Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

3 min lästid

SKAGEN väl förberett för coronaviruset

Viruset ser inte ut att vara livshotande för flertalet, men de sekundära påfrestningarna på vårdkapaciteten är oroande.

Vi ser att regeringar rör sig i olika hastigheter, och det råder ingen tvekan om att de som rör sig långt och snabbt gör bästa framstegen när det gäller att begränsa effekterna av utbrottet. Det verkar som om vi smärtsamt lär oss de gamla lärdomarna från så långt tillbaka som influensutbrottet 1918, det som gickunder namnet Spanska sjukan.

Kapitalmarknaderna är fortsatt volatila, båda på grund av rädslan för coronaviruset och den pågående oljetvisten mellan Ryssland och Saudiarabien. Detta skapar både risker och möjligheter. Även om vi vet att kapitalförlusterna kommer att vara tillfälliga, är det troligt att vissa bolag och branscher kommer att drabbas långvarigt. Här är fördelarna med aktiv förvaltning och breda mandat tydliga. För närvarande har SKAGENs fonder tappat de vinster som gjorts under 2020, och några av de från 2019.

Till skillnad från finanskrisen, bottnar den nuvarande marknadsvolatiliteten inte i det finansiella systemet. Därför är det troligt att alla långsiktiga effekter på finansmarknaderna kommer att bli mindre allvarliga, och varje marknadskorrigering kan minska klyftan mellan priser och bolagens fundamenta, vilket skapar möjligheter för en mer hållbar tillväxt i nästa fas av marknadsutvecklingen.

Den här gången ser vi att det är annorlunda för våra kunder. De flesta håller fast vid sina långsiktiga investeringsstrategier och -mål, och gör bara försiktiga anpassningar. Vissa kunder köper mer i nedgången och rebalanserar mot aktier. Många vill ha rådgivning. Detta är uppmuntrande.

Inom SKAGEN är vi förberedda. Vi har ställt in alla stora kundmöten till förmån för webinarier. Alla resor som inte är nödvändiga har skjutits upp för tillfället och vi har spridit ut medarbetarna så att de arbetar hemma och på olika platser om nödvändigt. Vi har vidtagit åtgärder såsom överföring av arbetsprotokoll, bedömning av leverantörsrisk, skjutit upp möten och evenemang med mera. Som en del av Storebrandkoncernen har vi antagit vår företagskontinuitetsplan. Den vilar på att vi har verksamhet på flera platser och har stor flexibilitet. SKAGENs ledningsgrupp träffas dagligen via videokonferens, och vi kommer att följa situationen noggrant. Även om en viss smittorisk är trolig, är vi väl positionerade att leverera både avkastning och service trots det.

Vi kommer att fortsätta att upprätthålla ett högt informationsflöde till våra kunder och även ge ekonomiska uppdateringar och marknadskommentar. Tveka inte att höra av dig om du har frågor!

 

Börsen

Alexandra Morris: Var på vakt för vad som döljer sig under den stigande aktiemarknaden

Globala aktier fortsatte uppgången under andra kvartalet, men färre aktier står för avkastningen. ... Läs artikeln nu arrow_right_alt

Mer om Börsen

Trött på val? Fokusera på långsiktiga fundamentala förhållanden

Trots att nyhetsrubrikerna domineras av val globalt, är påverkan på de sammanlagda investeringsavkas ...

USA-Kina-dilemmat

Hur har omvändningen av kapitalflöden sedan pandemin påverkat aktiemarknaderna och vilka ...

Andra kvartalet: Utmanande investeringsklimat med ljusglimtar

Efter en stark maj månad på den globala aktiemarknaden blev juni mer utmanande. Osäkerhet präglar ...

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som bland annat beror på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar och valutakursförändringar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie- och räntemarknaderna. Även konjunktur-, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. Fonderna är denominerade i NOK och innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. SKAGEN AS förvaltar fonderna enligt ett avtal med Storebrand Asset Management. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up