Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

6 min lästid

Oktober: Aktiemarknaden höll åter andan

Med undantag för tillväxtmarknaderna bjöd oktober på ljusare utsikter för aktiemarknaderna. Resultatsäsongen visade att flera bolag klarat utmaningarna i ekonomin bättre än befarat. Oktober blev därmed månaden då rädslan för lågkonjunktur och hökaktig penningpolitik från centralbankerna ersattes av förhoppningen att FED inom kort kommer börja agera mindre aggressivt i kampen mot inflationen.

Tillväxtmarknaderna straffades av att Kinas kommunistparti omvalde Xi Jinping som president, med de medföljande signaleffekterna det innebar. Kinas stränga ”Zero Covid”-politik förväntas därmed fortsätta, trots den omfattande negativa effekten politiken har på både nationella och internationella bolag med närvaro i Kina.

Marknaden för börsnoterade fastighetsbolag utvecklades ganska bra i oktober, och mycket tyder på att den senaste tidens dåliga nyheter successivt har prisats in i värderingarna. Den något uppmjukade stämningen beror inte minst på starka makroekonomiska rapporter från USA, vilket dock inte ändrar på det faktum att räntorna fortsätter uppåt i snabb takt med ökade finansieringskostnader som följd. Starka balansräkningar är nu viktigare än på mycket länge, något som är en helt central del i förvaltarnas disciplinerade investeringsprocess.

Fyra av våra fem aktiefonder utvecklades positivt i oktober i absoluta tal, där endast tillväxtmarknadsfonden SKAGEN Kon-Tiki genererade negativ avkastning. Fonden gav dock en meravkastning för månaden mot sitt jämförelseindex MSCI Emerging Markets. Detsamma gäller för SKAGEN Global som genererade en meravkastning på 1,37 procentpoäng för månaden.

SKAGEN Global

Vår globala aktiefond SKAGEN Global slog sitt index, MSCI World AC i oktober. Fonden levererade 6,95 procent mot referensindex som levererade 5,58 procent. Fonden har även slagit index, om än med knapp marginal, de senaste fem åren med en genomsnittlig avkastning på 11,26 procent, mot index på 11,25 procent.

Fondens absolut bästa bidrag var den amerikanska storbanken JP Morgan, som drar nytta av ett högre ränteklimat och dessutom fortsätter att utöka sin kontorsverksamhet och marknadsandelar över stora delar av USA.

Det sämsta bidraget fick fonden av medicinteknikbolaget Edwards Lifesciences. Edwards tillverkar bland annat konstgjorda hjärtklaffar och den delen av verksamheten utmanades i USA, där sjukhusen fortfarande är underbemannade på grund av Covid.

Läs hela månadsrapporten för SKAGEN Global här.

SKAGEN Focus

Vår koncentrerade globalfond för små- och medelstora bolag, SKAGEN Focus, utvecklades positivt i oktober på det absoluta spåret med 4,51 procent, men nådde inte upp till sitt jämförelseindex, MSCI World AC, som levererade 5,58 procent. Över en femårsperiod har SKAGEN Focus gett 6,8 procent i genomsnittlig årlig avkastning, mot jämförelseindex som har gett 11,25 procent i genomsnittlig årlig avkastning.

Fondens största positiva bidrag kom från Kimberly-Clark de Mexico, den ledande tillverkaren i Mexiko av engångspappersprodukter som blöjor och våtservetter. Efter en period av motvind visar sig nu portföljförvaltarnas investeringstes att betala sig väl, åtminstone att döma av den senaste resultatrapporten. Bolaget har en stark prissättningsförmåga, och med klart förbättrade vinster i takt med att kostnaderna normaliseras ser utsikterna framåt goda ut för bolaget.

Den amerikanska stormarknadskedjan Albertsons stod för ytterligare ett av månadens positiva bidrag. Här fick bolaget ett uppköpserbjudande från konkurrenten Kroger, som bekräftade investeringscasets klart undervärderade potential.

Den största negativa bidragsgivaren var China Communications Services, fondens enda direkta exponering mot Kina. Här var det, trots en solid kvartalsrapport, inte möjligt att övervinna den allmänna avmattningen på marknaden och de dystra tillväxtutsikterna i regionen.

Läs hela månadsrapporten för SKAGEN Focus här.

SKAGEN Kon-Tiki

Vår tillväxtmarknadsfond SKAGEN Kon-Tiki gav en avkastning på minus 0,85 procent för oktober, men presterade ändå bättre än referensindexet MSCI Emerging Markets, som slutade månaden på minus 3,52 procent. Över en femårsperiod är bilden dock omvänd, med Kon-Tiki på -0,06 procent i genomsnittlig årlig avkastning, medan index levererar en positiv avkastning på 2,44 procent.

Fondens bästa bidrag under perioden kom dels från den ryska dagligvarukoncernen X5, dels från den brasilianska pappersmassatillverkaren Suzano, samt dels från koreanska Samsung Electronics. X5 är noterat på Moskvabörsen och steg som ett resultat av en så kallad ”fair price”-justering av aktiekursen i fonden från tidigare noll till senaste handelskurs. Suzano levererade bättre än väntat under tredje kvartalet på grund av fortsatt stabila massapriser, samt ett välkommet återköpsprogram av egna aktier. Samsung opererar fortfarande på en utmanande marknad, men det finns tecken på att halvledarcykeln kommer att bottna nästa år, och att bolaget därmed åter kan stärka sin marknadsposition ytterligare.

De största negativa bidragen kom från det kinesiska försäkringsbolaget Ping An, från holländska IT-bolaget Prosus och från Hongkong-baserade livsmedelsproducenten WH Group. Alla tre bolagen är mer eller mindre direkt exponerade mot Kina, och straffas därmed av de fortsatta nedstängningarna och landets ”Zero Covid”-politik. Genom sitt ägande i bolaget Prosus har Kon-Tiki också en indirekt exponering mot Tencent, som under oktober drabbades negativt av nyheten om ökad reglering av internetbolag i landet.

Fonden gick ur två bolag under oktober – dels den indiska fordonsjätten Mahindra & Mahindra, efter att aktien nått förvaltarnas kursmål, dels det kanadensiska gruvbolaget Turquoise Hill Resources, efter ett attraktivt uppköpserbjudande från den brittisk-australiensiska gruvjätten Rio Tinto.

Läs hela månadsrapporten för SKAGEN Kon-Tiki här.

SKAGEN m2

Vår globala fastighetsfond SKAGEN m2, som investerar i börsnoterade fastighetsbolag världen över, utvecklades positivt i oktober med en uppgång på 1,47 procent, som var något svagare än fondens jämförelseindex MSCI ACWI Real Estate IMI, som var upp 1,91 procent för månaden. I en femårsperiod har fonden utvecklats bättre än index och levererat en årlig genomsnittlig avkastning på 4,81 procent, jämfört med en negativ avkastning på 2,11 för index.

Det var några av senaste kvartalets sämsta bidragsgivare som stod för månadens bästa bidrag till fonden. Därmed blev norska Self Storage Group månadens topppresterare, tätt följt av ytterligare ett skandinaviskt bolag, nämligen svenska logistikbolaget Catena.

Oktobers största negativa bidrag kom från det asiatiska logistikbolag ESR, som ett resultat av de fortsatt negativa makroekonomiska signalerna från Kina.

Läs hela månadsrapporten för SKAGEN m2 här.

SKAGEN Vekst

Vår nordisk-globala aktiefond SKAGEN Vekst utvecklades positivt i absoluta tal i oktober. Fonden gav en avkastning på 4,53 procent, men nådde inte upp till sitt jämförelseindex MSCI Nordic/MSCI AC ex. Nordic, som gav en avkastning 6,57 procent för månaden. De senaste fem åren har fonden gett en årlig genomsnittlig avkastning på 7,46 procent, jämfört med fondens index på 9,77 procent.

Den norska gödselproducenten Yara blev fondens starkaste bidragsgivare i oktober. Även här levererades imponerande resultat i ett utmanande klimat. Rederiet Flex LNG, med huvudkontor på Bermuda, gick också bra. Här sålde förvaltarna sitt innehav efter att bolaget gått upp med imponerande närmare 1000 procent sedan botten i mars 2020.

Fondens kinesiska innehav, med Ping An i spetsen, bidrog till den negativa delen av avkastningsskalen, främst på grund av fortsatt Covid-oro med de efterföljande negativa effekterna det har på landets ekonomi.

Förvaltarna i SKAGEN Vekst, som numera även inkluderar Sondre Solvoll Bakketun, utnyttjade det attraktiva prisläget i norska Telenoraktien för att ytterligare öka innehavet. Fonden fortsätter också att vikta upp sig i attraktiva bolag inom både bank och finans, samt energisektorn.

Läs hela månadsrapporten för SKAGEN Vekst här.

 

Börsen

Alexandra Morris: Var på vakt för vad som döljer sig under den stigande aktiemarknaden

Globala aktier fortsatte uppgången under andra kvartalet, men färre aktier står för avkastningen. ... Läs artikeln nu arrow_right_alt

Mer om Börsen

Trött på val? Fokusera på långsiktiga fundamentala förhållanden

Trots att nyhetsrubrikerna domineras av val globalt, är påverkan på de sammanlagda investeringsavkas ...

USA-Kina-dilemmat

Hur har omvändningen av kapitalflöden sedan pandemin påverkat aktiemarknaderna och vilka ...

Andra kvartalet: Utmanande investeringsklimat med ljusglimtar

Efter en stark maj månad på den globala aktiemarknaden blev juni mer utmanande. Osäkerhet präglar ...

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som bland annat beror på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar och valutakursförändringar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie- och räntemarknaderna. Även konjunktur-, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. Fonderna är denominerade i NOK och innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. SKAGEN AS förvaltar fonderna enligt ett avtal med Storebrand Asset Management. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up