Till innehåll på sidan
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

3 min lästid

Hur påverkas fonderna av valet i USA?

Även om en formell vinnare fortfarande ska utnämnas, blir det allt mer troligt att Joe Biden blir president efter att han tagit ledningen i nyckelstaterna Michigan och Wisconsin. Trots osäkerheten har aktiemarknaderna reagerat positivt. Det amerikanska S & P 500-indexet steg 2,2 procent på onsdagen - det största hoppet sedan juni. Euro Stoxx 600 och MSCI Emerging Markets index steg 1,9 procent respektive 1,0 procent. SKAGENs aktiefonder gynnades alla av uppgången och ser ut att gå väl trots fortsatt politisk turbulens.

Långsiktig stabilitet

Investerare verkar ha dragit en lättnadens suck trots att en demokrat ser ut att inta det ovala rummet. Republikanerna kommer sannolikt att behålla kontrollen över senaten, vilket ger dem makten att blockera Bidens planer på att höja skatter för företag och förmögna. Den politiska maktbalansen kan också begränsa den tillträdande presidentens förmåga att införa strängare regleringar, vilket har fått hälso-, energi- och teknikföretag att stiga. Nasdaq-indexet steg 3,9 procent vilket är den största dagliga uppgången sedan april.

Eftersom den förväntade "blå vågen" inte blev av, har också förväntningarna på storskalig finanspolitisk stimulans minskat. Detta har lett till en av de starkaste uppgångarna för amerikanska statsobligationer på tio år. Förlorarna i valet är uppenbart prognosmakare och med opinionsundersökare - som kan lägga till sitt senaste prognosfel till Brexit och Trumps seger 2016. Andra potentiella förlorare är infrastruktur och grön energi, vilka Biden hade lovat 2 biljoner dollar i statliga medel.

Medan de inhemska tillväxtutsikterna nu verkar lägre, bör amerikanska företag dra nytta av lugnare internationella relationer under en ny administration efter Trumps oregelbundna handelspolitik. Även om Biden förväntas förbli skeptisk gentemot Kina, skulle han troligen rulla tillbaka de tullar som infördes av hans föregångare, vilket också skulle gynna amerikanska konsumenter. Tillväxtmarknader bör i allmänhet gynnas med mindre protektionism, särskilt om US-dollarn försvagas till följd av långsammare ekonomisk tillväxt och en mer aggressiv monetär stimulans.

Kortvarig volatilitet

Trots att företagslandskapet ter sig enklare på längre sikt under Biden, kan marknaderna vara volatila tills makten definitivt byter händer i Washington. Medan Trumps påståenden om att han vunnit flera stater saknar bevis och därför rättslig giltighet, kan hans mål att så tvivel om valresultatet och undergräva dess institutioner skapa osäkerhet i flera veckor snarare än dagar.

Hittills har marknaderna behållit lugnet. VIX-volatilitetsindexet sjönk efter valet och även om det ligger över genomsnittet på cirka 30, ligger det under oktober-toppen (40) och långt under toppen i mars (83).

Det kan vara för tidigt, särskilt om Trumps protester sprider sig ut på gatorna, men mitt råd är att försöka se bortom det kortsiktiga diset. Som jag skrev i en annan artikel nyligen är det osannolikt att valresultatet får en betydande långsiktig effekt på aktiemarknaderna, även om Trump på något sätt håller sig fast vid makten. På SKAGEN kommer vi att vara lugna, inrikta oss på långsiktighet - och vi kommer att vara redo att ta alla möjligheter som kommer vår väg.

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning beror bland annat på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie-, valuta-, och räntemarknaderna. Även konjunkturen, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. På grund av fondernas sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder, kan fonder med riskklass 6-7 både minska och öka kraftigt i värde. Fonderna är denominerade i NOK. Avkastningen kan öka eller minska på grund av valutakursförändringar. Innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up