Till innehåll på sidan

Underliggande värde

Fondandelarnas värde beräknas dagligen. Kursen ska ge den mest möjligt korrekta bilden av värdet per andel vid en viss tidpunkt. Beräkningen av det underliggande värdet utgör ingen garanti för fondkursen (NAV). Underliggande värde fastställs på Oslo Börs på dess handelsdagar.

Fond Senaste kurs Datum kl 9:30 kl 12:15 kl 16:00
SKAGEN Global A 2 239,46 SEK 18-10-2019 2 237,02 SEK 2 239,59 SEK 2 236,59 SEK
SKAGEN Kon-Tiki A 912,75 SEK 18-10-2019 912,82 SEK 913,74 SEK 913,46 SEK
SKAGEN m2 A 256,36 SEK 18-10-2019 256,82 SEK 255,90 SEK 255,83 SEK
SKAGEN Focus A 131,02 SEK 18-10-2019 130,73 SEK 131,01 SEK 130,94 SEK
SKAGEN Insight A 107,13 SEK 18-10-2019 106,67 SEK 107,36 SEK 107,00 SEK
SKAGEN Vekst A 2 706,55 SEK 18-10-2019 2 699,86 SEK 2 702,30 SEK 2 700,61 SEK
SKAGEN Tellus A 133,35 SEK 18-10-2019 133,00 SEK 132,93 SEK 132,83 SEK

Beräkningen av det underliggande värdet är ingen garanti för vad grundpriset kommer att vara på den aktuella dagen.

Det underliggande värdet ska ge en så korrekt bild som möjligt av fondandelarnas värde vid en bestämd tidpunkt. Tidspunkterna är normativa och det kan förekomma förseningar.  Beräkningen av det underliggande värdet är ingen garanti för kursen (NAV).

Tidspunkt för beräkning och rapportering:

  • Underliggande värde 1 beräknas kl 9.05 och rapporteras ca. kl 9.30.
  • Underliggande värde 2 beräknas kl 11.45 och rapporteras ca. kl 12.15.
  • Underliggande värde 3 beräknas kl 15.35 och rapporteras ca. kl.16.00.

 


Så beräknas fondkurserna

Vi beräknar kurser alla dagar då Oslobörsen är öppen. Alla kurser beräknas utifrån utvecklingen på marknaden den aktuella dagen.

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.