Till innehåll på sidan

Aktiefonder

För perioder över 12 mån visas genomsnittlig årlig avkastning.

SKAGEN Global A

Per 22-10-2018

Risk:

Kurs

1 817,36 SEK

Fond

9,88 %

Index*

14,01 %

*Index är MSCI All Country World Index.

SKAGEN Kon-Tiki A

Per 22-10-2018

Risk:

Kurs

823,34 SEK

Fond

4,66 %

Index*

8,35 %

*Index är MSCI Emerging Markets Index.

SKAGEN m2 A

Per 22-10-2018

Risk:

Kurs

206,00 SEK

Fond

11,28 %

Index*

10,89 %

*Index är  MSCI ACWI Real Estate IMI ex REITS Net total return index USD.

SKAGEN Focus A

Per 22-10-2018

Risk:

Kurs

128,46 SEK

Fond

-

Index*

-

*Index är MSCI All Country World Index.

SKAGEN Insight A

Per 22-10-2018

Risk:

Kurs

108,15 SEK

Fond

-

Index*

-

*Index är MSCI World Index

SKAGEN Vekst A

Per 22-10-2018

Risk:

Kurs

2 465,48 SEK

Fond

8,07 %

Index*

12,08 %

*Index är MSCI Nordic/MSCI AC ex. Nordic. Investeringsmandat ändrades 1 jan 2014.

Räntefonder

För perioder över 12 mån visas genomsnittlig årlig avkastning.

SKAGEN Tellus A

Per 22-10-2018

Risk:

Kurs

124,56 SEK

Fond

4,39 %

Index*

3,39 %

*Index är J.P. Morgan GBI Broad Unhedged Index in EUR.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.