Till innehåll på sidan
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

4 min lästid

SKAGEN Global: Motståndskraft i stormiga marknader

2022 har varit ett smärtsamt år för aktieinvesterare runt om i världen då aktiemarknaderna fallit nästan 14 procent under de senaste nio månaderna fram till september samt är på väg mot sitt värsta kalenderår sedan finanskrisen.[1] Det har funnits få gömställen och bortsätt från utvalda tillväxtmarknader är alla marknader ner från årsskiftet, och alla sektorer förutom energisektorn har fallit tillbaka i rött territorium.[2]

I dessa svåra perioder är det enkelt att glömma att aktiemarknaderna har en lång historia av upp- och nedgångar, där de djupaste nedgångarna ofta glöms bort (se diagram). Knut Gezelius, portföljförvaltare för SKAGEN Global: "Under svåra marknadsnedgångar är det viktigt för investerare att hålla sig mentalt starka". Vidare betonar han att "Det är omöjligt att veta när botten är nådd, men en hel del av den uppblåsta uppgången har redan försvunnit och liksom IT-bubblan och finanskrisen har den en mycket god chans att återhämta sig."

Se det senaste webbinariet med Knut Gezelius här.

Övertygande uppsida

Med panikslagna investerare under stora delar av 2022 och fallande aktiekurser över hela linjen, ligger P/E-värderingarna nu under 30-årsgenomsnitt i alla regioner, inklusive USA. S&P 500 handlas för närvarande till 15,3x framtida vinster. Det är en nivå som sedan 1998 vanligtvis följts av en positiv avkastning under de efterföljande 12 månaderna, och som alltid haft en 10-årlig avkastning över 7 procent.[3]

SKAGEN Global presterade bättre än index under det tredje kvartalet, men har minskat med 21 procent under året fram till september.[4] Även om det kan kännas smärtsamt bör årets nedgång inte orsaka någon större oro, särskilt efter dess fantastiska avkastning på 40 procent under 2021. Trots att det blivit billigare har bolagen rapporterat solida vinster under hela året, inklusive hittills under tredje kvartalet, vilket gör det långsiktiga investeringscaset än mer attraktivt. Portföljens framåtblickande P/E är nu 17x, ned från 22x i januari, och uppsidan har ökat från 38 procent till 94 procent över en 2–3 årig investeringshorisont.

Stormsäker portfölj

I den rådande osäkra miljön är nedåtrisken lika viktig, om inte viktigare, för investerare än avkastningen uppåt. Här ser SKAGEN Globals positionering i marknaden lika bra ut som det Gezelius beskriver: "I goda tider överser marknaden rutinmässigt de affärsmodellbrister och finansiella sårbarheter som tenderar att straffas hårt under sämre tider. Vi föredrar att investera i bolag med motståndskraftiga kassaflöden och starka balansräkningar.”

Cirka 40 procent av fondens innehav har nettokassa och 80 procent av dem kan använda sitt fria kassaflöde för att bli skuldfria inom tre år eller mindre. Detta innebär en portfölj av bolag som i genomsnitt är mycket bättre positionerade för att hantera sina skulder än bolag i de bredare indexen (se diagram). Gezelius förklarar det som att "Vi väljer bolag som är mycket välkapitaliserade med låga skuldnivåer. Vi tror att portföljinnehaven totalt sett är ekonomiskt väl rustade för att överleva en ekonomisk nedgång och sedan återhämta sig."

Att veta exakt när återhämtningen kommer är naturligtvis svårt. Ekonomierna saktar ner medan centralbankerna bekämpar inflationen genom att höja räntorna och de kortsiktiga utsikterna för de flesta bolag är utmanande. Även om detta har drabbat aktiekurserna negativt, särskilt för växnade bolag, tror Gezelius som historien antyder att framtiden snabbt kan bli mer positiv igen: "Tidigare cykler visar att när inflationen toppar så tenderar börserna att vända uppåt ganska hastigt innan centralbankerna svänger. Återhämtningens trigger är vanligtvis en utjämning av marknadens förväntningar, snarare än själva räntorna i sig."

 

[1] J.P. Morgan, per den 30/09/2022 i USD.
[2] Per den 30/09/2022 i EUR.
[3] MSCI All Country World Index per den 30/09/2022 i EUR (-20.1%).
[4] MSCI, per den 30/09/2022.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning beror bland annat på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie-, valuta-, och räntemarknaderna. Även konjunkturen, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. På grund av fondernas sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder, kan fonder med riskklass 6-7 både minska och öka kraftigt i värde. Fonderna är denominerade i NOK. Avkastningen kan öka eller minska på grund av valutakursförändringar. Innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up