Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

3 min lästid

Juli bjöd på ovanligt stora svängningar

Det var stora svängningar under månaden. Den amerikanska centralbanken ökade sitt låneprogram och EU enades om ett historiskt avtal om pandemistöd. Trots utmaningarna i den globala ekonomin fortsatte aktiemarknaderna dock att stiga.

Ser vi till SKAGENs fonder, så slutade SKAGEN m2 och SKAGEN Vekst månaden i linje med sina respektive jämförelseindex, medan SKAGEN Kon-Tiki och SKAGEN Global hamnade lite efter. Endast SKAGEN Focus slog index i juli.

SKAGEN Focus

Den koncentrerade globalfonden SKAGEN Focus genererade god avkastning i juli, både absolut och relativt. Det är fondens två största innehav som fortsätter att bidra positivt: gruvbolaget Roxgold och Ivanhoe Mines som gått starkt länge. Generellt presterade en rad av bolagen inom industriproduktion väl, så som vi sett tidigare när marknaderna återhämtar sig från stora fall.

Bäst under månaden gick det för skogsbruksbolaget West Fraser Timber, som stärkts av att många hushåll satt igång renoveringsprojekt under nedstängningen i USA. Detta har lett till ökad efterfrågan på trävaror och därmed högre priser.

Den japanska hisstillverkaren Fujitec är ett nytt bolag i portföljen. Förvaltarna ser stor potential i bolaget. SKAGEN Focus har 35 bolag i sin portfölj och har ökat exponeringen mot små- och mellanstora företag där förvaltarna ser störst uppsida framöver.

SKAGEN Global

SKAGEN Global slutade juli lite bakom sitt index. Danska logistikföretaget DSV Panalpina blev månadens bästa bidragsgivare, efter att förvärvet av Panalpina gått som planerat.

Till de sämre bidragsgivarna hörde RELX, det engelsk-nederländska programvaru- och analysbolaget. Fyra av bolagets divisioner klarade sig bra, men under pandemin har de flesta mässor o dyl ställts in, och utställningsdivisionen drog ner resultatet.

Inga nya bolag togs in i SKAGEN Global i juli, men den franska dryckesproducenten Pernod Ricard såldes ut för att kunna öka innehavet i andra bolag med större potential på sikt.

SKAGEN m2

Den globala fastighetsfonden SKAGEN m2 slutade juli i linje med sitt jämförelseindex. Fondens innehav i logistik, datacenter och bostadsbyggande höll uppe avkastningen. Dessa segment har visat sig mer motståndskraftiga under pandemin, jämfört med exempelvis hotell och butiksfastigheter.

Den finska bostadsoperatören Kojamo blev månadens bästa bidragsgivare, efter det amerikanska datacentret Equinix. Japanska Mitsui Fudosan föll efter en ny våg av Covid-19 i Tokyo.

Fastighetssektorn ligger fortsatt efter trots massiva stödåtgärder och låga räntor. Men det kommer också signaler om en mer polariserad bransch. Därför investerar SKAGEN m2 i motståndskraftiga bolag, noggrant utvalda för att dra nytta av globala megatrender. Fastighetssektorn är inte immun mot makroekonomiska utmaningar, men förvaltarna ser ljust på de långsiktiga möjligheterna.

SKAGEN Kon-Tiki

Tillväxtmarknadsfonden SKAGEN Kon-Tiki gick bra absolut sett men låg efter sitt index i juli. Utvecklingen berodde i stor grad på fondens mindre exponering mot de stora internetbolagen som finns i jämförelseindex. I dessa bolag har resultaten varit bättre än väntat. Cykliska aktier som gruvbolaget Ivanhoe Mines och Turquoise Hill Resources var månadens bästa bidragsgivare. Dessa har gynnats av stigande kopparpriser efter minskad tillgång samt förväntningar om större efterfrågan.

Ett av Kon-tikis nyare innehav, indiska Tech Mahindra bidrog också kraftigt till avkastningen. IT-bolaget har kunna upprätthålla goda marginaler och har vunnit en rad kontrakt. Bank of China är återigen en av de sämre bidragsgivarna i fonden på grund av makroekonomiska bekymmer.

Förvaltarna sålde ut shippingbolaget Euronav under månaden. De köpte in sig i Kinas ledande livförsäkringsbolag China Life, som förväntas gynnas av en fortsatt institutionalisering av den kinesiska aktiemarknaden på sikt.

Läs mer om fondernas utveckling: Här hittar du alla månadsrapporter för juli

 

Börsen

Alexandra Morris: Var på vakt för vad som döljer sig under den stigande aktiemarknaden

Globala aktier fortsatte uppgången under andra kvartalet, men färre aktier står för avkastningen. ... Läs artikeln nu arrow_right_alt

Mer om Börsen

Trött på val? Fokusera på långsiktiga fundamentala förhållanden

Trots att nyhetsrubrikerna domineras av val globalt, är påverkan på de sammanlagda investeringsavkas ...

USA-Kina-dilemmat

Hur har omvändningen av kapitalflöden sedan pandemin påverkat aktiemarknaderna och vilka ...

Andra kvartalet: Utmanande investeringsklimat med ljusglimtar

Efter en stark maj månad på den globala aktiemarknaden blev juni mer utmanande. Osäkerhet präglar ...

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som bland annat beror på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar och valutakursförändringar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie- och räntemarknaderna. Även konjunktur-, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. Fonderna är denominerade i NOK och innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. SKAGEN AS förvaltar fonderna enligt ett avtal med Storebrand Asset Management. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up