Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

11 min lästid

Fjärde kvartalet: Turbulens och styrka i marknaden

Den globala aktiemarknaden gick framåt under fjärde kvartalet efter en stark resultatsäsong i bagaget. Marknaden mötte marknadsturbulensen givet det pandemiska läget med styrka. Den kraftiga spridningen av den muterade virusvarianten Omikron satte under några intensiva dagar i december skräck i marknaderna med stora vinsthemtagningar som följd. Återhämtningen skedde dock relativt snabbt, drivet av de inledande och positiva forskningsresultaten av mutationens faktiska dödlighet som nådde investerarna på världens aktiemarknader.

För förvaltarna av SKAGENs fonder var det ännu ett händelserikt kvartal, med flera nya och spännande positioner, vinsthemtagningar i bolag som passerat våra mål och försäljning av bolag som inte levt upp till förväntningarna. Utvecklingen i Kina fortsatte att sätta käppar i hjulen för flera framväxande ekonomier i regionen. Det blev följaktligen ännu ett tufft kvartal för SKAGEN Kon-Tiki, men som ändå i absoluta tal landade kvartalet på plus.

Penningpolitiska åtstramningen i USA påskyndat

Under årets sista kvartal meddelades att åtstramningen av Feds obligationsköp, eller «tapering» som det även kallas, kommer tidigareläggas till mars månad i stället för juni. I praktiken innebär beskedet att Fed kommer minska sina stödköp av obligationer med upp till 15 miljarder dollar – i månaden, men med möjlighet att justera åtstramningstakten om nödvändigt. Till mångas förvåning togs beskedet emot väl av marknaden, troligen mycket på grund av Feds noggranna kommunikation som förberett stora delar av marknaden på beslutet. Det blev med andra ord inte den stora överraskningen det annars kunde ha blivit. Under kvartalet kom även beskedet från president Joe Biden att den av Donald Trump utsedda Fed-ordföranden, Jerome Powell, får sitta kvar på sin post i fyra år till, något som bedömare anser ytterligare styrker åtstramningslinjen inom Fed.

Läs samtliga kvartalsrapporter för våra aktiefonder här.

SKAGEN Global

Högpresteraren SKAGEN Global fortsatte att gå från klarhet till klarhet under årets sista kvartal. Globalfonden är SKAGENs starkast presterande aktiefond i sitt mandat under 2021, och överträffade sitt jämförelseindex såväl under december månad som fjärde kvartalet som helhet. På ett år har förvaltarna levererat 43,42 procent i avkastning, mot 30,68 procent för fondens jämförelseindex MSCI World AC, och på fem år har fonden gett 16,25 procent i årlig genomsnittlig avkastning, mot 14,31 procent för index. Även på tre år har förvaltarna levererat en solid meravkastning om 3,42 procentenheter mot fondens index. Under det senaste kvartalet levererade fonden solida 14,26 procent i avkastning, mot 10,40 procent för fondens jämförelseindex.

Den starkaste bidragsgivaren under kvartalet, mätt i absoluta tal, var IT-konsultjätten Accenture som levererade en fantastisk kvartalsrapport, med höjd helårsguidningen efter en avsevärt högre efterfrågan på bolagets tjänster.

Fondens största negativa bidragsgivare i absoluta tal var den elektroniska obligationshandelsplattformen MarketAxess, som rapporterade svaga volymer och ökat konkurrenstryck. Förvaltarna har inte kunnat hitta en bra nog förklaring på bolagets tapp i marknadsandelar och valde därför att sälja av positionen under fjärde kvartalet.

Av nya positioner i SKAGEN Global finner vi försäkringsmäklaren Brown & Brown med huvudkontor i Daytona Beach, Florida. Bolaget är väl positionerat för att dra nytta av flera attraktiva drivkrafter inom försäkringsbranschen. Baserat på förvaltarnas djupa bolagsanalys ser aktien väsentligt undervärderat ut på ett par års sikt.

Nyligen kom nyheten om att fondanalysföretaget Morningstar nu rankar SKAGEN Globals resultat för 2021 som helhet i den översta 1 procenten av jämförbara fonder i kategorin «Global large-cap blend equity». Fonden har under 2021 genererat den största överavkastningen mot sitt index på 12 år, och ligger nu över index på både 1, 3, 5 och 7 års sikt.

Läs kvartalsrapporten för fonden här.

SKAGEN Kon-Tiki

För tillväxtmarknadsfonden Kon-Tiki blev fjärde kvartalet ytterligare tre tuffa månader. Även om några av de största negativa bidragsgivarna för 2021 som helhet omvandlades till de största positiva bidragsgivarna under kvartalet, presterade fonden sämre än sitt jämförelseindex. Under kvartalet fick fonden en avkastning på 0,04 procent, jämfört med index på 2,13 procent. Det senaste året har fonden gett 4,4 procent i avkastning, mot index på 7,44 procent, och på fem års sikt har Kon-Tiki gett 6,32 procent i genomsnittlig årlig avkastning, mot 9,80 procent för fondens jämförelseindex MSCI Emerging Markets.

Förvaltarna ökade innehavet i den kinesiska försäkringskoncernen Ping An, vars aktie äntligen upplevde en viss lättnad efter en fallande aktiekurs under stora delar av året. Även den brasilianska pappersmassaproducenten Suzano såg tecken på förbättringar på pappersmassamarknaden, med starkare efterfrågan på bolagets produkter som följd.

Gruvbolaget Ivanhoe Mines fortsatte att vara en stark bidragsgivare i fonden även under årets sista kvartal. De senaste månaderna har varit händelserika i bolaget, med en starkare än väntat upptrappning av vad våra förvaltare anser vara den bästa koppargruvan i världen. Bolagets överlägsna tillväxtprofil för kopparproduktion, i kombination med en av de lägsta enhetskostnaderna i industrin, ger Ivanhoe en klar konkurrensfördel i en värld som behöver mer koppar för den gröna omställningen.

På den negativa sidan under kvartalet finns partihandelsbolaget Assai, som utvecklats svagt efter ett större förvärv av butiker från brasilianska retailgiganten GPA. Även om affären fått ett svalt mottagande i marknaden ser förvaltarna det som en övertygande affär på medellång sikt. Ryska Sberbank, som har varit en stark bidragsgivare till fonden under 2021, upplevde också ett bakslag i fjärde kvartalet, främst drivet av ökade geopolitiska spänningar och oro i marknaden för nya sanktioner som kan skada den ryska ekonomin.

SKAGEN Kon-Tiki sålde under fjärde kvartalet innehavet i turkiska konglomeratet Sabanci, samtidigt som man gradvis viktade upp i utvalda bolag, särskilt i Kina. Innehavet i Samsung Electronics ökade också, i huvudsak finansierat genom en nedtrimning av innehaven i några av Kon-Tikis bäst presterenade bolag som Sberbank, Ivanhoe Mines, samt vietnamesiska innehav i fonden som utvecklats väl.

Läs kvartalsrapporten för fonden här.

SKAGEN Vekst

SKAGENs äldsta fond, den Norden-global fokuserade SKAGEN Vekst, lämnar 2021 bakom sig med en solid avkastning i absoluta tal på 34,30 procent, något som innebär en meravkastning mot sitt jämförelseindex på 3,69 procentenheter. I fjolårets fjärde kvartal gav fonden en avkastning på 7,04 procent, mot index på 9,72 procent, och de senaste fem åren har fonden gett 11,52 procent i genomsnittlig årlig avkastning, mot index på 14,75 procent. Sedan fonden startade 1993 har SKAGEN Vekst levererat en årlig genomsnittlig avkastning på hela 13,29 procent, något som innebär en årlig genomsnittlig meravkastning mot sitt jämförelseindex på 2,56 procentenheter.

Läs mer om SKAGEN Fonders spännande historia.

Under kvartalet köpte förvaltarna in sig i norska Orkla, med bakgrund i bland annat en överdriven oro i marknaden kring bolagets förmåga att hantera ökade råvarukostnader. Man deltog också i börsnoteringen av shipping- och bilfraktbolaget Höegh Autoliners. Bolaget har flera intressanta ”triggers”, inte minst de klimateffektiva Aurora-fraktbåtarna som kommer bidra med betydliga reduktioner av koldioxidutsläpp, något som innebär en möjlighet för både högre fraktrater samt en stärkt position inom frakt av elbilar.

I Sydkorea har fonden mottagit aktier i holdingbolaget SK Square efter en split av telekombolaget SK Telecom. Aktien handlas med liknande rabatt om 60 procent mot NAV som de flesta andra familjeägda holdingbolagen i Sydkorea, men med en mer aktiv strategi än sina «peers», kopplat med en stark kapitaldisciplin, så ser utsikterna för att minska denna rabatt lovande ut.

Vad gäller försäljningar under årets sista kvartal så sålde man i oktober innehavet i amerikanska medicinteknikgiganten Thermo Fisher Scientific efter att aktien nått sitt prismål, och under november månad sålde man de sista positionerna i norska Aker BP. Flygbolaget Norwegian nådde även det förvaltarnas prismål under kvartalet, och således såldes även det innehavet.

Läs kvartalsrapporten för fonden här.

SKAGEN m2

Globala fastigheter fick en bra avslutning på året, starkt pådrivet av ökad inflation och oro över eventuella räntehöjningar. Det rådande inflationstrycket är goda nyheter för globala fastigheter, som bör ses på som en bra «hedge» där hyrorna historiskt sett har ökat mer än inflationen.

Tack vare sin disciplinerade aktieselektering levererade fondens förvaltare en solid absolut avkastning på över 10 procent för fjärde kvartalet. Den amerikanska fastighetsmarknaden gick mycket starkt, och har under 2021 upplevt sitt bästa år någonsin, endast slaget av fastighetsmarknaden i Indien. I Europa, stora delar av Asien och i Japan var utvecklingen dock betydligt svagare än i USA, främst drivet av förnyad oro över vad pandemin kan ställa till med framöver, kopplat med svagare ekonomisk utveckling på flera håll.

SKAGEN m2s relativa avkastning var något svagare än sitt jämförelseindex MSCI All Country World Index Real Estate IMI, som utvecklades 1,82 procentenheter bättre än fonden under årets sista kvartal. På tre år har fonden gett 12,88 procent i genomsnittlig årlig avkastning, mot jämförelseindex på 10,04 procent. De senaste fem åren har fonden levererat en genomsnittlig årlig avkastning på 10,91 procent mot index på 6,91 procent, något som innebär en årlig genomsnittlig meravkastning på solida 4 procent.

Kvartalets bästa bidragsgivare i SKAGEN m2 var norska bolaget Self Storage Group som fick en stabil återhämtning i slutet av året. Utvecklingen var också ett resultat av budet på konkurrenten 24Storage, som kom in på höga multiplar. På andra sidan Atlanten var amerikanska lagerbolaget Prologis en stark bidragsgivare i fonden, i huvudsak drivet av kundernas ökade efterfrågan som ett resultat av bland annat pandemin. På den något sämre änden av skalan hittar vi två japanska bolag, nämligen Mitsui Fudosan och Tokyo Fudosan som har exponering mot mer pandemikänsliga segment.

Under kvartalet såldes innehavet i Icade efter en misslyckad IPO, samt även innehavet i kinesiska konglomeratet CR Land efter turbulensen kring Evergrande. I USA investerade fonden i ytterligare ett fastighetsbolag, nämligen kontorsoperatören Hudson Pacific Properties.

Läs kvartalsrapporten för fonden här.

SKAGEN Focus

På temat USA så innebar den starka utvecklingen i både den amerikanska dollarn och på de amerikanska börserna lite av en motvind för SKAGEN Focus. Förvaltarna har under kvartalet varit försiktiga med sin USA-exponering, detta då deras analyser visar aktiepriser man aldrig tidigare skådat. Ett sådant exempel är S&P500 där inte mindre än 83 bolag nu handlas till mer än 10 gånger sin försäljning (P/S), något som aldrig tidigare skett.

I andra världsdelar har förvaltarna bland annat observerat att skillnaden i värderingar mellan tillväxtmarknaderna och Japan heller aldrig varit större än nu. Detta värderingsgap öppnar upp för spännande möjligheter för konträra och prisdrivna investerare framöver.

För årets sista kvartal fick fonden en avkastning på 3,65 procent, mot sitt jämförelseindex på 10,40 procent. För året som helhet har fonden gett en avkastning på 29,12 procent, mot index på 30,68 procent. De senaste fem åren har fonden gett en genomsnittlig årlig avkastning på 10,31 procent, mot jämförelseindex på 14,31 procent.

Under kvartalet ökades exponeringen mot spännande delar av den japanska banksektorn, primärt genom investeringar i mindre regionala banker som Shiga bank och Keiyo Bank. Det existerande innehavet i Aichi Bank utvecklades starkt efter nyheten om en fusion med den mindre spelaren Chukyo Bank.

På temat Japan ökade förvaltarna även innehavet i konglomeratet Panasonic, trots ett något sämre kvartalsresultat än väntat. Panasonics batteridivision för elbilar, för övrigt en av de största leverantörerna av batterier till Tesla, rapporterade om betydlig tillväxt i efterfrågan och förstärkning av sin position på den globala marknaden. Denna del av Panasonic är fortfarande något av en oupptäckt diamant, inte minst ur ett hållbarhetsperspektiv.

En annat bolag som bidrog starkt till fonden var den österrikiska banken Raiffeisen Bank. Aktien har ökat med mer än 80% under året och förvaltarna valde därför att avyttra innehavet. Sämre bidragsgivare i kvartalet kom från Canada, genom Fortuna Silver som drabbades negativt av ett mexikanskt tillstånd, och Argonaut Gold som presenterade överraskande stora kostnadsöverskridningar. Med det sagt har förvaltarna fortsatt att öka både positionen och sitt engagemang i kanadensiska Cascades, ett innehav som nu utgör fondens största position.

Efter ett år av dialog med Cascades ledning, ökade förvaltarna sitt aktiva ägande ytterligare i slutet av året genom att tydligt kommunicera till bolaget styrelse de uppenbara fördelarna med att bättre synliggöra de underliggande värdena i bolaget. Initiativet verkar redan ha gett resultat, då bolaget nyligen kommunicerade att en strategisk uppdatering kommer ske inom kort. Ett tydligt exempel på de positiva effekterna av dedikerat, långsiktigt och aktivt ägande.

Läs kvartalsrapporten för fonden här.

Läs mer om aktivt ägande i SKAGEN Fonder.

Börsen

Alexandra Morris: Var på vakt för vad som döljer sig under den stigande aktiemarknaden

Globala aktier fortsatte uppgången under andra kvartalet, men färre aktier står för avkastningen. ... Läs artikeln nu arrow_right_alt

Mer om Börsen

Trött på val? Fokusera på långsiktiga fundamentala förhållanden

Trots att nyhetsrubrikerna domineras av val globalt, är påverkan på de sammanlagda investeringsavkas ...

USA-Kina-dilemmat

Hur har omvändningen av kapitalflöden sedan pandemin påverkat aktiemarknaderna och vilka ...

Andra kvartalet: Utmanande investeringsklimat med ljusglimtar

Efter en stark maj månad på den globala aktiemarknaden blev juni mer utmanande. Osäkerhet präglar ...

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som bland annat beror på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar och valutakursförändringar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie- och räntemarknaderna. Även konjunktur-, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. Fonderna är denominerade i NOK och innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. SKAGEN AS förvaltar fonderna enligt ett avtal med Storebrand Asset Management. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up