Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

5 min lästid

Bra månad för aktiefonderna, trots inflationsoro

Ökat prispress skapade oro hos investerare och finansexperter under månaden som gick, men det hindrade inte de globala aktiemarknaderna från att ändå ha en bra månad. Makrodatan fortsätter att överraska positivt när vaccinet nu rullas ut och fler länder öppnar upp igen. Rotationen mot värdeaktier fortsatte också i maj, vilket gav ytterligare medvind åt fonderna. Fastighetsmarknaderna drar nytta av den starka tillväxten och de låga räntorna. Fastighetssektorn hör också till de sektorer som faktiskt kan dra nytta av inflationen genom att ägarna kan öka hyresintäkterna i linje med inflationen. Som långsiktiga investerare brukar värdeförvaltarna i SKAGEN säga att kortsiktiga svängningar på aktiemarknaden bara är kortsiktigt brus som är kostnaden man får betala för att uppnå bra långsiktig avkastning.

SKAGEN Focus

Den koncentrerade globalfonden SKAGEN Focus fortsätter att leverera god avkastning, både absolut och relativt mot sitt jämförelseindex. Återigen var det speciellt gruvexponeringen som drev fonden uppåt. Guldgruvbolaget Roxgold var bland de bästa bidragsgivarna under maj månad, delvis på grund av förvärvsprocessen där Fortuna Silver köper Roxgold. Biluthyrningsföretaget SIXT bidrog också bra efter rapporter om att försäljningen normaliserts tidigare än väntat.

Under månaden som gick reducerade SKAGEN Focus innehavet i Ivanhoe Mines, efter en stark utveckling. Den första produktionsdagen har nu skett och prismålet kommer snart att uppnås. Den spanska pappersmassaproducenten Ence, som har varit en solid investering, slutade månaden något ner efter att massapriserna har stabiliserats.

Förvaltarna sålde ut sig från återvinningsföretaget Befesa efter att aktien uppnått kursmålet och köpte istället in sig i Graftech.

SKAGEN Focus avslutade månaden med en avkastning på plus 1,33 procent mot index på mins 0,41 procent. Vid en femårshorisont ligger fonden fortfarande något efter jämförelseindex med 12,99 procent, mot en genomsnittlig årlig avkastning för index på 15,24 procent.

Läs mer om SKAGEN Focus.

SKAGEN Global

Förvaltarna för SKAGEN Global tar rädslan för ökad inflationen med stort lugn. Fonden är väl rustad för att möta flertalet större makroekonomiska scenarier. Även om SKAGEN Global inte slog jämförelseindex under maj månad ligger fonden fortfarande framför index hittills i år. På fem år ligger fonden något bakom index.

Månadens bästa bidragsgivare till fonden var den franska lyxkoncernen Hermès, som presenterade ytterligare en bra kvartalsrapport och lovande strategiska initiativ. I motsatta änden var det amerikanska försäkrings- och analysföretaget Verisk Analytics, som inte levde upp till förväntningarna. Försäkringsdelen av bolaget går bra, men koncernens övriga divisioner kämpar desto mer.

SKAGEN Global avslutade månaden med en avkastning på minus 0,25 procent mot plus 0,16 procent för index. Vid en femårshorisont ligger fonden något bakom jämförelseindex med 14,97 procent i årlig genomsnittlig avkastning, mot 15,24 procent årlig genomsnittlig avkastning för index.

Läs mer om SKAGEN Global.

SKAGEN Kon-Tiki

SKAGEN Kon-Tiki avslutade maj i linje med jämförelseindex, med stark utveckling av det indiska jordbruksföretaget UPL. Företaget presenterade starka siffror och är väl positionerat för att dra nytta av förbättrad ekonomi inom jordbruket med stigande råvarupriser. I motsatt ände drog uppdelningen av det koreanska holdingbolaget LG Corp ner avkastningen något. Inget av de två nya bolagen, varken LG Corp eller LX Holdings, kunde stå emot när handeln i aktierna återupptogs.

SKAGEN Kon-Tiki märkte också av att massapriserna stabiliserades. Det hade en negativ inverkan på den brasilianska massaproducenten Suzano, som föll på rädslan för att aktien hade nått en cyklisk pristopp.

Under maj månad sålde fonden sig ut helt från Bank of China och flyttade också fokus från én exponering mot energisektorn till en annan: fonden sålde ut sig från shippingbolaget Euronav, för att istället köpa in sig i det kinesiska oljebolaget CNOOC.

SKAGEN Kon-Tiki levererade en avkastning på 1,05 procent i maj månad, jämfört med index på 1,46 procent. Under de senaste fem åren har SKAGEN Kon-Tiki legat något bakom index med 11,57 procent i årlig genomsnittlig avkastning, mot jämförelseindex på 14,12 procent under samma period.

Läs mer om tillväxtmarknadsfonden SKAGEN Kon-Tiki.

SKAGEN m2

Fastighetsfonden SKAGEN m2 hade en mycket bra månad. Det var det svenska infrastrukturföretaget Adapteo som bidrog starkt efter att det kom ett bud på bolaget, med en budpremie på hela 50 procent.

Det gamla SKAGEN-bekanta bolaget Deutsche Wohnen gick också bra efter att de meddelade en fusion med ett annat tyskt fastighetsbolag, Vonovia.

Amerikanska Americold, som driver transport- och lageranläggningar, blev fondens sämsta bidragsgivare under maj månad.

SKAGEN m2 köpte in sig i ett antal nya företag under månaden, inklusive flera kontorsoperatörer som Paramount Group, Great Portland Estates och Tokyo Fudosan. Fonden letar fortfarande efter motståndskraftiga bolag i olika segment som drivs fram av globala megatrender.

I maj levererade SKAGEN m2 en positiv avkastning på 5,01 procent, medan index slutade upp 0,7 procent. De senaste fem åren har fonden gett 11,64 procent i årlig genomsnittlig avkastning, medan index under samma period har gett 5,99 procent i avkastning.

Läs mer om vår globala fastighetsfond SKAGEN m2.

SKAGEN Vekst

SKAGEN Vekst lämnade maj månad med en solid avkastning en bra bit över jämförelseindex. Ett av fondens många bra bidrag kom från rederiet Flex LNG, som äntligen börjat få långvariga kontrakt på plats.

Det var mindre positivt för den kinesiska e-handelsjätten Alibaba. Företaget hade en tuff månad under maj, och behöver öka investeringstakten ytterligare för att förstärka sin konkurrenskraft.

Efter en lång period av omstruktureringar i flygbolaget Norwegian deltog SKAGEN Vekst i emissionen i maj, med goda utsikter för lägre kostnader och en betydligt bättre balansräkning. Även inom finans-, råvaru- och industrisektorn ser förvaltarna fortfarande bra uppsida då denna typ av verksamhet kan gynnas av en högre inflation.

SKAGEN Vekst levererade en avkastning på 3,29 procent i maj, 2,4 procentenheter bättre än index. Under de senaste fem åren har fonden gett 13,44 procent i årlig genomsnittlig avkastning, medan index har gett 15,40 procent i avkastning.

Läs mer om SKAGEN Vekst.

Börsen

Alexandra Morris: Var på vakt för vad som döljer sig under den stigande aktiemarknaden

Globala aktier fortsatte uppgången under andra kvartalet, men färre aktier står för avkastningen. ... Läs artikeln nu arrow_right_alt

Mer om Börsen

Trött på val? Fokusera på långsiktiga fundamentala förhållanden

Trots att nyhetsrubrikerna domineras av val globalt, är påverkan på de sammanlagda investeringsavkas ...

USA-Kina-dilemmat

Hur har omvändningen av kapitalflöden sedan pandemin påverkat aktiemarknaderna och vilka ...

Andra kvartalet: Utmanande investeringsklimat med ljusglimtar

Efter en stark maj månad på den globala aktiemarknaden blev juni mer utmanande. Osäkerhet präglar ...

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som bland annat beror på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar och valutakursförändringar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie- och räntemarknaderna. Även konjunktur-, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. Fonderna är denominerade i NOK och innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. SKAGEN AS förvaltar fonderna enligt ett avtal med Storebrand Asset Management. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up