Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

5 min lästid

Alexandra Morris: De som är bäst på att anpassa sig vinner

Efter ett berg-och-dalbana-år föll börserna i december, men lyckades ändå uppnå en positiv avkastning för fjärde kvartalet. Tyvärr räckte det inte för att förhindra den svagaste årliga avkastningen sedan finanskrisen 2008. Stigande inflation, geopolitisk kris i kombination med fallande ekonomisk tillväxt pressade ned globala aktier med 18%.[1]

Efter tre år i rad med tvåsiffrig avkastning hade värderingarna blivit alltmer utdragna och alla förhoppningar om att postpandemi marknaden skulle fortsätta till 2022 krossades snart av den ekonomiska verkligheten. Slutet på nollräntorna drabbade oundvikligen tillväxtaktier hårdast, särskilt de vars prislappar inte gav någon säkerhetsmarginal, som sedan föll i fritt fall.

Kopplingen mellan värdering och realism placerade telecom (-35%) och tekniksektorerna (-31%) bland de största fallen, medan de försämrade ekonomiska utsikterna såg liknande neddragningar för diskretionär konsumtion (-32%) och fastighets- (-24%) aktier. Energi (+35%) var den enda sektorn som levererade positiv avkastning för året, vilket stärkte regionala marknader som Norge och delar av Latinamerika, vilket bidrog till att värdet överträffade tillväxten med nästan 20 procentenheter för året.[2]

Det gläder mig att kunna rapportera att våra aktiefonder i stort sett hade ett starkt sista kvartal där alla utom ett gav positiva absoluta- och relativa avkastningar. SKAGEN Kon-Tiki och SKAGEN Focus presterade särskilt bra, tack vare Kinas återöppning respektive japanska bankaktier och därmed passerade sina riktmärken för året. Avvikelsen var SKAGEN m2 då de makroekonomiska utmaningarna som fastighetsmarknaderna stod inför fortsatte in i det sista kvartalet. Du kan läsa mer i de senaste rapporterna på våra fondsidor.

Fokus på det fundamentala

Trots att det är en kort och godtycklig period visar den positiva kalenderårsavkastningen som levererades av majoriteten av våra aktiefonder, i förhållande till deras jämförelseindex efter kostnader fördelen med aktiv förvaltning – att välja enskilda aktier snarare än att passivt följa hela marknaden. Detta illustrerades tydligast av USA där svagt presterade mega-cap tillväxtbolag drog ned hela marknaden. Detta resulterade i att majoriteten (58%) av aktierna överträffade marknaden (se diagrammet), vilket hjälpte (62%) aktiva förvaltare att slå indexet.[3]

imagefqt9.png

I den nya eran där högre räntor innebär att kapital har en kostnad, måste investerarna fokusera på grundläggande faktorer för att välja bland vinnarna nu när marknaderna inte längre stöds av kvantitativa lättnader. Det finns också tecken på att med en avmattning av inflationen har investerares uppmärksamhet från att försöka gissa vad centralbankerna ska göra till att i stället fokusera på resultat och aktieurval igen. Detta bevisas av den dämpade börsreaktionen på de senaste ekonomiska uppgifterna.

En annan anledning till att gå aktiv är den ökade sannolikheten för att vi snart går in i en recession (om vi inte redan är där). Hur hård eller mjuk landningen kommer vara är föremål för mycket debatt, men det råder ingen tvekan om att bolagens vinstmarginaler kommer att vara under ökad press och det kommer därför att bli viktigare att korrekt förstå affärsgrunderna, kvalitén på ledningsgrupper och drivkrafterna för framgång (eller misslyckande).

För att citera Mohamed El-Erian, marknadsstrateg och ekonomisk chefsrådgivare för Allianz, som nyligen talade på Nyårskonferensen:

- Passiv förvaltning är inte längre lösningen för bra investeringar, eftersom världen är väldigt differentierad. Aktiv förvaltning har mycket bättre möjlighet att ge meravkastning än vad den hade i en värld där frågan bara var likviditet. I den värld vi nu ser kommer vi att ha stora skillnader mellan olika bolag och sektorer, förklarade El-Erian på Nyårskonferensen.

Aktiva investerare kan också rikta in sig på vinnare och undvika förlorare i olika områden, speciellt om de som SKAGEN har friheten att gå vart möjligheterna är bäst. Ett bra exempel är tillväxtmarknader som har fått ett lyft av att Kina lättat på sina Covid-regler och en försvagning av dollarn men där bolagsvärderingar ligger långt under långtidsgenomsnittet. Liknande rabatter är tillgängliga i Europa, till skillnad från USA där priserna förblir över genomsnittet. Denna stora spridning i värderingar skapar en stödjande miljö för aktieurval att överträffa.

Skjermbilde 2023-02-01 kl. 13.38.53.png

Erfarna piloter

Framöver kommer investerarnas uppmärksamhet troligen att vändas från inflation till recession under 2023. Vi kan förvänta oss både optimism och pessimism när den ekonomiska bilden blir tydligare. Denna volatilitet gör att långsiktiga investerare som SKAGEN kan göra bra affärer, särskilt eftersom marknaden tenderar att överreagera. Vi har en omfattande samling av noggrant analyserade bolag som är mogna för investeringar så fort priset är rätt.

När vi väl har tagit oss ner genom det ekonomiska och geopolitiska molnskiktet kommer landningen förmodligen att bli turbulent. Att då spänna fast sig med SKAGENs erfarenhet av goda aktieurval kommer hjälpa till att navigera i denna turbulensen. För kom ihåg; landningsbanan för värdeinvesteringar baserade på sunt förnuft är en lång sådan.

Referenser:

[1] MSCI All Country World Index in USD
[2] Källa: MSCI. All figures in USD
[3] Källa: Strategas Securities

Börsen

Februari: Marknaderna fortsatte att överraska

De globala aktiemarknaderna ångar på med oförminskad styrka. Starka resultatrapporter och fortsatt ... Läs artikeln nu arrow_right_alt

Mer om Börsen

Januari: Globala marknader fortsatte uppgången

Marknadsoptimismen är fortfarande hög och har drivit de globala aktierna uppåt i januari. För ...

Alexandra Morris: Detta blir viktigt i 2024

Vad bör man som investerare tänka på -och vad kommer att prägla marknaderna under 2024? Det är ...

Q4: Återhämtningens kvartal

Inflationsbekämpningens år är nu bakom oss, med centralbanker som höjt sina styrräntor i sällan ...

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som bland annat beror på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar och valutakursförändringar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie- och räntemarknaderna. Även konjunktur-, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. Fonderna är denominerade i NOK och innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. SKAGEN AS förvaltar fonderna enligt ett avtal med Storebrand Asset Management. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up