Till innehåll på sidan
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

2 min lästid

SKAGEN exkluderar samtliga ryska bolag

Åtgärden ligger i linje med Storebrand-koncernens beslut att utesluta ryska bolag och ryska statsobligationer.

Beslutet fattas med bakgrund i Rysslands kränkningar av grundläggande mänskliga rättigheter, införandet av sanktioner från det internationella samfundet och den norska regeringens beslut att Oljefonden (NBIM) har fryst sina investeringar i Ryssland och påbörjat arbetet med att lämna.

Följande investeringar kommer att exkluderas av SKAGEN Fonder med omedelbar verkan:

1. Ryska statsobligationer

2. Ryska statskontrollerade företag

3. Företag som direkt eller indirekt bidrar till invasionen av Ukraina

4. Företag som omfattas av EU- och FN-sanktioner som en följd av invasionen av Ukraina

5. Alla ryska bolag som är exkluderade av norska Oljefonden

SKAGENs ryska exponering är begränsad till aktieinvesteringar i två fonder, SKAGEN Kon-Tiki och SKAGEN Vekst. I slutet av februari var SKAGEN Kon-Tikis exponering 1,2% av NAV fördelat på fem innehav, och SKAGEN Veksts exponering var 0,9% av NAV fördelat på tre innehav.

SKAGEN har ingen exponering mot ryska statsobligationer i sina fonder.

SKAGEN kommer att sälja alla ryska aktier så snart som möjligt. Nuvarande restriktioner för handel i ryska värdepapper, samt andra marknadsstörningar, försvårar för tillfället avyttringen av innehaven. Investeringarna kommer därför att frysas tills vidare, till det bästa för andelsägarna.

- Den ryska invasionen är en stor mänsklig tragedi för Ukrainas modiga folk, och de har vår fulla sympati i den förfärliga situation de befinner sig i. Beslutet vi nu har tagit har inte varit enkelt, men vi anser att det är viktigt att ta en stark ställning mot Ryssland, samtidigt som vi fortsätter att agera på bästa möjliga sätt för våra kunder och deras långsiktiga intressen, säger Tim Warrington, VD för SKAGEN Fonder.

Jan Erik Saugestad, styrelseordförande i SKAGEN Fonder och VD för Storebrand Asset Management:

- Vi är djupt oroade över situationen i Ukraina, inte minst det stora mänskliga lidandet. Ryssland gör sig nu skyldig till brott mot internationell rätt och nationalstaters rätt till självstyre. Det är vår plikt som en hållbar kapitalförvaltare att agera mot detta.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning beror bland annat på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie-, valuta-, och räntemarknaderna. Även konjunkturen, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. På grund av fondernas sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder, kan fonder med riskklass 6-7 både minska och öka kraftigt i värde. Fonderna är denominerade i NOK. Avkastningen kan öka eller minska på grund av valutakursförändringar. Innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up