Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

4 min lästid

Hur gick det för fonderna i april?

Även om covid-19-pandemin på inga sätt är över, tog oron på marknaderna en paus i april. Regeringar och centralbanker världen över lanserade snabbt en rad stödåtgärder. Det bidrog till att många marknader faktiskt hade sin bästa månad sedan 1987. Men det som på ytan såg ut som en comeback, med godautveckling i april, speglar inte det massiva fallet i ekonomisk aktivitet globalt.

Den koncentrerade globalfonden SKAGEN Focus slog sitt jämförelseindex med råge under månaden med en avkastning på 14,17 procent.  Även tillväxtmarknadsfonden SKAGEN Kon-Tiki visade stryka och slog sitt index, medan SKAGEN Global hamnade något efter i april. Detsamma gäller fastighetsfonden SKAGEN m2 och den nordisk-globala aktiefonden SKAGEN Vekst

Även om vi befinner oss mitt i en turbulent period, kan en historiskt djup korrektion - med efterföljande uppgång, som vi sett under våren - leda till nya strömningar i marknaden. Det kan gynna en aktiv värdeförvaltare som SKAGEN.

SKAGEN Focus

SKAGEN Focus fick ett uppsving genom fondens störst position Roxgold. Det kanadensiska guldgruvbolaget rapporterade en robust framgång med det västafrikanska gruvprojektet Séguéla i Elefenbenskusten. Roxgold steg 50 procent under rallyt i april, men förvaltarna anser att aktien fortsatt är undervärderad. 

De rpdande lägre aktiekurserna har gett en rad möjlighet till nya portföljtillskott i SKAGEN Focus. Bland annat har fonden köpt in sig i den regionala amerikanska banken Citizens Financial, som nu handlas till ett attraktivt pris, settt till aktiens reela värde. Den nordamerikanska pappersproducenten UPM är också en ny position i fonden. UPM använder sin likviditet till att finansiera en innovativ driftsutveckling i hopp om att expandera internationellt.

SKAGEN Global

SKAGEN Globals bästa bidragsgivare i april var Microsoft. Särskilt under coronapandemin har bolagets produkter visat sin nytta, och i SKAGEN Global är man övertygad om att Microsofts produkter ytterligare kommer att förbättras de kommande årene och anpassas till en allt mer digital värld.

På den negativa sidan toppar specialförsäkringsbolaget Hiscox. Osäkerheten och flera förväntade ersättningskrav har inte minskat. Investeringscaset är nu mindre attraktivt än tidigare.

SKAGEN Global varken sålde eller köpte nya aktier i april.

SKAGEN m2

I SKAGEN m2 var det två defensiva innehav som gick bäst under månaden. Magasineringsbolaget Self Storage och Shurgard rapporterade båda god intjäning. Finska Adapteo var den sämsta bidragsgivaren, efter negativ påverkan av coronakrisen. De flesta av SKAGEN m2:s portföljinnehav hade, som förväntat, goda räkenskaper för första kvartalet.

Fastighetssektorn stod i stor utsträckning emot krisen under kvartalet, eftersom de flesta hyresavtal skrivs på i förväg. Andra kvartalet kan visa sig bli mer kritiskt. 

Fastighetssektorn långsiktiga potential har blivit än mer attraktiv under nedgången. Aktiv förvaltning och stock picking är viktiga faktorer när intjäningen är så polariserad inom olika fastighetssegment. Globala megatrender, som urbanisering och åldrande befolkning, kommer att vara en motor för den globala fastighetssektorn framöver. Med fondens breda mandat, tydliga investeringsfilosofi och dess disciplinerad investeringsprocess, är  SKAGEN m2 väl rustad för framtiden. 

SKAGEN Kon-Tiki

SKAGEN Kon-Tikis förvaltare har jobbat med att anpassa fonden till de osäkra marknadsförhållandena. Fonden klarade sig bra i april, till stor del på grund av den indiska koncernen UPL som kom med goda nyheter om planer för att sälja av och minska skuldsättningen. Även Ivanhoe Mines hade en god månad, i linje med ökade råvarupriser. Bolaget bekräftade att driften i Kamoa-Kakula-gruvan i Kongo fortsätter i samme spår fram till 2021. Den norska landbaserade laxproducenten Atlantic Sapphire är också på rätt köl och meddelade att de går mot en komplett notering på Oslobörsen. Det ökar bolagets potentiella investerarbas.

Det var energisektorn som drog ner SKAGEN Kon-Tiki mest under perioden. Sektorn är fortsatt tyngd av avtalen om minskad produktion och lägre oljepriser. Golar föll efter att BP bromsat ett viktigt samarbetsprojekt. De båda bolagen skulle ha samarbetat om ett borrprojekt utanför Senegals kust. Fonden sålde ut sitt innehav i Shell under perioden på grund av markant lägre förväntningar på utdelning. 

Läs mer om utvecklingen i alla SKAGENs fonder i statusrapporterna. (på eng)

Börsen

Februari: Marknaderna fortsatte att överraska

De globala aktiemarknaderna ångar på med oförminskad styrka. Starka resultatrapporter och fortsatt ... Läs artikeln nu arrow_right_alt

Mer om Börsen

Januari: Globala marknader fortsatte uppgången

Marknadsoptimismen är fortfarande hög och har drivit de globala aktierna uppåt i januari. För ...

Alexandra Morris: Detta blir viktigt i 2024

Vad bör man som investerare tänka på -och vad kommer att prägla marknaderna under 2024? Det är ...

Q4: Återhämtningens kvartal

Inflationsbekämpningens år är nu bakom oss, med centralbanker som höjt sina styrräntor i sällan ...

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som bland annat beror på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar och valutakursförändringar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie- och räntemarknaderna. Även konjunktur-, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. Fonderna är denominerade i NOK och innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. SKAGEN AS förvaltar fonderna enligt ett avtal med Storebrand Asset Management. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up