Till innehåll på sidan

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.

Aktiefonder

För perioder över 12 mån visas genomsnittlig årlig avkastning.

SKAGEN Global A

Per 07-04-2020

Risk:

Kurs

2 090,29

Fond

6,68%

Index*

6,44%

*Index är MSCI All Country World Index.

SKAGEN Kon-Tiki A

Per 07-04-2020

Risk:

Kurs

758,03

Fond

-1,41%

Index*

2,76%

*Index är MSCI Emerging Markets Index.

SKAGEN m2 A

Per 07-04-2020

Risk:

Kurs

212,97

Fond

3,94%

Index*

1,01%

*Index är  MSCI ACWI Real Estate IMI Net total return index USD.

SKAGEN Focus A

Per 07-04-2020

Risk:

Kurs

100,16

Fond

-

Index*

-

*Index är MSCI All Country World Index.

SKAGEN Vekst A

Per 07-04-2020

Risk:

Kurs

2 282,44

Fond

1,64%

Index*

4,90%

*Index är MSCI Nordic/MSCI AC ex. Nordic. Investeringsmandat ändrades 1 jan 2014.

Räntefonder

För perioder över 12 mån visas genomsnittlig årlig avkastning.

SKAGEN Tellus A

Per 07-04-2020

Risk:

Kurs

118,25

Fond

3,28%

Index*

7,64%

*Index är J.P. Morgan GBI Broad Unhedged Index in EUR.

Att investera hållbart och ansvarsfullt är avgörande för att våra kunder ska få bästa möjliga riskjusterade avkastning över tid. Vår strategi för hållbarhet bygger på tre pelare:

  1. Vi exkluderar verksamheter som bryter mot internationella lagar eller mänskliga rättigheter, har mer än 5% hasardspel, pornografi, tobak och cannabis, mer än 20% kol och mer än 25% oljesand exkluderas.
  2. Hållbarhet är en integrerad del av investeringsprocessen. Vi premierar bolag som tillhandahåller hållbara lösningar.
  3. Genom direkt dialog med bolag och röstning på bolagsstämmor kan vi långsiktigt påverka verksamheter i positiv riktning.
Läs mer om hållbarhet i SKAGEN
Skagenmålning av Hardanger.
Holger Drachmann, Sørfjord. Hardanger, 1886. Bilden är manipulerad och tillhör Skagens Konstmuseer.
keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.