en ...

Vykort från Brasilien, Del III: Raízen och bioenergi

SKAGEN Kon-Tikis portföljbolag Raízens cirkulära syn på energiproduktionen belyser Brasiliens ...

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som bland annat beror på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar och valutakursförändringar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie- och räntemarknaderna. Även konjunktur-, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. Fonderna är denominerade i NOK och innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. SKAGEN AS förvaltar fonderna enligt ett avtal med Storebrand Asset Management. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up