Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

4 min lästid

SKAGEN Focus: Stark avslutning

Fonden överträffade de globala värdeindexen med god marginal och slog även det breda globala aktieindexet i slutet av året. Detta var verkligen en bedrift med tanke på den lågt värderade portföljen och utvecklingen för potentiellt överägda och övervärderade megateknikbolag i USA som drev upp merparten av de globala indexkorgarna under året.

2020 var ett märkligt år – och sällan har väl skillnaden mellan den fundamentala uppfattningen om ekonomin och aktiemarknadens utveckling varit så stor. De flesta av oss förvånades över hur snabbt och kraftfullt aktiemarknaderna repade sig från bottennivåerna i mars. Pandemin har satt en enorm fart på digitaliseringen i ekonomin och utvecklingen för stora teknikjättar, medan värdeaktier samtidigt gjort en stark comeback. Under den senare delen av året breddades värderallyt till att även gälla finansaktier. 

Viktiga drivkrafter

Fjärde kvartalets, liksom hela årets, bästa bidragsgivare var den kanadensiska kopparproducenten Ivanhoe Mines. Efter medvinden 2019 steg aktien med ytterligare hela 70 procent under 2020. Ändå tror vi att det finns mycket mer att hämta i aktien på kort sikt då den första produktionsdagen närmar sig och aktien handlas till en betydande substansrabatt. Andra starka kvartalsbidrag var den tyska fordonsunderleverantören SAF Holland och industriföretaget Norma. Rejält uppåt var det även för timmerproducenten West Fraser, som fick skjuts av fortsatt höga timmerpriser och beskedet om förvärvet av Norbord, en kanadensisk tillverkare av OSB-skivor. Affären väntas göra bolaget till en gigant inom träbyggvaror, och under första hälften av 2021 är det dags för notering på New York-börsen.

På minussidan fanns den japanska grävmaskinstillverkaren Hitachi Construction Machinery, som tyngdes av obekräftade rykten om att moderbolaget Hitachi tänkte sälja delar av sin aktiepost. Guldgruvbolaget Roxgold tappade också en del av den senaste tidens uppgång, men fortsätter ändå övertyga i ett fundamentalt perspektiv.

När det gäller OZ Minerals sålde vi innehavet efter drygt två år då aktien hade nått vår målkurs. En annan aktie som fick lämna portföljen var det amerikanska infrastrukturföretaget Eagle Materials, som också nått målkursen efter en snabb återhämtning på drygt 50 procent sedan svackan i mars.

In med rabatterade finansaktier

Under kvartalet tog vi in två finansbolag i portföljen. Det ena var den japanska retailbanken Resona Holdings som vi tror kommer gynnas av en rad konsolideringar i den japanska banksektorn. Aktien handlas till en betydande rabatt mot verkligt värde motsvarande 40 procent av bokfört värde. Avkastningen på eget kapital är för närvarande 5 procent men kan mycket väl öka till 8 procent på lite längre sikt, även utan större hjälp från ett stigande räntenetto. Det andra nytillskottet var den österrikiska banken Raiffeisen Bank, som riktar sig till både privatkunder och företag och även har investment banking. Banken har varit verksam i mer än trettio år och finns på tretton marknader i Central- och Östeuropa. Raiffeisen uppvisar en stark lånetillväxt på dessa marknader, där tillgången på banktjänster fortfarande är bristfällig i många avseenden. Vår bedömning är att Raiffeisen har utmärkta möjligheter att generera god avkastning framöver. Aktien handlas till omkring 50 procent av bokfört värde på grund av att lönsamheten för närvarande begränsas av höga avsättningar för låneförluster. Vi anser att båda dessa bolag har en uppgångspotential på en bra bit över 50 procent på medellång sikt.

Utsikter

Vi ser forfarande en omfattande rotationspotential in i värdeaktier på bekostnad av så kallade tillväxtbolag. Över de senaste sex månaderna har många faktorer visat sig som talar för att rotationen kommer fortsätta. Hit hör utrullningen av vaccin som så småningom kommer leda till en normalisering för många cykliska tillgångar som för närvarande handlas till riktigt låga multiplar. Den ekonomiska accelerationen kan vara en följd av den amerikanska räntekurvan som fortsätter att bli brantare, vilket är gynnsamt för traditionella finansbolag. Detta kommer också bidra till att pressa ned multiplarna för högt värderade aktier där vinster långt fram i tiden redan diskonteras till lågt avkastningskrav och som för närvarande dominerar globala aktieindexkorgar. Andra faktorer som lär påverka utvecklingen framöver är det faktum att Trumpadministrationen nu har överlämnat makten, och att ovissheten kring den globala handeln har minskat. Vidare skulle högre skatter och en splittrad kongress kunna dra ned den högt värderade amerikanska aktiemarknaden i förhållande till tillväxtmarknaderna framöver.

Vid utgången av kvartalet hade vi 37 ordentligt undervärderade innehav i portföljen. Drygt 80 procent av dessa är små och medelstora bolag. De tio största innehaven utgör 45 procent av fonden.

Börsen

Alexandra Morris: Var på vakt för vad som döljer sig under den stigande aktiemarknaden

Globala aktier fortsatte uppgången under andra kvartalet, men färre aktier står för avkastningen. ... Läs artikeln nu arrow_right_alt

Mer om Börsen

Trött på val? Fokusera på långsiktiga fundamentala förhållanden

Trots att nyhetsrubrikerna domineras av val globalt, är påverkan på de sammanlagda investeringsavkas ...

USA-Kina-dilemmat

Hur har omvändningen av kapitalflöden sedan pandemin påverkat aktiemarknaderna och vilka ...

Andra kvartalet: Utmanande investeringsklimat med ljusglimtar

Efter en stark maj månad på den globala aktiemarknaden blev juni mer utmanande. Osäkerhet präglar ...

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som bland annat beror på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar och valutakursförändringar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie- och räntemarknaderna. Även konjunktur-, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. Fonderna är denominerade i NOK och innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. SKAGEN AS förvaltar fonderna enligt ett avtal med Storebrand Asset Management. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up