Till innehåll på sidan
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakta oss chevron_right
3 min lästid

Samsung: Målinriktat hållbarhetsarbete ger resultat

Samsung Electronics placerades på observationslistan* i januari 2019. SKAGEN, en boutique i Storebrandgruppen, hade då sedan lång tid tillbaka fört en dialog med Samsung om olika hållbarhetsrelaterade frågor. På gruppnivå inleddes dialogen med Samsung i oktober 2018 angående kontroverser som ledde till att bolaget placerades på observationslistan.

Som en aktiv ägare har vi vid flera tillfällen engagerat oss i bolaget för att få till stånd en bättre bolagsstyrning. Vi har också betonat att vi förväntar oss att internationella lagar ska efterlevas och tryckt på för att de ska förhindra nya regelbrott.

Den inledande fasen av vårt engagemang formades till stor del av externa faktorer. Förutom SKAGEN och Storebrand Kapitalförvaltning, var även andra internationella investerare inblandade, liksom Sydkoreas regering och rättsväsende samt icke-statliga organisationer. Tillsammans uppmanade vi Samsung att ändra sin bolagsstyrningspraxis. Sedan dess har vi dock kunnat se en märkbar skillnad i Samsungs hållning i hållbarhetsfrågor. Detta har lett till en trovärdig förbättring av rutiner, riktlinjer och system för bolagsstyrning.

Vi har haft en noggrann kontroll och engagerat oss i, haft dialog med och samarbetat med Samsung med jämna mellanrum. Bolaget har under de senaste 18 månaderna gjort framsteg på nästan alla fördefinierade förbättringspunkter för att lösa kontroverser. Av den anledningen har Samsung tagits bort från observationslistan, och är nu fullt ut inkluderar i Storebrandkoncernens investeringsunivers.

- Genom att kombinera Storebrands 25 år långa erfarenhet av hållbara investeringar med SKAGENs styrka som aktiv ägare, har vi fått en starkare röst i dialogen med våra portföljbolag. Det är glädjande att det har gett ett så gott resultat, säger Jan Erik Saugestad, vd för Storebrand Kapitalförvaltning.

- Samsung har börjat se värdet i att arbeta hållbart för att öka möjligheten att attrahera internationella investerare och leva upp till deras förväntningar. Vi är därför positiva inför den framtida utvecklingen på området.

SKAGENs investeringsdirektör Alexandra Morris kommenterar:

- Detta är ett gott exempel på aktivt ägarskap i praktiken. Våra samtal med Samsung har varit raka och ibland utmanande, men vi har kunnat bygga på många års samarbete med och underliggande förtroende för bolaget för att vända en negativt situation.

 

 

* Storebrandgruppens observationslista består av bolag som inte är exkluderade från vårt investeringsunivers, men där det finns orsak att tro att de kan bryta mot våra hållbarhetskriterier. Därför sätts köprestriktioner bolagen. Vi arbetar målinriktat med dessa bolag för att uppmuntra dem att förändras i positiv riktning inom en given tidsram. Om ingen förändring sker exkluderas bolagen.

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up