Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

3 min lästid

Samsung: Målinriktat hållbarhetsarbete ger resultat

Samsung Electronics placerades på observationslistan* i januari 2019. SKAGEN, en boutique i Storebrandgruppen, hade då sedan lång tid tillbaka fört en dialog med Samsung om olika hållbarhetsrelaterade frågor. På gruppnivå inleddes dialogen med Samsung i oktober 2018 angående kontroverser som ledde till att bolaget placerades på observationslistan.

Som en aktiv ägare har vi vid flera tillfällen engagerat oss i bolaget för att få till stånd en bättre bolagsstyrning. Vi har också betonat att vi förväntar oss att internationella lagar ska efterlevas och tryckt på för att de ska förhindra nya regelbrott.

Den inledande fasen av vårt engagemang formades till stor del av externa faktorer. Förutom SKAGEN och Storebrand Kapitalförvaltning, var även andra internationella investerare inblandade, liksom Sydkoreas regering och rättsväsende samt icke-statliga organisationer. Tillsammans uppmanade vi Samsung att ändra sin bolagsstyrningspraxis. Sedan dess har vi dock kunnat se en märkbar skillnad i Samsungs hållning i hållbarhetsfrågor. Detta har lett till en trovärdig förbättring av rutiner, riktlinjer och system för bolagsstyrning.

Vi har haft en noggrann kontroll och engagerat oss i, haft dialog med och samarbetat med Samsung med jämna mellanrum. Bolaget har under de senaste 18 månaderna gjort framsteg på nästan alla fördefinierade förbättringspunkter för att lösa kontroverser. Av den anledningen har Samsung tagits bort från observationslistan, och är nu fullt ut inkluderar i Storebrandkoncernens investeringsunivers.

- Genom att kombinera Storebrands 25 år långa erfarenhet av hållbara investeringar med SKAGENs styrka som aktiv ägare, har vi fått en starkare röst i dialogen med våra portföljbolag. Det är glädjande att det har gett ett så gott resultat, säger Jan Erik Saugestad, vd för Storebrand Kapitalförvaltning.

- Samsung har börjat se värdet i att arbeta hållbart för att öka möjligheten att attrahera internationella investerare och leva upp till deras förväntningar. Vi är därför positiva inför den framtida utvecklingen på området.

SKAGENs investeringsdirektör Alexandra Morris kommenterar:

- Detta är ett gott exempel på aktivt ägarskap i praktiken. Våra samtal med Samsung har varit raka och ibland utmanande, men vi har kunnat bygga på många års samarbete med och underliggande förtroende för bolaget för att vända en negativt situation.

 

 

* Storebrandgruppens observationslista består av bolag som inte är exkluderade från vårt investeringsunivers, men där det finns orsak att tro att de kan bryta mot våra hållbarhetskriterier. Därför sätts köprestriktioner bolagen. Vi arbetar målinriktat med dessa bolag för att uppmuntra dem att förändras i positiv riktning inom en given tidsram. Om ingen förändring sker exkluderas bolagen.

 

Hållbarhet

SKAGEN Focus: Tittar under radarn för att hitta framtida ledare inom ESG

Varför försummade småbolag som driver verkliga förändringar kan bli de stora vinnarna i den gröna ... Läs artikeln nu arrow_right_alt

Mer om Hållbarhet

Hållbarhetsrapport 2023: Investeringar för ekonomisk vinst och hållbarhet

Även om vi inte påstår att vi kan bromsa klimatförändringarna kan vi med säkerhet säga att när vi ...

SFDR: Vad är det och hur kommer det att påverka mig som kund?

Du kanske redan har hört talas om det, EU:s nya hållbarhetsförordning som håller på att införas på ...

Det är så vi engagerar oss i hållbarhet i bolagen

En viktig del i arbetet som aktiv förvaltare är att granska bolagen grundligt och driva dem i en ...

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som bland annat beror på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar och valutakursförändringar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie- och räntemarknaderna. Även konjunktur-, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. Fonderna är denominerade i NOK och innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. SKAGEN AS förvaltar fonderna enligt ett avtal med Storebrand Asset Management. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up