Till innehåll på sidan
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakta oss chevron_right
3 min lästid

Värden i en antropocen tid

Vår vd, Tim Warrington, undersöker i vår årliga hållbarhetsrapport i vilken utsträckning mänskliga ingrepp har gjort permanent åverkan på vår planet. Dessa har lett till att vi nu har ett klimatnödläge, en katastrofal förlust av biologisk mångfald, föroreningar och till och med den rådande pandemin, för att nämna några exempel. Rent tekniskt finns det fortfarande mycket vi kan göra för att råda bot på situationen. Vad som återstår att se är om viljan finns att göra det som krävs.

SKAGENs mål är att hjälpa våra kunder till ekonomisk trygghet, vilket på ett sätt bidrar till en bättre värld. Vi strävar efter att göra detta genom att leverera goda råd och bästa möjliga avkastning till våra kunder, samtidigt som vi aktivt engagerar oss i portföljbolagen i enlighet med vår hållbarhetspolicy. 

Aktivt ägande

Ett aktivt engagemang i företagen är en viktig del i vårt ansvar som aktiva förvaltare, och hållbarhetsfrågorna finns alltid med på vår agenda. Under 2020 ökade vårt aktiva engagemang i absoluta tal. Samsung Electronics var ett av de bolag där vårt påverkansarbete gjorde stor skillnad. Den främsta förklaringen till det positiva utfallet i Samsung var inte investerarpåtryckningar utan snarare samarbete och ömsesidig tillit. Som aktiv och långsiktig aktieägare anser vi att det är vårt ansvar att helhjärtat engagera oss i företagen vi investerar i – och inte bara selektivt när tiderna är goda och sedan vända dem ryggen så fort det blir kärvare.

Hållbarhet i fonderna

Ett aktivt engagemang i linje med vår hållbarhetspolicy är ett självklart åtagande för SKAGENs portföljförvaltare. I den här rapporten förklarar de hur de arbetar med hållbarhetsfrågor i sina respektive fonder och ger exempel från utvalda företag.

Hållbart företagande

2020 var året då vi höjde ribban och förverkligade beslutet att förbättra vårt påverkansarbete för hållbart företagande. Undertecknandet av FN:s Global Compact var en viktig milstolpe. I och med det har vi åtagit oss att strategiskt arbeta med specifika problemområden, och kommunicera och rapportera om de framsteg vi gör. Hållbart företagande – med andra ord allt det hållbarhetsarbete vi gör internt – har nu en given plats i våra hållbarhetsrapporter, både i de kvartalsvisa och i den årliga. Vi fortsätter att främst inrikta oss på tre av målen för en hållbar utveckling: mål 5: Jämställdhet, mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, och mål 13: Bekämpa klimatförändringen.

Mer om detta kan du läsa i vår Hållbarhetsrapport för 2020.

Vi hoppas att du gillar den!

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up