Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

8 min lästid

Andra kvartalet: Utmanande investeringsklimat med ljusglimtar

Avkastningen under årets andra kvartal har varit blandat. De amerikanske börserna har gått urstarkt, med en uppgång enbart i juni för S&P 500 och Nasdaq Composite på 3,6 procent och 6,0 procent. Europeiska aktier har inte hängt med i uppgången och i Frankrike backade börsen med -6,4 procent bara i juni, drivet av President Macrons beslut att utlysa nyval.

På tillväxtmarknaderna har tongångarna däremot varit mer positiva. Under årets andra kvartal var MSCI Emerging Markets-indexet upp 5,48 procent och är upp 12,95 procent hittills i år. Vår tillväxtmarknadsfond SKAGEN Kon-Tiki är samtidigt upp 2,38 procent senaste kvartalet och 12 procent hittills i år efter kostnader. Den Norden-globala fonden SKAGEN Vekst har också gett bra absolut avkastning hittills i år med en uppgång på 16,29 procent, något bakom index på 16,32 procent.

Högre för längre

Även om räntorna ser ut att förbli högre under en längre tid än var marknaden räknat med, lever hoppet om en mjuklandning fortfarande kvar. Halvvägs in i 2024 måste man med några få undantag, som svenska Riksbanken och Europeiska Centralbanken (ECB), se långt efter alla räntesänkningar som marknadens aktörer väntade sig vid årets början. Men trots oro i marknaden över den reella effekten som ”högre för längre”-policyn har på världens börser finns det anledning till optimism. Inte minst så visar amerikansk ekonomi fortsatt styrka, och senaste rapportsäsongen var överlag stark med god försäljnings- och marginalutveckling.

Läs samtliga kvartalsrapporter för våra aktiefonder här.

SKAGEN Vekst

Den Norden-globala fonden SKAGEN Vekst har levererat en bra avkastning under kvartalet. Med en absolut avkastning på 5,55 procent har förvaltarna skapat en meravkastning på 2,10 procentpoäng mot jämförelseindex. Den största positiva bidragsgivaren under senaste månaden var Broadcom som rapporterade starka Q2-siffror och höjde sin prognos för året. Novo Nordisk bidrog också positivt efter godkännandet av Wegovy i Kina och ytterligare kapacitetsinvesteringar i USA. Kinesiska energibolaget CNOOC presterade starkt tack vare stigande oljepriser och en stor gasfyndighet i Sydkinesiska havet.

ISS var den största negativa bidragsgivaren på grund av negativt sentiment efter förlusten av stora kontrakt under Q1. Finska UPM presterade svagt på grund av fallande massapriser och oro över överskott i Kina. Svenska Boliden föll på grund av sjunkande metallpriser och oro för ekonomisk avmattning.

Vi inledde en ny position i oljeserviceföretaget Paratus genom att delta i en private placement inför börsnoteringen. Vi fortsatte också att öka våra positioner i Lerøy Seafood och TGS på dagar med aktiekursnedgångar. Vi ser fortsatt stora möjligheter i finansiella, industriella och energisektorer. Om inflationen fortsätter att överraska på uppsidan, bör fonden ge bättre skydd mot nedgångar än jämförelseindex, likt det vi har sett under 2022 och våren 2023.

Läs hela kvartalsrapporten för SKAGEN Vekst här.

SKAGEN Global

Vår största globalfond SKAGEN Global underpresterade med -5,93 procentpoäng mot sitt jämförelseindex under kvartalet. De bästa bidragsgivarna var Alphabet, Moody’s och TMX Group. Alphabet presenterade starka kvartalsresultat, särskilt inom sitt molnsegment, vilket marknaden fortsätter att undervärda. Alphabet är nu världens tredje största leverantör av molntjänster efter Amazon och Microsoft. Moody’s stabilitet och TMX Groups expansion imponerade också.

De största negativa bidragsgivarna var Dollar General, Estee Lauder och Canadian Pacific. Dollar General genomgår en omställning under återvändande VD Todd Vasos. Estee Lauder har svårt att återhämta sig i Kina och har problem i sin leveranskedja. Canadian Pacific påverkades av svag fraktmiljö och strejkhot.

Vad gäller Dollar General så reste Global-förvaltarna förra månaden till Nashville i Tennessee för att träffa VD:n för en uppdatering. Hans budskap var tydligt: tillbaka till rötterna med en lednings- och kontrollstruktur. Denna strategi fungerade mycket bra under hans tidigare VD-period på bolaget (2015-2022). Det kommer dock att kräva mycket att få planen genomförd och förvaltarna kommer att leta efter förbättrade resultat under de kommande kvartalen. Förvaltarna träffade även Canadian Pacifics VD Keith Creel under sin USA-resa och fortsätter att gilla det långsiktiga investeringscaset.

Vi sålde våra andelar i Nike och Estee Lauder och investerade i Skechers och Aegon. Skechers har skickligt navigerat pandemin och vi ser stor uppsida. Aegon har potential att återföra betydande kapital till aktieägarna de kommande fem åren.

Politiska val och ökande geopolitiska spänningar pekar på en mer osäker värld. Samtidigt fortsätter de digitala och teknologiska framstegen med oförminskad kraft. Vi tar hänsyn till alla dessa top-down-aspekter samtidigt som vi genomför noggrann bottom-up-analys för att bygga en motståndskraftig portfölj med en attraktiv risk/rewardprofil för den långsiktiga investeraren.

Läs hela kvartalsrapporten för SKAGEN Global här.

SKAGEN Kon-Tiki

Som nämnt inledningsvis överträffade tillväxtmarknaderna de mer utvecklade aktiemarknaderna under juni. För kvartalet som helhet har SKAGEN Kon-Tiki genererat en absolut avkastning om 2,38 procent, som är 3,10 procentpoäng lägre än jämförelseindex på 5,48 procent.

De största positiva bidragsgivarna i juni var CNOOC, Hyundai Motor och TSMC. CNOOC gynnades av stigande energipriser och positiva nyheter om Exxon-ledda utvecklingsprojekt i Guyana. Hyundai Motor fortsatte att stiga tack vare den koreanska regeringens "Value Up"-initiativ och taiwanesiska halvledarjätten TSMC gynnades av starka försäljningstrender och marknadens optimism kring nya AI-applikationer.

De största negativa bidragsgivarna var brasilianska bolag som Assai och Simpar, främst påverkade av lokala valutaförluster och höga räntenivåer. Assai underpresterade på grund av oro över bolagets balansräkning i en hög räntemiljö. Simpar mötte liknande utmaningar. Ping An föll på grund av ett generellt svagt marknadssentiment.

Under månaden etablerades nya innehav i Brasiliens största kläddetaljist Lojas Renner och kinesiska bilhandelsföretaget Zhongsheng Group. Portföljen består nu av 48 innehav med en attraktiv värdering och stor uppsida. Trots portföljens fortsatta starka utveckling är värderingsrabatten relativt det bredare EM-index på över 50%.

Läs hela kvartalsrapporten för SKAGEN Kon-Tiki här.

SKAGEN Focus

Vår globalfond inriktad mot små- och medelstora bolag, SKAGEN Focus, låg efter det marknadsviktade globala jämförelseindexet under kvartalet. Underavkastningen uppgick till 5,69 procentpoäng med en absolut avkastning på -2,88 procent. Marknadens fortsatta fokus på AI driver en smal och rekordhög koncentrerad uppgång. Ett fåtal megabolag lyfter närmast hela marknaden med stora passiva flöden av kapital, medan små och medelstora bolag fortfarande får vänta på att det historiska gapet mot large caps sluts.

De starkaste bidragsgivarna under kvartalet var Fortuna Mining och Danos. Fortuna Mining upptäcktes av marknaden efter stark leverans i den nya Segula-guldtillgången och starka guld- och silverpriser. Danos omvärderades kraftigt tack vare högre charterpriser och spekulation om ett uppköp. Svaga bidragsgivare inkluderade Interfor, som påverkades av låga virkespriser, och Peugeot Invest, som föll på grund av nämnda politiska oro i Frankrike.

Vi sålde våra positioner i Danaos, Iveco och Nexans efter stark utveckling mot uppsatta prismål. Vi sålde också våra aktier i SIXT och Fortuna Mining när vi närmade oss uppsatt prismål för aktien. Nya positioner inkluderar Old Republic, en amerikansk specialförsäkringsgivare, och Acerinox, en spansk tillverkare av rostfritt stål med stor potential.

Se SKAGEN Focus-förvaltaren Jonas Edholm kommentera just Acerinox på DiTV nyligen.

Focus-portföljen består till stor del av små och medelstora bolag med stor uppsida. Vi förväntar oss att den historiska skillnaden i värdering mellan små/medelstora bolag och stora megabolag kommer att minska framöver, liksom skillnaden mellan värde- och tillväxttillgångar.

Läs hela kvartalsrapporten för SKAGEN Focus här.

SKAGEN m2

Vår globala fastighetsfond SKAGEN m2 backade -3,72 procent under kvartalet, jämfört med index som backade -2,54 procent. Fonden har fortfarande en övervikt i Skandinavien och Europa, och vår tes om att räntorna sannolikt följer inflationen står fast, och många tecken tyder på att fastighetsvärden bottnar. Utsikterna är ljusare än för ett år sedan, även om vissa aktiekurser släpar lite efter.

Den bästa bidragsgivaren för SKAGEN m2 under kvartalet var den amerikanska operatören av flerfamiljshus, Independence Realty Trust, på grund av ökat intresse för sektorn efter aggressiva förvärv av private equity-jättar som Blackstone och KKR. Den näst bästa aktien var den spanska kontorsoperatören Arima som mottog ett uppköpserbjudande. En annan positiv bidragsgivare var pan-asiatiska investeringsplattformen ESR, som också blev uppvaktat för ett uppköp av ett Starwood-lett konsortium.

Vi köpte in oss i Norwegian Public Property Invest (PPI) i samband med börsintroduktionen till en mycket attraktiv värdering av bolagets tillgångar. Fastighetsbolaget specialiserar sig på offentliga hyresgästbaserade tillgångar i Norge och har en stark position på den norska marknaden. Den så kallade ”Ilja-rabatten” förväntas bli reducerad i samband med att en permanent VD tar plats inom kort.

Se SKAGENs CIO Alexandra Morris diskutera PPI på Börsmorgon på DiTV.

Vårt andra nya innehav, svenska Prisma Properties, förvärvades också i samband med en börsintroduktion. Prisma är en snabbväxande fastighetsägare och utvecklare som specialiserar sig på modern nödvändighetsdriven lågprishandel i Skandinavien. Vi sålde vår Madrid-baserade kontorsoperatör Arima för att finansiera vårt deltagande i börsintroduktionerna, samt den brasilianska bostadsutvecklaren MRV på grund av förhöjd politisk risk.

SKAGEN m2 fortsätter att fokusera på motståndskraftiga bolag i trenddrivna undersegment som är felprissatta och som kan prestera under olika marknadsförhållanden, samt är väl positionerade för inflation. Efter att ha underpresterat den bredare aktiemarknaden under ytterligare ett år tror vi att 2024 kommer att medföra många spännande möjligheter för den långsiktig investeraren, med en potentiellt mer gynnsam räntemiljö. Portföljen har en övervikt i högväxande fastighetssegment som digitala fastigheter och lager.

Läs hela kvartalsrapporten för SKAGEN m2 här.

Börsen

Alexandra Morris: Var på vakt för vad som döljer sig under den stigande aktiemarknaden

Globala aktier fortsatte uppgången under andra kvartalet, men färre aktier står för avkastningen. ... Läs artikeln nu arrow_right_alt

Mer om Börsen

Trött på val? Fokusera på långsiktiga fundamentala förhållanden

Trots att nyhetsrubrikerna domineras av val globalt, är påverkan på de sammanlagda investeringsavkas ...

USA-Kina-dilemmat

Hur har omvändningen av kapitalflöden sedan pandemin påverkat aktiemarknaderna och vilka ...

SKAGEN Global: Tålamod och långsiktighet

Vår globala aktiefond, SKAGEN Global, ligger efter det tekniktunga globala indexet i år men är väl ...

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som bland annat beror på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar och valutakursförändringar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie- och räntemarknaderna. Även konjunktur-, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. Fonderna är denominerade i NOK och innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. SKAGEN AS förvaltar fonderna enligt ett avtal med Storebrand Asset Management. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up