Till innehåll på sidan

Aktiefonder

För perioder över 12 mån visas genomsnittlig årlig avkastning.

SKAGEN Global A

Per 19-06-2018

Fond

12,15 %

Index*

16,42 %

Kurs

1 828,10 SEK

Risk:

*Index är MSCI All Country World Index.

SKAGEN Kon-Tiki A

Per 19-06-2018

Fond

9,11 %

Index*

12,29 %

Kurs

906,37 SEK

Risk:

*Index är MSCI Emerging Markets Index.

SKAGEN m2 A

Per 19-06-2018

Fond

12,07 %

Index*

14,43 %

Kurs

215,04 SEK

Risk:

*Index är  MSCI ACWI Real Estate IMI ex REITS Net total return index USD.

SKAGEN Focus A

Per 19-06-2018

Fond

-

Index*

-

Kurs

136,85 SEK

Risk:

*Index är MSCI All Country World Index.

SKAGEN Insight A

Per 19-06-2018

Fond

-

Index*

-

Kurs

118,41 SEK

Risk:

*Index är MSCI World Index

SKAGEN Vekst A

Per 19-06-2018

Fond

10,93 %

Index*

14,48 %

Kurs

2 554,91 SEK

Risk:

*Index är MSCI Nordic/MSCI AC ex. Nordic. Investeringsmandat ändrades 1 jan 2014.

Räntefonder

För perioder över 12 mån visas genomsnittlig årlig avkastning.

SKAGEN Tellus A

Per 19-06-2018

Fond

4,48 %

Index*

5,55 %

Kurs

124,82 SEK

Risk:

*Index är J.P. Morgan GBI Broad Unhedged Index in EUR.

SKAGEN Credit SEK

Per 19-06-2018

Fond

0,61 %

Index*

-0,68 %

Kurs

89,24 SEK

Risk:

*Index är OMRX-TBILL.

SKAGEN Krona

Per 19-06-2018

Fond

0,04 %

Index*

-0,68 %

Kurs

99,99 SEK

Risk:

*Index är OMRX-TBILL.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.