Till innehåll på sidan

Hedgefondernas enfant terrible

Den skotske hedgefondförvaltaren Hugh Hendry har specialiserat sig på att generera positiv avkastning både i ...

Legendarens tips inför 2016

Var bör investerare leta för att finna avkastning 2016? Vi har frågat den legendariske investeraren Jim ...

Framtiden finns inte

Framtidsforskaren Magnus Lindkvist gör upp med den traditionella synen på framtiden. Vid Nyårskonferensen i ...

Signalspanare

Av: Parisa Kate Lemaire

Ekonomiska signaler finns överallt, enligt Dr Philippa Malmgren. Och genom att vara uppmärksam på dessa kan ...

Riskmedveten

Vi har bett den amerikanske statsvetaren Ian Bremmer, ledande expert på globala politiska risker, att besvara ...

Tidig julklapp från Samsung

SKAGENs preferensaktier i Samsung Electronics har ökat med 18 procent efter bolagets glada budskap om återköp ...

Ökar i USA

Under ett år då det amerikanska aktietåget har stannat av, har aktiefonden SKAGEN Global ökat sin amerikanska ...

Samsungs aktie rekordstiger

Den sydkoreanska IT-jätten har just levererat ett utmärkt kvartalsresultat, som skickade aktien rekordhögt ...

Kursfall ger hopp om ljusning

Står vi inför en ny långvarig kris eller är de senaste månadernas kursfall bara en bra tid att jaga efter ...

SKAGEN Focus portfölj

Den högkoncentrerade, globala aktiefonden SKAGEN Focus lanserades den 26 maj 2015. Vid utgången av juli hade ...

Mysteriet Kina

Av: Trygve Meyer

Att aktiemarknaderna inte följer ett lands ekonomiska tillväxt har aldrig varit mer sant än i fallet Kina ...

Lönar sig aktiv förvaltning?

Det pågår för närvarande en diskussion i flera europeiska länder om aktiv och passiv fondförvaltning och ...

Bolagen kan överraska

Analytikernas prognoser över företagens globala vinstutveckling har justerats ned rejält, men vi har fortsatt ...

Ökad risk i amerikanska aktier

Till följd av en relativt stark ekonomisk återhämtning i USA efter finanskrisen har investerare återvänt till ...

Jakten på direktavkastning

Jakten på företag som ger hög utdelning och statsobligationer med höga räntor, i den mån det finns sådana, ...

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.