Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

2 min lästid

Till kamp mot avskogning

- Vi ser med stor oro på avskogningen och skogsbränderna som rasar i Amazonas. Finansbranschen spelar en viktigare roll än någonsin med tanke på denna situation, säger Jan Erik Saugestad, vd för SKAGENs ägare Storebrand Asset Management.

I juli i år avyttrades tre gånger så stor areal av världens största regnskog jämfört med föregående år. Därför är det viktigt att finansiella aktörer är medvetna om sitt ansvar. Storebrand har under lång tid arbetat mot avskogning. Arbetet med aktivt ägarskap intensifieras nu.

– Vi kommer att bidra till att stoppa avskogningen genom att vara en aktiv ägare och investerare, säger Jan Erik.

Gemensam standard

SKAGEN följer samma standard som Storebrand – en rad ambitiösa hållbarhetsmål med fokus på mänskliga rättigheter, miljö, korruption, kontroversiella vapen och tobak.

Det finns för närvarande få bolag som har tydliga riktlinjer för avskogning, men hoppet är att fler kommer att följa. Storebrand har varit en pionjär inom hållbara investeringar och tillsammans med SKAGEN förespråkar de ett mer aktivt ägande för att påverka bolag i hållbar riktning.

Ambitiösa mål

De viktigaste är punkterna i avskogningspolicyn är:

  • Före 2025, ska Storebrand och SKAGEN – genom dialog och aktivt ägarskap – nå målet att inte investera i bolag som bidrar som bidrar till avskogning.

  • Från 2020 kommer alla investeringar att utvärderas årligen med hänsyn till risken för avskogning. Detta gäller till exempel bolag som tillverkar, handlar eller finansierar verksamheter som bidrar till avskogning - inklusive produktion av palmolja, soja, virke och boskap som leder till avskogning. 

 

"Vi vill använda vår ägarposition för att påverka bolag med hög risk. Flera företag har rutiner och policyer som inte är tillräckligt ambitiösa. Vi påverkar genom dialog och röstning", heter det i policyn.

Storebrand efterlyser ett nordiskt samarbete mellan finansiella aktörer för att främja standarden för mätning och rapportering av risker kopplade till avskogning i de bolag de investerar i.

Storebrands avskogningspolicy:

Läs mer här (på eng.)

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning beror bland annat på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie-, valuta-, och räntemarknaderna. Även konjunkturen, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. På grund av fondernas sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder, kan fonder med riskklass 6-7 både minska och öka kraftigt i värde. Fonderna är denominerade i NOK. Avkastningen kan öka eller minska på grund av valutakursförändringar. Innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up