Till innehåll på sidan

Aktiefonder

För perioder över 12 mån visas genomsnittlig årlig avkastning.

SKAGEN Global A

Per 07-12-2018

Risk:

Kurs

1 787,57 SEK

Fond

9,32 %

Index*

13,01 %

*Index är MSCI All Country World Index.

SKAGEN Kon-Tiki A

Per 07-12-2018

Risk:

Kurs

820,99 SEK

Fond

4,65 %

Index*

8,80 %

*Index är MSCI Emerging Markets Index.

SKAGEN m2 A

Per 07-12-2018

Risk:

Kurs

207,50 SEK

Fond

12,63 %

Index*

12,52 %

*Index är  MSCI ACWI Real Estate IMI ex REITS Net total return index USD.

SKAGEN Focus A

Per 07-12-2018

Risk:

Kurs

121,58 SEK

Fond

-

Index*

-

*Index är MSCI All Country World Index.

SKAGEN Insight A

Per 07-12-2018

Risk:

Kurs

98,79 SEK

Fond

-

Index*

-

*Index är MSCI World Index

SKAGEN Vekst A

Per 07-12-2018

Risk:

Kurs

2 360,03 SEK

Fond

7,02 %

Index*

11,29 %

*Index är MSCI Nordic/MSCI AC ex. Nordic. Investeringsmandat ändrades 1 jan 2014.

Räntefonder

För perioder över 12 mån visas genomsnittlig årlig avkastning.

SKAGEN Tellus A

Per 07-12-2018

Risk:

Kurs

123,89 SEK

Fond

4,60 %

Index*

4,12 %

*Index är J.P. Morgan GBI Broad Unhedged Index in EUR.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.