Till innehåll på sidan

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.

Aktiefonder

För perioder över 12 mån visas genomsnittlig årlig avkastning.

SKAGEN Global A

Per 27-05-2020

Risk:

Kurs

2 180,12

Fond

7,55%

Index*

7,47%

*Index är MSCI All Country World Index.

SKAGEN Kon-Tiki A

Per 27-05-2020

Risk:

Kurs

775,60

Fond

-0,84%

Index*

3,01%

*Index är MSCI Emerging Markets Index.

SKAGEN m2 A

Per 27-05-2020

Risk:

Kurs

213,71

Fond

5,18%

Index*

1,90%

*Index är  MSCI ACWI Real Estate IMI Net total return index USD.

SKAGEN Focus A

Per 27-05-2020

Risk:

Kurs

112,39

Fond

0,42%

Index*

7,47%

*Index är MSCI All Country World Index.

SKAGEN Vekst A

Per 27-05-2020

Risk:

Kurs

2 332,15

Fond

1,79%

Index*

6,31%

*Index är MSCI Nordic/MSCI AC ex. Nordic. Investeringsmandat ändrades 1 jan 2014.

Räntefonder

För perioder över 12 mån visas genomsnittlig årlig avkastning.

SKAGEN Tellus A

Per 27-05-2020

Risk:

Kurs

118,15

Fond

3,65%

Index*

7,43%

*Index är J.P. Morgan GBI Broad Unhedged Index in EUR.

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.