Till innehåll på sidan
Placera i fonder chevron_right
Om oss chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.

Aktiefonder

För perioder över 12 mån visas genomsnittlig årlig avkastning.

SKAGEN Global A

Per 04-12-2020

Risk:

Kurs

2 249,30

Fond

9,62%

Index*

11,24%

*Index är MSCI All Country World Index.

SKAGEN Kon-Tiki A

Per 04-12-2020

Risk:

Kurs

968,37

Fond

7,40%

Index*

11,50%

*Index är MSCI Emerging Markets Index.

SKAGEN m2 A

Per 04-12-2020

Risk:

Kurs

217,89

Fond

8,04%

Index*

3,33%

*Index är  MSCI ACWI Real Estate IMI Net total return index USD.

SKAGEN Focus A

Per 04-12-2020

Risk:

Kurs

144,30

Fond

8,58%

Index*

11,24%

*Index är MSCI All Country World Index.

SKAGEN Vekst A

Per 04-12-2020

Risk:

Kurs

2 796,31

Fond

7,65%

Index*

10,40%

*Index är MSCI Nordic/MSCI AC ex. Nordic. Investeringsmandat ändrades 1 jan 2014.

Räntefonder

För perioder över 12 mån visas genomsnittlig årlig avkastning.

SKAGEN Tellus A

Per 04-12-2020

Risk:

Kurs

113,81

Fond

1,76%

Index*

4,83%

*Index är J.P. Morgan GBI Broad Unhedged Index in EUR.

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.