Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

Skagenmålning med män med glas och flaskor, sittande runt ett bord.
PS Krøyer, Ved frokosten, 1883. Bilden är manipulerad och tillhör Skagens Konstmuseer.

SKAGENs portföljförvaltare har som mål att överträffa den bredare aktiemarknaden. Tack vare breda mandat kan de investera i de idéer de tror allra mest på och smidigt välja de företag som har bäst potential att skapa värde. Att vi engagerar oss i portföljbolagen är också avgörande för att uppnå en hållbar riskjusterad avkastning.

Aktiv

SKAGENs portföljförvaltare investerar aktivt i de bolag de anser kommer generera mest värde till andelsägarna. Investeringsbesluten baseras på detaljerade analyser och djupgående kunskaper om bolagen, oavsett om de ingår i ett index eller inte. Vi eftersträvar att överträffa marknaden, och för att lyckas med det skapar vi portföljer som avviker från traditionella jämförelseindex.

  • Breda mandat: Breda mandat ger oss friheten att söka efter de allra bästa investeringsmöjligheterna världen över. På så vis kan vi också skapa portföljer med en god diversifiering mellan regioner, sektorer och investeringsteman och därigenom minimera riskerna.
  • Övertygelse: Vi investerar med övertygelse och sätter samman koncentrerade portföljer utifrån våra bästa idéer. När en aktie har nått vårt kursmål, eller om vår bedömning av investeringen ändras, agerar vi snabbt och resolut genom att omplacera kapitalet så att det ger bästa möjliga avkastning.

 

Värdebaserad

Vi investerar i bolag vars värde eller intjäningsförmåga inte fullt ut återspeglas i aktiekursen och vi har en bred syn på värdeskapande. Våra portföljförvaltare letar efter undervärderade bolag med tydliga katalysatorer som kan korrigera felprissättningar eller bolag vars förmåga att skapa långsiktigt värde underskattas.

  • Smidighet: Vi tittar ofta bortom traditionella mått för att hitta dolda värden i företagens balansräkningar eller triggerfaktorer som kan leda till att en aktie omvärderas. Genom självständigt tänkande kan vi också hitta företag vars inneboende intjäningsförmåga eller tillväxtpotential underskattas av marknaden.
  • Engagemang: Möjligheten att frigöra värden kan kräva engagemang och tålamod för att uppnå bästa möjliga långsiktiga resultat. Vi är aktiva ägare och engagerar oss i portföljbolagen för att uppnå positiva förändringar. Bland annat kan vi lyfta viktiga frågor som rör affärsverksamhet eller ekonomi samt hållbarhetsfrågor om miljö, samhälle och bolagsstyrning. Utifrån finansiella nyckeltal bedömer vi utsikterna för en långsiktigt hållbar avkastning och omvärdering av aktiekurser.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som bland annat beror på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar och valutakursförändringar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie- och räntemarknaderna. Även konjunktur-, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. Fonderna är denominerade i NOK och innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. SKAGEN AS förvaltar fonderna enligt ett avtal med Storebrand Asset Management. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up