Till innehåll på sidan
Placera i fonder chevron_right
Om oss chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakta oss chevron_right
3 min lästid

SKAGEN börjar hållbarhetsrapportera varje kvartal

Hållbarhet i SKAGENs fonder har en lång historik, och under fjolåret intensifierades arbetet ytterligare. Ett nytt team som arbetar med hållbarhet i investeringarna är på plats och dessutom har en grupp bildats för att arbeta med hur SKAGEN som företag ska bli mer hållbart. (Läs mer om det i vår årsrapport.)

När nu SKAGEN börjar hållbarhetsrapportera kvartalsvis, är det ett viktigt steg i att synliggöra och kommunicera de små och stora steg som tas på området. Du hittar den nya kvartalsrapporten här.

-  Vi ser att finansbranschens viktiga roll i en hållbar samhällsutveckling väcker mycket uppmärksamhet, och många av våra kunder är intresserade av att veta hur vi förhåller oss till olika hållbarhetsteman, säger SKAGENs hållbarhetsspecialist Sondre Myge Haugland.

Se videon med Sondre här:

Höga ambitioner  

Genom fonderna äger SKAGEN bara en bråkdel av världens dryga 600 000 börsnoterade bolag. Trots det är det viktigt att bidra - bland annat genom att fonderna undviker att investera i vissa produkter eller branscher, i enlighet med vår hållbarhetspolicy.

SKAGEN har också en styrka inom aktivt ägarskap och har en lång tradition av att föra dialog med bolag och försöka påverka i positiv riktning. Ofta väljer förvaltarna att gå in och stötta företag som ligger efter på hållbarhetsområdet men som har visat att de uppriktigt vill göra en förändringsresa. På så sätt kan finansiellt värde skapas samtidigt som fonderna bidrar till att förbättra miljö-, samhälls- eller bolagsstyrningsaspekter.

Fortsatte dialogen

SKAGEN har höga ambitioner, och engagerar sig i varje enskilt bolag som fonderna äger. Under kvartalet var vi engagerade i elva olika frågor. Vi hade exempelvis ett möte med vårt långtida innehav Samsung, som bland annat har tillsatt en extern funktion för regelefterlevnad. Vi fortsatte också dialogen om mänskliga rättigheter i leverantörskedjan med en fordonstillverkare i våra portföljer. I andra fall handlade dialogen om att säkra aktieägare och minoritetsägares intressen.

Slutet av kvartalet påverkades naturligt nog av pandemin. Flera företag såg ett behov av att rikta krafterna mot och hantera den omedelbara krisen, men vi fortsatte att föra dialog med flera andra via videomöten, epost och telefon.

Ett annat sätt att utöva inflytande är att nyttja vår rösträtt aktivt vid årsstämmor och extra bolagsstämmor. Hittills i år ligger fondernas röstningshistorik på över 90 procent. Kombinerat med dialog med bolagen, är röstning ofta ett effektivt sätt att åstadkomma hållbar förändring över tid.

Världen efter pandemin

- Alla tampas nu med frågan om hur utvecklingen mot ett hållbart samhälle kommer att påverkas av covid-19-pandemin. Jag är ganska säker på att vi kommer att se en ökad betydelse för samhällsfrågor. Tidigare har hållbarhet i mycket kretsat kring klimatfrågan, men nu kommer också frågor om till exempel arbetstagares villkor och inkomstklyftor att lyftas allt högre på agendor.

Läs rapporten här (på eng)

 

Fakta: SKAGENs nya kvartalsrapport om hållbarhet

Den nya kvartalsrapporten innehåller ingår några områden som kommer att återkomma varje gång: bland annat fondernas rating avseende hållbarhetsrisker, deras koldioxidavtryck, hur vi har röstat i olika frågor på bolagsstämmor och hur vi har engagerat oss i bolagen i hållbarhetsfrågor. Dessutom kan du läsa mer tematiska kommentarer på aktuella frågor. Denna gång är naturligt nog coronakrisens effekter i centrum.

 

Så arbetar SKAGENs fonder med hållbarhet

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.