Till innehåll på sidan

Aktiefonder

För perioder över 12 mån visas genomsnittlig årlig avkastning.

SKAGEN Global A

Per 17-06-2019

Risk:

Kurs

2 092,83

Fond

10,68%

Index*

13,67%

*Index är MSCI All Country World Index.

SKAGEN Kon-Tiki A

Per 17-06-2019

Risk:

Kurs

911,72

Fond

5,02%

Index*

9,33%

*Index är MSCI Emerging Markets Index.

SKAGEN m2 A

Per 17-06-2019

Risk:

Kurs

241,04

Fond

13,70%

Index*

12,94%

*Index är  MSCI ACWI Real Estate IMI ex REITS Net total return index USD.

SKAGEN Focus A

Per 17-06-2019

Risk:

Kurs

128,57

Fond

0,00%

Index*

0,00%

*Index är MSCI All Country World Index.

SKAGEN Insight A

Per 17-06-2019

Risk:

Kurs

108,79

Fond

0,00%

Index*

0,00%

*Index är MSCI World Index

SKAGEN Vekst A

Per 17-06-2019

Risk:

Kurs

2 617,97

Fond

6,64%

Index*

11,31%

*Index är MSCI Nordic/MSCI AC ex. Nordic. Investeringsmandat ändrades 1 jan 2014.

Räntefonder

För perioder över 12 mån visas genomsnittlig årlig avkastning.

SKAGEN Tellus A

Per 17-06-2019

Risk:

Kurs

128,66

Fond

6,70%

Index*

5,69%

*Index är J.P. Morgan GBI Broad Unhedged Index in EUR.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.