Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

4 min lästid

SKAGEN Global: Full fart framåt

SKAGEN Global har fått en positiv start på ett berg-och-dal-bana-år för aktiemarknaderna med en avkastning i EUR på 6,5 %, som är 1,1 % före MSCI All Country World Index[1]. Den globala aktiefonden ligger också före sitt jämförelseindex på ett och fem år, och inte minst sedan starten 1997.

De flesta av fondens 30 innehav rapporterade solida resultat under första kvartalet, där DSV driver fondens starka resultat hittills under året. Det danska fraktbolaget fortsätter att gå framåt trots press på fraktpriserna när leveranskedjorna normaliseras och är fortfarande fondens favoritinnehav på 6,1 % av portföljen, med en uppskattad uppsida på över 75 %.

Dollar General var den största eftersläpningen under första kvartalet eftersom investerare gynnade mindre defensiva aktier, men den långsiktiga investeringstesen för den amerikanska lågprishandlaren förblir intakt och fondförvaltarna använde dess svaga aktiekurs som ett köptillfälle för att öka sin position i bolag.

Stabilt JP Morgan i centrum

Investerarnas sentiment under perioden drevs till stor del av oro över det globala banksystemets situation efter misslyckandena för Silicon Valley Bank (SVB), Signature Bank och Credit Suisse. SKAGEN Globals portföljförvaltare, Knut Gezelius, menar att marknaden inte borde ha blivit så förvånad över deras bortgång: "Ett par banker tenderar att gå konkurs varje årtionde. Affärsmodellen är till sin natur riskabel med hög hävstång och en stor tillgångsbas som stöds av ett relativt litet eget kapital."

Detta är en anledning till att SKAGEN Global bara äger en enda bank för tillfället, JP Morgan, som Gezelius tror kommer att vara en långsiktig vinnare av den senaste bankkrisen. Större amerikanska banker har plockat upp affärer från mindre regionala under turbulensen då kunder har försökt minska risken eller diversifiera sina insättningsbaser, med en studie som visar att JP Morgan lockade 50 % av SVB:s kunder (se diagram).

imagehwy.png

Gezelius lyfter fram ett antal anledningar till att JP Morgan är den bästa banken att äga: "Den har en diversifierad franchise med en mycket bred kundbas och är marknadsledare i praktiskt taget alla segment där den är verksam. Banken är också mycket lönsam och har de finansiella musklerna att spendera sina rivaler på kundteknologi och säkerhet, samtidigt som de skapar betydande aktieägarvärde."

Fraktförväntningar

Under första kvartalet ersatte Mainfreight Partners Group i SKAGEN Global-portföljen. Den nya aktören är ett Nya Zeeland-baserat logistikföretag som verkar globalt med 305 filialer i 25 länder. I enlighet med fondens investeringsstrategi är Mainfreight grundardrivet med en stark ledningsgrupp vars intressen är i linje med minoritetsaktieägarna. Gezelius förklarar: "Att ha grundaren starkt involverad som ordförande för företaget och en fast ledningsgrupp förbättrar chanserna att kapital allokeras på ett försiktigt och välståndsskapande sätt."

Ett annat fraktbolag, Canadian Pacific, som har funnits i portföljen i flera år, meddelade under kvartalet att det har fått regulatoriskt godkännande för sin sammanslagning med Kansas City Southern som först föreslogs redan 2021. Kombinationen kommer att skapa världens första USA -Mexiko-Kanada järnvägsnät över ett flerårigt projekt som potentiellt kommer att skapa betydande aktieägarvärde från intäkts- och kostnadssynergier.

Positiv syn

Trots det senaste bruset kring det finansiella systemet och möjliga risker för den bredare ekonomin, är Gezeluis fortfarande fokuserat på portföljbolagen och potentiella nya innehav som konkurrerar om en plats i fonden. Han tror att inflationen kan visa sig vara klibbigare än många kommentatorer förväntar sig, men är övertygad om att den nuvarande ekonomiska miljön är gynnsam för SKAGEN Global: "Våra innehav har generellt sett en stark prissättningskraft såväl som balansräkningens styrka för att navigera i en lågkonjunktur och potentiellt bli svagare konkurrenter om sammanslagningar och förvärv möjligheter uppstår." Attraktiva värderingar innebär att fonden också har en uppskattad uppsida på över 50 %[2] och ser ut att fortsätta belöna investerare på resan framåt.

För att höra mer om SKAGEN Global och Knut Gezelius senaste tanker, se den senaste fondvideouppdateringen.

All information per 31/03/2023 om inget annat anges.

 

[1] Per den 20/04/2023 i EUR exklusive avgifter.

[2] Vägd total portföljuppsida baserad på SKAGENs uppskattningar: 55 % över 2–3 års investeringshorisont.

Börsen

Januari: Globala marknader fortsatte uppgången

Marknadsoptimismen är fortfarande hög och har drivit de globala aktierna uppåt i januari. För ... Läs artikeln nu arrow_right_alt

Mer om Börsen

Alexandra Morris: Detta blir viktigt i 2024

Vad bör man som investerare tänka på -och vad kommer att prägla marknaderna under 2024? Det är ...

Q4: Återhämtningens kvartal

Inflationsbekämpningens år är nu bakom oss, med centralbanker som höjt sina styrräntor i sällan ...

Ett år av blandade känslor

Jag tror att året 2023 kommer att minnas med blandade känslor. Den globala ekonomin och marknaderna ...

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som bland annat beror på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar och valutakursförändringar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie- och räntemarknaderna. Även konjunktur-, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. Fonderna är denominerade i NOK och innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. SKAGEN AS förvaltar fonderna enligt ett avtal med Storebrand Asset Management. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up