Till innehåll på sidan
3 min lästid

Ökar i USA

2. november 2015

Den ökade exponeringen mot amerikanska aktier har gett ett bra bidrag till fondens utveckling hittills i år, både i absoluta och relativa termer.


Företagen visar vägen

I början av 2015 uppgick SKAGEN Globals USA-andel till 30 procent. Efter de tre första kvartalen har den ökat till 39 procent. Aldrig förr sedan fondens start 1997 har USA-viktning varit högre. Fondens jämförelseindex, MSCI AC World, har en USA-andel på 56 procent. För att sätta SKAGEN Globals amerikanska exponering i ett historiskt perspektiv: på botten 2002 uppgick den till endast fyra procent av fonden, jämfört med 56 procent av världsindex (MSCI World).

Då liksom nu, är det priset på bolagen som bestämmer hur mycket och i vilka länder SKAGEN Global och de andra aktiefonderna är exponerade mot. En relativt stark amerikansk ekonomi framöver blir en viktig vinstdrivare, både för amerikanska och globala företag.


Hoppade inte på tåget

Att SKAGEN Global har viktat upp i USA beror med andra ord inte på att vi har tagit tillfället i akt att kasta oss på amerikatåget, som i år har blivit stående på perrongen. Ett tåg som enligt vår mening är lastat med många relativt högt prissatta tungviktare inom läkemedel , sociala medier och ny teknik, som streamingtjänsten Netflix.

Som alltid är det istället vår värdebaserade investeringsfilosofi som ligger bakom den ökade amerikanska exponeringen. Hittills under 2015 har marknaden också satt ett högre pris på våra delvis impopulära och undervärderade amerikanska aktier. Efter årets nio första månader är fyra av de fem största bidragsgivarna för SKAGEN Globals avkastning  USA-baserade: General Electric, AIG, Google och Citigroup. Alla fyra hör till fondens tio största investeringar. Den starkare dollarn har uppenbarligen stöttat upp årets goda bidrag.


o-SKAGENsk?

Ovan nämnda fyra amerikaner prissätts till mellan 8,4 och 18 gånger kommande års förväntade vinst. "Billigast" är Citigroup, medan Google är "dyrast". Att vi som värdeförvaltare kan sitta tungt inne i en aktiemed  P/E 18 kanske låter lite o-skagenskt. Men så länge Google fortsätter att leverera imponerande organisk tillväxt på 20 procent per år får aktien grönt ljus på vår värdekalkylator. Baserat på den information vi har i dag börjar dock Googles aktiekurs närma sig vårt riktpris.
Baserat på de senaste 12 månadernas löpande vinst prissätts det breda amerikanska aktieindexet S&P 500 till 21 gånger företagens vinster. Trots rekordhöga vinstmarginaler förväntar investerare fortsatt god vinsttillväxt nästa år, vilket gör att P/E-talet för 2016 sjunker till runt 16. Det är i linje med prissättningen på världsindex.

SKAGEN Globals portfölj är prissatt med en rabatt på cirka 25 procent. Det kan bli en ändring på detta om aktiv värdebaserad förvaltning blir mer populärt bland investerarna. De första signalerna om att detta kan vara fallet, har vi kanske redan sett.


Leverans kommer

Den senaste tidens kursutveckling och investerarnas reaktioner på företagens vinster för det tredje kvartalet, visar att de nu lägger större tonvikt på respektive bolags vinster. De som levererar premieras, medan de som  intesom inte  gör det straffas.

Efter flera år i skuggan av populära tillväxtaktier hoppas vi självklart att vår värdebaserade investeringsfilosofi blir på modet igen. Denna höst har i alla fall gynnat SKAGEN Global och våra övriga aktiefonder.

     
keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.